hittamäklare.se

Aktieskola

Fonder eller aktier – skillnader, fördelar och nackdelar

När man skall börja investera pengar så undrar de flesta om de skall placera sina pengar i fonder eller aktier. Svaret är alltid "det...

P/B-talet – värderingsmultipel

P/B-talet är en värderingsmultipel som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det engelska uttrycket är price-to-book. Det är en av de mest...

Låna pengar till aktier & investeringar

Artikelns innehåll:1. Inledning2. Tre olika typer av investeringslån | För- & nackdelar med respektive lån3. Bör man investera i aktier med lånade pengar?4. Risker...

Värdepapper

Ett begrepp som ofta dyker upp i olika ekonomiska sammanhang är värdepapper. De flesta har någon gång hört begreppet, men vad betyder det egentligen?...

Aktier – grunderna för nybörjare

Aktier är ägarandelar företag. Det innebär att om du köper aktier i till exempel Volvo AB så blir du delägare i Volvo AB. Som...

Lönsamhet – mäta & beräkna ett företags lönsamhet

Alla företag har som mål att vara lönsamma. Att vara ett lönsamt företag innebär att företagets intäkter är högre än kostnaderna, dvs att man...

P/E-talet – värderingsmultipel

P/E-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är den mest använda värderingsmultipeln inom fundamental analys. P står för...

Nyemission – hur man skall tänka

Nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier som säljs till befintliga eller nya aktieägare. Det heter då att de emitterar (skapar nya)...

Utdelning & direktavkastning – aktier

Utdelning kallas de vinstpengar som ett företag delar ut till sina aktieägare. Det korrekta namnet är aktieutdelning. Direktavkastning är ett nyckeltal man får fram...

EV/EBIT – värderingsmultipel

EV = Företagets börsvärde + totala skulder – Kassa och bank EBIT = Resultat före räntor och skatter (EBIT är samma sak som rörelseresultat) EV/EBIT...

Bruttoresultat – info och kalkylator

När ett företags kostnader för sålda varor dras bort från företagets försäljningsintäkter så får man fram företagets bruttoresultat. Bruttoresultatet är det första måttet på...

P/S-talet – värderingsmultipel

P/S-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en av de mest använda värderingsmultipelarna inom fundamental analys....

Värdering och nyckeltal – Del 7

Detta är del 7 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag...

Margin of Safety och psykologi – Del 8

Detta är del 8 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Den sista delen av den här långa serien kommer att fokusera...

Balansräkning och kassaflödesanalys – Del 6

Detta är del 6 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Efter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid...

Resultaträkning – Del 5

Detta är del 3 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren I tidigare delar i serien så har vi lärt oss...

Vallgravar – Del 4

Detta är del 4 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Som värdeinvesterare vill vi investera i ekonomiska slott som är omgivna av...

Ledning och ägarbild – Del 3

Detta är del 3 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Likt Titanic så kan det bästa fartyget i världen sjunka till...

Produktkännedom och affärsmodell – Del 2

Detta är del 2 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Välkomna till del två i analysskolan. Det här inlägget kommer fokusera...

Marknadsanalys – Del 1

Detta är del 1 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Det är ingen större idé att försöka analysera ett bolag som verkar...

Fundamental analys – aktier

Pris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av...

Aktier med lågt pris/aktie – Billiga aktier

En vanlig misstolkning som många gör när de är nya inom aktiehandel är att man tror att priset per aktie avgör om en aktie...

Återköp av aktier

Ett återköp av aktier innebär att ett företag köper tillbaka en del av sina aktier. Detta gör att det finns färre aktier utestående och...

Avkastning

Avkastning är värdeförändring på en tillgång över en specifik tidsperiod. Med andra ord vinsten/förlusten som uppstår i förhållande till investerat belopp. Avkastning anges i...

Split & sammanslagning av aktier

Om priset på en aktie blivit för högt eller lågt kan man slå samman flera stycken aktier till en eller splitta upp aktier i...

