Annuitetslån

0
Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där avbetalningarna hålls konstanta under hela återbetalningstiden. Vid varje betalningstillfälle betalar man alltså samma belopp. Sker återbetalningen månadsvis betyder det att månadskostnaden inte förändras under lånets löptid. Fördelen med annuitetslån är att låntagaren slipper betala som mest i början av återbetalningstiden, vilket är fallet för lån som har rak amortering. Nackdelen är att den räntegrundande skulden inte krymper lika snabbt inledningsvis och att den sammanlagda räntekostnaden under lånets löptid blir högre än vid rak amortering.

Hur annuitetslån fungerar

Annuitetslån fungerar genom att kostnaden för ränta och amortering jämnas ut och fördelas på ett sätt som tillåter ett fast så kallat annuitetsbelopp. Resultatet är att låntagaren betalar en större andel ränta och amorterar mindre i början av återbetalningstiden och sedan sker det omvända i slutet av återbetalningstiden. Ursprunget till annuitet kommer från latinets “annuus” som betyder årlig och som via franskans “annuité” har kommit att betyda årlig avbetalning.

För att avgöra annuitetsbeloppet måste man veta lånebeloppet, räntenivån och löptiden (antal betalningstillfällen). Eftersom lånet ska vara återbetalat i slutet av sin löptid och annuitetsbeloppet ska vara lika stort vid varje betalningstillfälle, är matematiken relativt enkel. Dock förutser den att räntan ligger fast, vilket inte alltid är fallet under hela lånets löptid.

Ansök om lånelöfte och jämför räntor på bolån och privatlån gratis hos ca 30 st banker med Consector.se.

Två olika typer av annuitetslån

Ett problem uppstår om räntan förändras. Därför finns det två olika typer av annuitetslån som hanterar ränteförändringar på olika sätt. Det första är bibehållen annuitet, även kallat falsk annuitet. Det andra är ändrad annuitet, även kallat äkta annuitet.

Räkna ut hur mycket ett lån kostar dig varje månad med och utan amorteringen med hjälp av våra smidiga kalkyaltorer som räknar ut alla kostnader och amorteringar åt dig.
->Länk till kalkylator för Bolån och boendekostnad
->Länk till kalkylator för privatlån och övriga lån

Bibehållen annuitet

Det här är den vanligaste typen av annuitetslån och precis som namnet antyder så bibehålls annuitetsbeloppet. För att kompensera för ränteförändringar justeras istället löptiden för lånet. En räntehöjning innebär ibland att det krävs några avbetalningar extra innan hela skulden är återbetalad, medan en räntesänkning kan innebära att lånet betalas tillbaka snabbare än beräknat.

Fördelen med bibehållen annuitet är att månadskostnaden för lånet inte påverkas, utan bara totalkostnaden för lånet i och med att löptiden och antalet avbetalningar kan komma att förändras. Skulle räntan höjas mycket kraftigt finns risken att annuitetsbeloppet inte täcker upp den aktuella tidsperiodens räntekostnader. Eftersom skulden i så fall växer bör långivaren kontakta låntagaren, så att annuitetsbeloppet kan justeras. Sådana extremfall är dock ovanliga på den svenska lånemarknaden.

Ändrad annuitet

Ett annuitetslån med ändrad annuitet innebär att annuitetsbeloppet räknas om varje gång räntan förändras. Löptiden ligger fast och istället justeras alltså beloppet som ska återbetalas vid varje tillfälle. Långivaren tar hänsyn till hur mycket som återstår av skulden, den kvarvarande löptiden och den nya nivån på räntan, sedan beräknas ett nytt annuitetsbelopp.

Sker inga ytterligare ränteförändringar gäller det nya annuitetsbeloppet för resten av lånets löptid. Skulle däremot räntan återigen ändras så upprepas processen. Fördelen med ändrad annuitet är att man inte riskerar att bli sittande med ett lån längre än planerat. Nackdelen är att en kraftig räntehöjning kommer att påverka månadskostnaden och ofta är det svårt att förutse framtiden.

När är det lämpligt att välja ett annuitetslån?

Den största fördelen är att lånekostnaden blir jämt fördelad under hela lånets löptid. Med rak amortering måste man betala mer i början, men sedan sjunker lånets månadskostnad för varje månad som går. Många tar dock ett lån när ekonomin är pressad, sedan förbättras deras ekonomiska situation i framtiden. Ett typexempel är de som lånar till kontantinsatsen för att köpa sin första bostad, vilket ofta kommer i samband med flera andra stora utgifter. När de arbetat några år ser antagligen privatekonomin bättre ut och då hade ett annuitetslån varit fördelaktigt för att hålla nere kostnaderna under den första, mest besvärliga perioden av återbetalningstiden.

Nackdelen är att själva skulden inte minskar lika snabbt som för ett lån med rak amortering. Anledningen är att man betalar mer i ränta och mindre i amortering i början. Det betyder att skulden som leder till räntekostnader inte minskar i samma takt som för lån som har rak amortering. Skillnaden blir större om räntan är hög och löptiden är lång.

Lägsta möjliga räntan – pressa bankerna

På hemsidan Consector.se kan du söka lånelöfte samt jämföra både bolån och privatlån kostnadsfritt. Consector jämför upp till 30 st olika banker med en enda ansökan och en enda kreditupplysning. De presenterar sedan bankernas erbjudanden för dig så att du kan välja själv om du vill acceptera något av dessa erbjudanden eller inte.
Consector kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. De har tidigare lyckats få ner kunders räntor till 1,09% i vissa fall. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan hos Consector.se och det är helt gratis.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here