hittamäklare.se

Juridik

Objektsbeskrivning – Bostadsrätt & hus

När en bostad skall säljas skall mäklaren upprätta en objektsbeskrivning. Den innehåller information och uppgifter om bostaden som skall säljas. Artikelns innehåll:1. Vad måste objektsbeskrivningen...

Vad är en fastighet?

Vad är en fastighet? En fastighet är INTE en byggnad. Det är en avgränsad bit mark eller vattenområde. Avgränsningarna som delar upp marken i fastigheter...

Budgivningslista

När en mäklare håller i en budgivning måste alla bud noteras i en budgivningslista. Denna lista skall överlämnas till köparen senast vid tillträdet. Varför används...

Nyttjanderätt

En nyttjanderätt innebär att en person har en rättighet att på ett specifikt sätt använda någon annans fastighet. Det kan till exempel vara en...

Servitut

Ett servitut är en rättighet som en fastighet har gentemot en annan fastighet. Det kan exempelvis vara en fastighet som äger rätten att använda...