Så väljer du rätt elavtal


Sitt elavtal är något som många inte ägnar så stor tankeverksamhet. Det är inte ovanligt att man känner sig lurad när man tecknar elavtal och informationen känns ofta svårbegriplig när man försöker läsa på. Nu ska vi reda ut hur du väljer rätt elavtal och vad som är viktigt att tänka på när man tecknar ett elavtal.

Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör kommer du att få ett så kallat anvisningsavtal, detta ska du undvika till varje pris då det i snitt är 30 procent dyrare än andra elavtal. Ett anvisningsavtal är ett standardavtal som du tilldelas av elnätsföretaget. Du tjänar alltså på att läsa på och göra ett smart val av elbolag. Det finns en hel del att tänka på och ta ställning till.

Fast elavtal

Om du vill skydda dig mot prishöjningar och veta vad din elkostnad blir varje månad ska du välja ett fast elavtal. Detta passar dig med stor elförbrukning som vill ha trygghet. Du väljer själv bindningstid, men tänk igenom ditt val noga innan du tecknar avtalet då det kan bli dyrt att avbryta avtalet i förtid.

Rörligt elavtal

Här baseras kostnaden för elen på prisutvecklingen på elbörsen vilket kan variera kraftigt under året. Prisskillnaden blir större om du bor i en stor villa med hög elförbrukning jämfört med i en mindre lägenhet. Om du har marginal att klara tillfälliga pristoppar är det här valet det mest fördelaktiga över tid. Du kan också välja till pristak och binda när du vill.

50/50-avtal

En kombination av rörligt och fast som passar dig som har svårt att bestämma sig, vill dra nytta av prisnedgångar men inte ta för stora risker. Här binder du hälften av elanvändningen och låter andra halvan följa priset på elbörsen.

Förnybar energi

Det blir ofta mycket fokus på priser och att komma billigt undan när man diskuterar elavtal men något som blir allt viktigare för många när det kommer till att välja elbolag är hur miljöanpassad elproduktionen är. Att välja en elleverantör som bidrar till utvecklingen, värnar om miljön och arbetar aktivt med förnybara energikällor blir en allt viktigare faktor när man undersöker olika elbolag. Du kan läsa mer om förnybara källor och förnybar el här.

Se över ditt elavtal och gör ett aktivt val som känns bra både för plånboken och samvetet!

Om du vill byta elavtal, ska du först kontrollera att ditt befintliga avtal inte har någon bindningstid eller uppsägningstid. Gör därefter en jämförelse mellan olika elleverantörer. Här kan du titta på faktorer som är viktiga för dig som t ex pris, kundnöjdhet och miljömedvetenhet. Håll koll på avtalstid och dolda avgifter när du jämför, så att det inte tillkommer några kostnader på ett erbjudande som vid första anblick ser väldigt bra ut. Be om att få ett jämförelsepris där alla kostnader är inkluderade. När du bestämt dig ska du kontakta ditt elbolag och säga upp ditt elavtal och kontakta din nya elleverantör för att teckna nytt avtal. Tänk på att göra detta i god tid då det kan ta en månad att genomföra bytet.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here