Bruttoresultat – info och kalkylator

Bruttoresultat och bruttomarginal

När ett företags kostnader för sålda varor dras bort från företagets försäljningsintäkter så får man fram företagets bruttoresultat. Bruttoresultatet är det första måttet på resultatet som visas i resultaträkningen.

Formeln för bruttoresultatet:
Försäljningsintäkter – direkta kostnader för den sålda varan = bruttoresultatet

Bruttoresultat i jämförelse med Nettoresultat

Nettoresultatet räknar man istället fram genom att företagets samtliga kostnader, även vinstskatten räknas bort (vinstskatten för företag är idag 22 % i Sverige) från företagets totala intäkter. Nettoresultatet visar alltså i slutändan hur mycket pengar företaget kan ge i aktieutdelning eller återinvestera i företaget. Det är nettoresultatet som även bara kallas för årets resultat.

Bruttoresultatet är mestadels intressant att kika på inom företag som säljer fysiska varor eftersom fysiska varor har direkta tillverkningskostnader eller direkta inköpskostnader.

Exempel:
Företagets försäljningsintäkter: 10 000 000 kr
Direkta kostnader för den sålda varorna: 8 000 000 kr
Bruttoresultat: 2 000 000 kr

Bruttomarginal

När man har bruttoresultatet kan man beräkna bruttomarginalen. Bruttomarginalen är ett nyckeltal som visar hur stora de direkta kostnaderna (direkta kostnader för produktion eller inköp) är i jämförelse med företagets försäljning. Om man jämför företagets bruttomarginal med konkurrenternas bruttomarginal kan man som investerare se hu ekonomiskt effektivt och konkurrenskraftigt företagets inköp- och tillverkningsprocess är. Med andra ord kan man alltså se om företaget är mer eller mindre kostnadseffektivt än konkurrenterna när det kommer till just själva inköp- och tillverkningsprocessen.

Exempel:
Om ett företags försäljning är 10 000 000 kr och bruttoresultatet är 2 000 000 kr så räknar man ut bruttomarginalen på detta sätt:
2 000 000 / 10 000 000 = 0,2
0,2 * 100 (bruttomarginalen anges nämligen alltid i procent)
Bruttomarginalen i detta exempel är alltså 20%

Sprid riskerna på dina investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here