Hem Ekonomi Aktieskola

Aktieskola

Under denna kategori går vi igenom allt du behöver lära dig för att kunna investera i aktier på ett bra sätt. Det är mycket information att ta till sig men ju mer du läser om ämnet desto roligare är det. Under tiden du lär dig bör du även investera, och handlar aktier med mindre summor samtidigt. Man lär sig mycket lättare och snabbare om man handlar samtidigt som man studerar men som sagt, handla med mindre pengar så att du inte förlorar för mycket under lärotiden. Om du vill handla med aktier så är det nätmäklarna Avanza.se och Nordnet.se som gäller. Du kan kostnadsfritt öppna konto hos bägge aktörer för att handla gratis i början, dvs du slipper betala några avgifter när du handlar med mindre summor (upp till ett visst belopp per nätmäklare)

Många av våra artiklar innehåller dessutom enkla kalkylatorer som hjälper dig att beräkna olika nyckeltal och multiplar.

Kunskap om aktier och investeringar

Här går vi även igenom de olika termerna och nyckeltalen på ett så enkelt sätt som möjligt.

Grundläggande för nybörjare:

Vad aktier är – grundläggande
Avkastning
Aktier med lågt pris
P/E-talet
P/S-talet
P/B-talet
Direktavkastning och utdelning
Courtage
Bruttoresultat
Riktkurs
Råvaror vs råvarubolag

Vi går på djupet inom ämnet:

Fundamental analys
Orderbok & orderdjup
Återköp av aktier
EV/EBIT
EV/Sales
Lönsamhet
Spread
Finansiella produkter (optioner, terminer osv)
Blankning
Hävstång
PEG-talet
Uppköp & utköp
Belåning av aktier
Insiderhandel
Split och sammanslagning av aktier
Nyemission
Förvärvsdriven tillväxt

Som du förstår så är ämnet extremt brett. Ta det lugnt och lär dig lite i taget så att du verkligen förstår vad det är du läser. Det kommer att ta lång tid innan du är ett fullfjädrat börsproffs men lägger du tiden, energin och handlar aktivt så kommer du att förstå dig på hur aktiemarknaden, börsen och andra typer av investeringar fungerar.

Fundamental analys

Fundamental analys – aktier

Pris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Värdeinvesterare använder sig nästan uteslutande av fundamental analys...
Margin of safety

Margin of Safety och psykologi – Del 8

Detta är del 8 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Den sista delen av den här långa serien kommer att fokusera på säkerhetsmarginal. Det som i...
Värdering och nyckeltal

Värdering och nyckeltal – Del 7

Detta är del 7 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren I det näst sista avsnittet i mitt magnum opus så ska jag gå igenom hur jag analyserar...
Balansräkning och kassaflödesanalys

Balansräkning och kassaflödesanalys – Del 6

Detta är del 6 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Efter att ha tittat på bolagets resultatutveckling så är det hög tid att titta på bolagets finansiella styrka....
Resultaträkning

Resultaträkning – Del 5

Detta är del 3 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren I tidigare delar i serien så har vi lärt oss hur man analyserar ett bolags...
vallgravar hos företag

Vallgravar – Del 4

Detta är del 4 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Som värdeinvesterare vill vi investera i ekonomiska slott som är omgivna av ogenomträngliga vallgravar. Det är därför...
ledning och ägarbild i aktiebolag

Ledning och ägarbild – Del 3

Detta är del 3 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Likt Titanic så kan det bästa fartyget i världen sjunka till havets mörka avgrund om kaptenen...
Produktkännedom och affärsmodell

Produktkännedom och affärsmodell – Del 2

Detta är del 2 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Välkomna till del två i analysskolan. Det här inlägget kommer fokusera på vikten av att man...
Marknadsanalys

Marknadsanalys – Del 1

Detta är del 1 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren Det är ingen större idé att försöka analysera ett bolag som verkar på en marknad som inte...
Återköp av aktier

Återköp av aktier

Ett återköp av aktier innebär att ett företag köper tillbaka en del av sina aktier. Detta gör att det finns färre aktier utestående och det leder till att vinst per aktie ökar på de aktierna som finns...
Billiga aktier - pris per aktie

Aktier med lågt pris/aktie – billiga aktier?