Orderbok och orderdjup

Orderbok och orderdjup är samma sak men med olika namn. De visar köp- och säljordrar som ligger aktiva i marknaden. Köparna och säljarnas ordrar...

Förvärvsdriven tillväxt

Organisk tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom ökad försäljning av tjänster och varor.Förvärvad tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom att köpa upp...

Blanka aktier

Att blanka aktier innebär att du lånar aktier som du sedan säljer. Om aktiens pris sjunker kan du köpa tillbaka aktierna billigare och lämna...

Riktkurs

Riktkurs är ett begrepp som används vid analyser av aktier och företag på börsen. Analytiker analyserar och värderar företag på börsen. Baserat på värderingen...

Råvaror vs råvarubolag

Skall man investera i råvaror eller i råvarubolag? Det råder delade åsikter om vad som är rätt och fel. Det finns fördelar och nackdelar...

PEG-talet

PEG-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en av de mest använda värderingsmultiplarna inom fundamental analys. P...

Grundläggande nyckeltal & multiplar – värdera bolag på börsen

Det finns mängder av olika multiplar och nyckeltal som kan användas för att värdera bolag på börsen. Vissa nyckeltal lämpar sig bra i vissa...

Spread i aktier & handel på börsen

Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljkurs i till exempel en aktie eller ett finansiellt instrument. Om en aktie handlas på en kurs runt...

EV/Sales

EV/Sales är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värderingen på ett företag. Multipeln liknar P/S-talet men med skillnaden att det tar hänsyn till...

Hur hävstång fungerar på börsen

Hävstång på börsen eller inom trading innebär att man tar en större position än man hade gjort om man endast hade köpt den underliggande...

Courtage

Courtage är namnet på den kostnad som bankerna och nätmäklarna tar ut när du handlar med aktier och andra värdepapper. Det betalas både när...

EBIT, EBITA och EBITDA – skillnad

EBIT = Resultat före räntor och skatter EBITA = Resultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar....

Uppköp och utköp av bolag på börsen

Om man sysslar med aktier & börsen stöter man ganska snart på uttrycken uppköp och utköp. Det vanligaste är uppköp men även utköp sker...

Warranter

Warranter kan beskrivas som ett finansiellt instrument som följer en underliggande tillgångs värde. Det kan röra sig om en aktie såväl som en valuta...

Indikatorer

Låt oss se på några indikatorer som du bör känna till för att lyckas med genomtänkt aktiehandel. Glidande medelvärden Med glidande medelvärden får du en indikation...

Candlesticks & formationer

Med Candlestick diagram kan vi se hur priset på en tillgång utvecklas under en viss tidsperiod. Istället för linjer illustreras prisutvecklingen med staplar. Varje...

Mönster & formationer

Om du använder dig av Teknisk analys kan du få en hel del information. Grafen gör det tydligt för dig hur priset rört sig...

Trend, Stöd & motstånd

Innan du börjar handla med aktier är det viktigt att du lär dig lite mer om stöd, motstånd och trender. Detta ska nu vi...

Mål, regler och risk – trading

Sätt upp mål för din handel Till att börja med är det verkligen viktigt att ha mål för din handel. Det här är något som...

Teknisk analys & trading – kurs

I vår kompletta analyskola kommer du att få lära dig om teknisk analys och trading. Vi börjar på en väldigt grundläggande nivå och arbetar...

Candlestick-graf

Ordet candlestick är på engelska och betyder i grund och botten stearinljus. Det beror på formen på en candlestick som är en form av...

Världsindex – globala index

Index = sammanslagning av siffror så att det blir en enda siffra eller grafVärldsindex = globalt index Prisindex = sammanslagning av priserAktieindex = sammanslagning av...

Så växer dina pengar – Exponentiell utveckling med ränta på ränta effekt

När du sparar och investerar pengar i värdepapper så är din förhoppning förstås att pengarna skall växa. Det gör de genom kloka investeringar i...