Avkastning

2
Avkastning

Avkastning är värdeförändring på en tillgång över en specifik tidsperiod. Med andra ord vinsten/förlusten som sker i förhållande till investerat belopp. Avkastning anges i procent och bör alltid ställas i förhållande till risknivå.

(Denna artikel har enbart fokus på avkastning för investeringar av privatpersoner. För företag finns betydligt fler aspekter inom avkastning)

Exempel på tillgångar som ger avkastning:
Aktier
Fonder
Räntebärande placeringar
Obligationer
P2P-lån
Sparkonto

Formel – Räkna ut avkastning (ROI)

Avkastning utan återinvestering (ROI)
ROI är engelska förkortning för Return on Investment och används för att visa avkastningen för en investering. Formeln är följande:

Förändrat värde/Investerat belopp = ROI

Exempel:
Du köper en aktie för 10 000 kr och säljer den efter en månad för 12 000 kr. Vinsten är 2000 kr vilket därmed innebär en avkastning på 20 %.
2000 / 10 000 = 0,2 = 20 %       

”Ränta på ränta” – Avkastning över flera år

Kalkylatorn/räknaren som vi länkar till nedan kan användas för att räkna ut förväntad avkastning över valfritt antal år med en förutbestämd genomsnittlig avkastning per år. Detta förutsätter att den årliga avkastningen återinvesteras.

Sker investering i aktier innebär detta att utdelningar återinvesteras samt att aktierna inte säljs under denna period.

Länk till vår Ränta-På-Ränta-Kalkylator

Exempel:
Spara 1000 kr i månaden i aktier under 5 år med en genomsnittlig avkastning på 8 % per år. Under denna period kommer du sparat 60 000 kr och fått en ackumulerad avkastning på 16 032 kr (26,7 %). Första året var avkastningen enbart 960 kr och femte året 5632 kr. Totalt värde efter dessa år 76 032 kr.

Historiskt sett så har aktier (och ibland även fonder) varit den investering som givit bäst avkastning. Aktier och fonder kan du handla via Nordnet.se och Avanza.se. Det är gratis att öppna och att ha konto hos både Nordnet och Avanza.

Förutbestämd – eller rörlig

Avkastningen kan vara förutbestämd eller rörlig. Med förutbestämd avkastning vet du hur stor summa som du kommer att tjäna på investeringen under en specifik tidsperiod. Exempelvis ges detta med P2P-lån och sparkonton.

Du kan till exempel agera bank och låna ut dina pengar till andra privatpersoner (P2P-lån) med hjälp den plattform som Lendify.se erbjuder. Där får du avkastning i form av ränta som låntagarna betalar till dig.

Det vanligaste är däremot att avkastningen är rörlig och därmed påverkas av flera faktorer. Här hittas bland annat investeringar i aktier, valutor, konst och optioner.

Avkastning i förhållande till risk

Avkastning bör alltid ställas i förhållande till den risk som investeringen innebär. Detta är däremot något som allt för många inte förhåller sig till när olika investeringsformer jämförs.

Generellt gäller regeln att ju högre avkastning som eftersträvas desto högre risk behöver tas med investeringen. Bland annat kan sharpekvot användas för att beräkna investeringens historiska risk över en längre tid.

Högre avkastning – Högre risk

Exempel – Sparkonto:
Det finns flera sparkonton i Sverige som ger 7 – 8 % i avkastning per år men även de som ger 1 – 2 %. Skillnad i avkastning är stor – men det är även mycket stor skillnad i risk.

Sparkonton med de högsta räntorna har inte någon statlig insättningsgaranti. Skulle företagen som erbjuder dessa räntor gå i konkurs kan hela insatta summan förloras (Hände med 24Money 2018).

Sparkonton med de lägre räntorna omfattas av statlig insättningsgaranti. Vid konkurs kommer Riksgälden betala ut hela summan.

Att jämföra avkastning mellan dessa sparformer blir alltså missvisande eftersom man även måste ta hänsyn till risk. 

Vad är hög avkastning?

Vad som är hög avkastning beror främst på vilken bransch som investering sker inom. Vid vissa investeringar kan 5% i ROI vara hög medan det är extremt lågt inom andra.

Hög avkastning innebär att investeringen ger högre avkastning än andra investeringar inom samma bransch och på liknande risknivå.

