hittamäklare.se

Bostad

Budgivningslista

När en mäklare håller i en budgivning måste alla bud noteras i en budgivningslista. Denna lista skall överlämnas till köparen senast vid tillträdet. Varför används...

Attefallshus

Attefallshus är ett litet hus på max 30 kvm som du, utan bygglov, får bygga på din tomt vid ditt befintliga bostadshus. Innan du...

Avkastningsränta vid uthyrning av bostadsrätt och villa

När man hyr ut sin bostadsrätt eller sin villa får multiplicera bostadens marknadsvärde med viss procentsats för att räkna ut bostadens så kallade kapitalkostnad....

Fritidshus

Ett fritidshus är ett hus som "inte är inrättat för helårsboende". Någon mer definition är så finns inte. Det finns inte heller några regler...

Kontrollera köparens ekonomi inför en bostadsförsäljning

När någon lägger bud eller skall köpa din bostad bör köparens ekonomi kontrolleras innan ett kontrakt skrivs. Detta gör man för att undvika problem...