En vanlig misstolkning som många gör när de är nya inom aktiehandel är att man tror att priset per aktie avgör om en aktie är billig eller dyr. Detta är helt fel. En aktie är inte billig...
split och sammanslagning av aktier

Split & sammanslagning av aktier

Om priset på en aktie blivit för högt eller lågt kan man slå samman aktier eller splitta upp varje aktier i flera nya delar. Detta görs för att öka handeln och förbättra likviditeten i en aktie.
Blankning

Blanka aktier

Att blanka aktier innebär att du lånar aktier som du sedan säljer. Om aktiens pris sjunker kan du köpa tillbaka aktierna billigare och lämna tillbaka dom till ägaren. Mellanskillnaden på det pris du sålde aktierna för och...
Nivå Level 3 orderbok

Orderbok och orderdjup

Orderbok och orderdjup är samma sak men med olika namn. De visar köp- och säljordrar som ligger aktiva i marknaden. Köparna och säljarnas ordrar står uppradade baserade på köp och säljkurs i orderboken. När köpare och säljare...
Råvaror

Råvaror vs råvarubolag

Skall man investera i råvaror eller i råvarubolag? Det råder delade åsikter om vad som är rätt och fel. Det finns fördelar och nackdelar med bägge alternativen. I denna artikeln skall vi försöka ge vår syn på...
Förvärvad tillväxt

Förvärvsdriven tillväxt

Organisk tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom ökad försäljning av tjänster och varor.Förvärvad tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom att köpa upp andra företag/verksamheter. Vilket är bäst? Vad är...
exponentiell utveckling

Så växer dina pengar – Exponentiell utveckling med ränta på ränta effekt

När du sparar och investerar pengar i värdepapper så är din förhoppning förstås att pengarna skall växa. Det gör de genom kloka investeringar i bra aktier eller fonder vid rätt tidpunkt. Du kanske har hört att dina...
Riktkurs

Riktkurs

Riktkurs är ett begrepp som används vid analyser av aktier på börsen. När banker och analytiker analyserar en aktie eller ett företag så försöker de att räkna fram och bedöma en förväntad framtida aktiekurs. De försöker alltså...
Avkastning

Avkastning

Avkastning är värdeförändring på en tillgång över en specifik tidsperiod. Med andra ord vinsten/förlusten som sker i förhållande till investerat belopp. Avkastning anges i procent och bör alltid ställas i förhållande till risknivå. (Denna artikel...
Hävstång börsen och handel

Hur hävstång fungerar på börsen och inom trading

Hävstång på börsen eller inom trading innebär att man tar en större position än man hade gjort om man endast hade köpt den underliggande tillgången.Hävstång kan uppnås genom att låna pengar eller genom att använda hävstångsprodukter. Några...
Låna till aktier och fonder - investeringar

Belåning av aktier – låna med din portfölj som säkerhet

Svenskar är livrädda för att låna pengar till investeringar. Förutom när det kommer till bostäder. Då är man beredd att belåna sig upp över öronen. Men är det verkligen dåligt att låna till investeringar? Det är såklart...
Fonder eller aktier

Fonder eller aktier – skillnader, fördelar och nackdelar

När man skall börja investera pengar så undrar de flesta om de skall placera sina pengar i fonder eller aktier. Svaret är alltid "det beror på". I denna artikel skall vi gå igenom på ett enkelt och...
De viktigaste nyckeltalen och multiplarna på börsen

Grundläggande nyckeltal & multiplar – värdera bolag på börsen

Det finns mängder av olika multiplar och nyckeltal som kan användas för att värdera bolag på börsen. Vissa nyckeltal lämpar sig bra i vissa branscher medans de är ganska meningslösa i andra. Vi skall nu gå igenom...
EV Sales