Olika begrepp

 • Genomsnittlig avkastning

Den genomsnittliga avkastningen presenterar genomsnittet på avkastning över en längre tidsperiod. Är volatiliteten mycket hög kan avkastningen variera kraftigt år från år på en investering. Då ges en tydligare bild om genomsnittliga avkastningen räknas ut. Läs mer om genomsnittlig avkastning

 • Direktavkastning

Direktavkastning speglar ett företags utdelning i förhållande till dess aktiekurs. Därmed visar detta tal hur stor avkastning som förväntas ges i aktieutdelning.

 • Negativ avkastning

Om en investering resulterar i förlust kan detta presenteras som negativ avkastning, vilket anges i procent.

 • Totalavkastning på aktier

Aktier kan ge avkastning genom ett ökat värde samt via utdelning. Läggs dessa ihop presenteras aktiens totalavkastning.

 • Riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning påvisar avkastning i förhållande till risknivå. Sharpekvot och treynorkvot kan exempelvis användas för att mäta risknivån på en investering. 

Alltid före eventuell skatt

Avkastning nämns alltid före eventuell skatt har betalats. Detta innebär att det är viktigt att kontrollera vilken skattesats som gäller för den enskilda investeringen – samt om bättre alternativ finns.

30 % kapitalvinstskatt

Vid de flesta investeringar gäller att kapitalvinstskatt behöver betalas om en vinst uppstår över ett kalenderår. Detta gäller för exempelvis aktier, kryptovalutor, konst, optioner och CFD. Flera av dessa investeringar kan däremot ske inom ISK (Läs vidare under kommande rubrik)

 • Skatt

Kapitalvinstskatten är 30 % på vinsten. Kapitalvinsten kan även kvittas mot kapitalförluster till fulla värdet av vinsten/förlusten.

Uppstår en kapitalförlust efter att vinster/förluster kvittats kan 70 % av detta belopp dras av. Det finns alltså en fördel att se över årets kapitalförlust i slutet av året och eventuellt sälja vissa investeringar med vinst för att utnyttja möjligheten att kvitta hela vinstbeloppet.

 • K4 & Deklaration

För bland annat fonder och sparkonton rapporterar företagen in gällande information till Skatteverket vilket innebär att allt redan finns förtryckt. För andra investeringar krävs att K4-blankett fylls i.

Lägre skatt via ISK

För att få lägre skatt och därmed maximera avkastningen bör handel ske inom ett ISK – i de fall som detta är möjligt. De instrument som kan handlas inom ett ISK måste handlas på en reglerad marknad.

 • Skatt

Med ISK betalas en fast schablonskatt på innehavet. Detta oavsett om förlust eller vinst har skett under året. Eftersom skattesatsen är så låg räcker det med ett par procent i avkastning för att ISK ska vara ett bättre alternativ än en aktiedepå (där 30 % på vinsten betalas).  

 • K4 & Deklaration

All rapportering sker automatiskt när investeringar sker inom ett ISK. Någon K4-blankett behöver inte fyllas i och skatten räknas ut samt rapporteras automatiskt.

Exempel – Investering i fonder

Du vill investera i fonder då detta ger hög avkastning över tid. I detta fall finns två alternativ vilket skapar två olika skatteuträkningar.

 • Fonder via ISK hos Nordnet och/eller Avanza

Fonder kan handlas inom ISK vilket innebär att du inte betalar något skatt på avkastningen. Istället betalar du ca 0,375 % i skatt (gäller för år 2020) på hela beloppet som du har på ditt ISK-konto. Dessutom behöver du inte lämna in deklarationsunderlag till Skatteverket. Det sköter Nordnet.se och Avanza.se.

 • Fonder via vanlig depå

Andra alternativet är att skapa en vanlig depå hos Nordnet.se och Avanza.se. När du säljer dina fonder skall kapitalvinsten beskattas med 30 % och försäljningen av fonderna behöver lyftas upp på en K4-blankett i din deklaration.

Jämför alltid olika investeringsformers avkastning – Men se även på risknivån samt om investeringen kan ske inom ett ISK.

Sprid alltid dina risker och investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

2 KOMMENTARER

 1. Min son kommer få pengar genom en försäkring, ocg funderar på att investera i fonder. Men är orolig att hans bostadstillägg från försäkringskassan då försvinner. Är det en risk?

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here