Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten, eller CAGR, är ett mått på avkastningen på en investering, t.ex. en fond eller obligation, under en given investeringsperiod, t.ex. 5 eller 10 år.

Räkna ut årlig snittavkastning från totalavkastning (%)

%
år
Årlig snittavkastning =