EV/Sales

EV/Sales är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värderingen på ett företag. Multipeln liknar P/S-talet men med skillnaden att det tar hänsyn till företagets skulder. EV står för Entreprise value (börsvärdet + totala...
uppköp och utköp på börsen

Uppköp och utköp av bolag på börsen

Om man sysslar med aktier på börsen så stöter man ganska snart på uttrycken uppköp och utköp. Det vanligast är uppköp men även utköp sker med jämna mellanrum. Uppköp = Ett annat företag köper...
PEg-talet

PEG-talet

PEG-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en av de mest använda värderingsmultiplarna inom fundamental analys. P står för Price (priset på 1 st aktie i...
Courtage

Courtage

Courtage är namnet på den kostnad som bankerna och nätmäklarna tar ut när du handlar med aktier och andra värdepapper. Courtage betalas både när du köper och när du säljer aktier eller värdepapper....
Spread aktier och finansiella instrument

Spread i aktier och vid handel på börsen

När man handlar på börsen så stöter man ofta på ordet spread. Spreaden är skillnaden mellan köp- och säljkurs i till exempel en aktie eller ett finansiellt instrument. Om en aktie handlas på en kurs runt 100...
Nyemssion

Nyemission – hur man skall tänka

Nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier som säljs till befintliga eller nya aktieägare. Det heter då att de emitterar (skapar nya) aktier. Dessa aktier kan köpas (tecknas) av befintliga aktieägare och ibland även av...
EV EBIT

EV/EBIT – värderingsmultipel

EV = Företagets börsvärde + totala skulder – Kassa och bank EBIT = Resultat före räntor och skatter (EBIT är samma sak som rörelseresultat) EV/EBIT är en värderingsmultipel/ett nyckeltal som används för att värdera...
EBIT, EBITA och EBITDA

EBIT, EBITA och EBITDA – skillnad

EBIT = Resultat före räntor och skatter EBITA = Resultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar. Benämningarna på engelska Förkortningar är...
aktier grundläggande

Aktier – grunderna för nybörjare

Aktier är ägarandelar företag. Det innebär att om du köper aktier i till exempel Volvo AB så blir du delägare i Volvo AB. Som delägare i ett företag har du rätt att ta del av de vinster...
PB tal

P/B-talet – värderingsmultipel

P/B-talet är en värderingsmultipel/ett nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det engelska uttrycket är price-to-book. Det är en av de mest använda värderingsmultiplarna inom fundamental analys. Den används främst i branscher där företagen...
direktavkastning och utdelning

Utdelning & direktavkastning – aktier

Utdelning kallas de vinstpengar som ett företag delar ut till sina aktieägare. Det korrekta namnet är aktieutdelning. Direktavkastning kallas det istället när man dividerar aktieutdelningen med aktiens pris. På engelska heter aktieutdelning...
lönsamhet

Lönsamhet – mäta & beräkna företags lönsamhet

Alla företag har som mål att vara lönsamma. Att vara ett lönsamt företag innebär att företagets intäkter är högre än kostnaderna, dvs att man gör vinst. Med hjälp av bokföringen kan företag tillfälligt trixa till sig vinster...
Bruttoresultat och bruttomarginal

Bruttoresultat – info och kalkylator

När ett företags kostnader för sålda varor dras bort från företagets försäljningsintäkter så får man fram företagets bruttoresultat. Bruttoresultatet är det första måttet på resultatet som visas i resultaträkningen. Formeln för bruttoresultatet lyder:Försäljningsintäkter...
PS tal

P/S-talet – värderingsmultipel

P/S-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en av de mest använda värderingsmultipelarna inom fundamental analys. P står för price (priset på 1 st aktie...
PE tal

P/E-talet – värderingsmultipel

P/E-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är den mest använda värderingsmultipeln inom fundamental analys. P står för price (priset på 1 st aktie i bolaget)E står...