Överlåtelsebesiktning av hus

0
Överlåtelsebesiktning

En husaffär är en stor och komplex affär. Ett fel som upptäcks efter att affären avslutats kan få stora konsekvenser oavsett om du är köpare och säljare. I ett hus kan det finnas många fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Vårt tips är därför att göra en överlåtelsebesiktning.

Undersökningsplikt och förhandsbesiktning

Som köpare av ett hus är du själv ansvarig för att undersöka huset innan du köper det. Det heter att du har en undersökningsplikt. Med en överlåtelsebesiktning får du reda på vilket skick huset är i och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart.

Som säljare kan även du tjäna på att besiktiga ditt hus inför försäljningen, en så kallad förhandsbesiktning. Ett förhandsbesiktigat hus kan göra det enklare för spekulanterna att veta vad dom köper. Det kan leda till att slutpriset blir högre än om köparna känner sig osäkra på husets skick och tekniska status. Med en professionell besiktningsman får du hjälp att göra en tryggare husaffär.

Många fel är svåra att upptäcka I ett hus kan det finnas många fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Om man inte vet exakt hur och var man ska leta är det svårt att hitta dessa fel. Fukt, mögel och röta är några exempel,
som inte bara innebär ekonomiska konsekvenser utan även kan orsaka en osund inomhusmiljö i huset. Eftersom alla hus är olika kan exempelvis ett äldre hus kräva en utökad besiktning, medan en mindre omfattande besiktning kan räcka i ett nyare hus.

Ska du sälja din bostad rekommenderar vi att du först jämför mäklarna och deras arvoden på Hittamäklare.se.

Efter besiktningen

Efter besiktningen får du ett protokoll där besiktningsmannen, rum för rum, presenterar vad som har upptäckts. Protokollet innehåller beskrivningar av eventuella brister och risker för skador.

Som säljare av hus kan du teckna en säljaransvarsförsäkring mot så kallade dolda fel. Oavsett om besiktningsmannen anlitas av säljaren eller köparen, så genomförs besiktningen på samma vis.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

  • En överlåtelsebesiktning är en grundlig okulär besiktning som lämpar sig för alla typer utav hus. Okulär innebär att besiktningsteknikern använder sina sinnen och sin kunskap för att gå igenom fastighetens skick. Fuktindikering i våtutrymmen och okulär kontroll av golv och väggar.
  • Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
  • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.

Man kan även välja till att göra en utökad besiktning av riskkonstruktioner, alltså byggnadsdelar som löper extra stor risk att drabbas av fuktproblem. Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhåltagning. Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrund och yttertak.

Fuktmätning

Man kan även be besiktningsmannen att gör ett såkallat åtgärds- och kostnadsförslag. Åtgärdsförslag görs då på upptäckta skador i de kontrollerade riskkonstruktionerna. Kostnadsuppskattning görs för att åtgärda upptäckta skador.

De områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, som exempelvis altan och tomtmark, brukar vara undantagna från besiktningen om inte annat är överenskommet. Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, till exempel vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö, kan inte besiktigas. I de fallen rekommenderar besiktningsteknikern en utförligare undersökning.

Följande delar ingår inte, då de bör kontrolleras av fackman inom respektive område:

  • El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.
  • Skorsten, eldstäder och värmepanna.
  • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
  • Radon och asbest.
  • Vattnets kvantitet och kvalitet.

Ska du sälja bostad?

Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och att jämföra mäklarna som är aktiva i ditt område. Dessa offerter kan du sedan nyttja när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om provisionen/arvodet med den mäklare som du vill anlita.
Det är helt gratis att använda den tjänst som Hittamäklare.se erbjuder och man förbinder sig inte till något när man gör en ansökan.

Ska du köpa bostad?

På hemsidan Lånekoll.se kan du jämföra både bolån och privatlån kostnadsfritt.
Lånekoll jämför upp till 30 st olika banker med en enda ansökan och en enda kreditupplysning. De presenterar sedan bankernas erbjudanden för dig så att du kan välja själv om du vill acceptera något av dessa erbjudanden eller inte.
Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. De har tidigare lyckats få ner kunders räntor till 1,09% i vissa fall. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan hos Lånekoll.se och det är helt gratis.

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here