Denuntiation

4
Denuntiation

Denuntiation – Ett viktigt meddelande!
När ett skuldebrev ska överlåtas till ny borgenär så är ett av kraven att gäldenären meddelas om detta. Det meddelande som skickas till gäldenären kallas för denuntiation.

Ordet denuntiation kommer från det latinska uttrycket denuntiation som betyder meddelande eller underrättelse. Och det är precis vad denuntiationen är. Idag så förknippas termen som sagt först och främst med överlåtelser av enkla skuldebrev.

Ansök om lånelöfte och jämför räntor på bolån och privatlån gratis hos ca 30 st banker med Lånekoll.se.

Vad är ett skuldebrev?

Skuldebrev kallas också för kreditavtal eller låneavtal. Det här är det dokument som du kommer att skriva på då du lånar pengar. Skuldebrevet är en form av kvitto på skulden. Banker kallar det för revers. Skuldebrevet visar hur stor skulden är, när den ska betalas tillbaka, och vilka villkor som gäller för lånet.
Det går att överlåta skuldebrev men då måste den som har tagit lånet, gäldenären, få veta om att detta sker. Meddelandet ges med det som kallas för denuntiation.

Så fungerar denuntiation

Så snart som ett enkelt skuldebrev har överlåtits till en ny borgenär så bör följande hända:

 • Gäldenären ska genast få veta vem den nya borgenären är.
 • Meddelandet, denuntiationen, bör ges av den nya borgenären så pass snabbt att gäldenären inte hinner betala till den tidigare borgenären.
 • Meddelandet om överlåtelse av skuld kan ske skriftligen eller muntligt. Men det vanligaste är en skriftlig denuntiation som kan bokföras och därmed bevisas.

Det är viktigt att veta att det inte finns några krav om bevis på att gäldenären har läst meddelandet om överlåtelsen av skuldebrevet. Det räcker att detta meddelande har kommit personen till handa vilket kan antas då det till exempel skickas ett brev om saken till folkbokförd hemadress.

Villkoren för lånet får inte försämras

När ett enkelt skuldebrev överlåts så får villkoren för lånet det avser inte försämras. Det går alltså inte att överlåta skuldebrevet till en ny borgenär som sedan ökar räntesatsen eller lägger till nya avgifter. Skulle den nya borgenären förändra villkoren för lånet så att de blir sämre så kan överlåtelsen av skuldebrevet överklagas. Om meddelandet om överlåtelsen kommer försent, och gäldenären redan har gjort en ny betalning till tidigare borgenär, så går det inte att ställa krav på gäldenär om återbetalning.

Vad innebär denuntiation vid pantsättning av bostadsrätt?

En denuntiation blir också aktuell vid pantsättning av bostadsrätt. Pantsättning av bostadsrätt innebär att den som äger bostadsrätten tar ett lån där bostadsrätten sätts i pant. Långivaren (panthavaren) har via pantsättningen företräde till utdelningen vid en utmätning. Om lägenheten tvångsförsäljs eller bostadsrättshavaren går i konkurs så har alltså panthavaren förtur till pengarna som kommer in vid försäljningen. För att panträtten ska ses som giltig så krävs det ett meddelande om pantsättningen till bostadsrättsföreningen. Pantsättningen kommer inte att vara juridiskt bindande förrän föreningen har fått denuntiationen om den. Här går det också bra att meddela skriftligt eller muntligt. Men skriftlig denuntiation är praxis eftersom det annars blir svårt att bevisa att pantsättningen har meddelats.

Denuntiation vid factoring

Lagregel 31 § om denuntiation får också betydelse vid factoring, det vill säga fakturaköp. Det här är ju också en form av pantsättning. När en faktura säljs till ett finansbolag så blir finansbolaget den nya borgenären. De kommer nu att driva in skulden i egen regi. Factoring kan enbart genomföras då gäldenären har underrättats om överlåtelsen. Fakturagäldenären ska alltså få veta att betalning nu ska ske till finansbolaget. Om fakturagäldenären skulle betala till fel borgenär så är det en betalning med befriande verkan. Det betyder att gäldenären inte kan få ett nytt betalningskrav för denna betalning.

Underrättelsen ger ett sakrättsligt skydd

Det vanligaste är att man meddelar om en överlåtelse av skuldebrev i samband med lån och krediter av olika slag. Men en denuntiation kan också beröra en annan form av fordran. Den här typen av meddelande kan bli aktuellt till exempel då en produkt förväntas skickas tillbaka. Denuntiationen har för vissa egendomsslag precis samma sakrättsliga funktion som för traditionella lån och krediter.
Om du förvärvar en enkel fordringsrätt så har du enligt 31 § första stycket SkbrL sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer då gäldenären underrättas. Om det skulle handla om en fordring som är i tredje mans hand så är det tillräckligt att tredje man får meddelandet.

Pressa bankerna och få lägsta möjliga räntan

På hemsidan Lånekoll.se kan du söka lånelöfte samt jämföra både bolån och privatlån kostnadsfritt. Lånekoll jämför upp till 30 st olika banker med en enda ansökan och en enda kreditupplysning. De presenterar sedan bankernas erbjudanden för dig så att du kan välja själv om du vill acceptera något av dessa erbjudanden eller inte.
Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. De har tidigare lyckats få ner kunders räntor till 1,09% i vissa fall. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan hos Lånekoll.se och det är helt gratis.

4 KOMMENTARER

 1. Ok,
  Jag är nog lite otydlig- jag behöver lösa ut min fru ut vår gemensamma lgh – har därför fått möjligheten att ta ett lån hos en ekonomisk förening kopplad till min arbetsgivare, då kommer detta lån att ha sin säkerhet i vår nuvarande lgh tills att vi/ jag säljer den.

  • Hej Ulf.

   Jag förstår inte din fråga tyvärr.
   Du får nog ringa din bank och få hjälp där istället.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 2. Hej,
  Jag har tagit ett lån/ pantsättning på i den bostadsrätt jag idag äger. Jag har sedan tidigare ett lån hos banken för att kunna finansiera själva bostadsköpet. Jag avser inom några månader sälja bostaden och kommer då naturligtvis lösa mina s k bolån- men behöver jag lösa min pantsättning eller kan jag ta med den som ett lån till och fortsätta min avbetalning på det lånet? Mvh ulf

  • Hej Ulf.

   Om du pantsatt bostaden för att ta bolån så kommer din bank att lösa de lånen i samband med att du säljer bostaden.
   Banken blir ju av med sin säkerhet då.

   Jag tror inte att banken är beredd att omvandla ditt bolån till ett privatlån för att du skall kunna behålla det.
   Jag förstår inte heller vad det skulle vara bra för?

   Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here