EBIT, EBITA och EBITDA – skillnad

0
EBIT, EBITA och EBITDA

EBIT = Resultat före räntor och skatter
EBITA = Resultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar
EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar.

Benämningarna på engelska

Förkortningar är på engelska och de fullständiga benämningarna är:
EBIT
Earnings Before Interest & Taxes.
EBITA
Earnings Before Interest, Taxes & Amortisation.
EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes,  Depreciation & Amortisation.

EBIT

EBIT är resultatet före räntor och skatter. Man räknar alltså bort skatter, ränteintäkter och räntekostnader. EBIT är samma sak som rörelseresultat.
När man värderar aktier/företag använder man ofta nyckeltalet EV/EBIT.
EV står för Enterprise Value (företagets börsvärde minus nettoskulden).

Man dividerar därmed EV med EBIT och får på så vis fram en multipel.
Du kan läsa mer om EV/EBIT i vår artikel som handlar specifikt om just EV/EBIT.

EBITA

EBITA är resultatet före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar.
Skillnaden mot ovan nämnda EBIT är alltså att man även låter bli att räkna med goodwill-avskrivningar. Goodwill är det övervärde som man får i ett företag när man köper ett annat bolag för ett pris som är högre än det bokförda värdet (substansvärdet) på tillgångarna i det köpta bolaget. Om företag A köper företag B för 10 miljoner kronor och Företag B endast har bokförda tillgångar på 8 miljoner så får företag A en goodwillpost på 2 miljoner kronor. Denna post skrivs vanligtvis av i form av goodwill-avskrivningar.

EBITA gör att kostnaderna för användande och värdeminskning i anläggningstillgångarna ses som faktiska kostnader och att de därmed skall belasta resultatet.

EBITA används bäst för att analysera företag som jobbar med immateriella tillgångar såsom till exempel finansbolag. Många anser att EBITA är det bästa måttet på att visa hur lönsamt ett företag är.

EBITDA

EBITDA är resultatet före ränteintäkter, räntekostnader, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar. Skillnaden mot EBITA är alltså att man även räknar bort vanliga avskrivningar på maskiner, inventarier och anläggningstillgångar.
EBITDA kan liknas vid bruttovinst. EBITDA visar därför oftast en högre vinst än vad de två tidigare (EBIT OCH EBITA) gör.

Vilket av måtten är bäst?

Det går inte att säga vilket av de ovan nämnda måtten som lämpar sig bäst för värdering av företag och aktier. Det beror på att alla företag och branscher ser olika ut. På vissa branscher passar EBIT bäst, på andra EBITA och på vissa är EBITDA det bästa måttet att använda.

Sprid dina risker och diversifiera dina investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Gå djupare in på måtten (obs videon är på engelska)


Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here