Överlåtelsebesiktning av bostad

0

En husaffär är en stor och komplex affär. Ett fel som upptäcks efter att affären avslutats kan få stora konsekvenser oavsett om du är köpare och säljare.
I ett hus kan det finnas många fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Tipset är därför att göra en överlåtelsebesiktning.

Ska du köpa eller sälja?

Som köpare av ett hus är du själv ansvarig för att undersöka huset innan du köper det.
Med en överlåtelsebesiktning får du reda på vilket skick huset är i och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart.

Även som säljare kan du tjäna på att besiktiga ditt hus inför försäljningen, en så kallad förhandsbesiktning.
Ett förhandsbesiktigat hus kan göra det enklare för spekulanterna att veta vad dom köper.
Det kan leda till att slutpriset blir högre än om köparna känner sig osäkra på husets skick och tekniska status.

Med en professionell besiktningsman får du hjälp att göra en tryggare husaffär.

Många fel är svåra att upptäcka
I ett hus kan det finnas många fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga.
Om man inte vet exakt hur och var man ska leta är det svårt att hitta dessa fel. Fukt, mögel och röta är några exempel,
som inte bara innebär ekonomiska konsekvenser utan även kan orsaka en osund inomhusmiljö i huset.

Eftersom alla hus är olika kan exempelvis ett äldre hus kräva en utökad besiktning, medan en mindre omfattande besiktning kan räcka i ett nyare hus.

Efter besiktningen får du ett protokoll där besiktningsmannen, rum för rum, presenterar vad som har upptäckts.
Protokollet innehåller beskrivningar av eventuella brister och risker för skador.

Som säljare av hus kan du teckna en säljaransvarsförsäkring mot så kallade dolda fel.
Oavsett om besiktningsmannen anlitas av säljaren eller köparen, så genomförs besiktningen på samma vis.

En överlåtelsebesiktning är en grundlig okulär besiktning som lämpar sig för alla typer utav hus. I besiktningen ingår:

Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.
Okulär innebär att besiktningsteknikern använder sina sinnen och sin kunskap för att gå igenom fastighetens skick.
Fuktindikering i våtutrymmen och okulär kontroll av golv och väggar.

Man kan även välja till att göra en utökad besiktning av riskkonstruktioner, alltså byggnadsdelar som löper extra stor risk att drabbas av fuktproblem.
Kontroll av riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning.
Kontrollen görs i exempelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrund och yttertak.

Fuktmätning

Man kan även be besiktningsmannen att gör ett såkallat åtgärds- och kostnadsförslag.
Åtgärdsförslag görs då på upptäckta skador i de kontrollerade riskkonstruktionerna.
Kostnadsuppskattning görs för att åtgärda upptäckta skador.

De områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, som exempelvis altan och tomtmark, brukar vara undantagna från besiktningen om inte annat är överenskommet.

Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga, till exempel vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö, kan inte besiktigas.
I de fallen rekommenderar besiktningsteknikern en utförligare undersökning.

Följande delar ingår inte, då de bör kontrolleras av fackman inom respektive område:

El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.
Skorsten, eldstäder och värmepanna.
Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
Radon och asbest.
Vattnets kvantitet och kvalitet.


Warning: file_get_contents(https://maklaren.ekonomifokus.se/categories.json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /home/ekonomifokus/public_html/wp-content/themes/Newspaper/loop-single.php on line 108

Fråga mäklaren

Nyhet! Ska du köpa eller sälja bostad?

Nu kan du få svar med hjälp av vår "Fråga mäklaren" tjänst.
Alla frågor besvaras av en mäklare.

Just nu finns det 0 besvarade frågor.

Ställ en fråga direkt

Ställ en fråga

Använd dig om formuläret eller testa vår nya tjänst Fråga mäklaren.

Please enter your comment!
Please enter your name here