EV/EBIT – värderingsmultipel

0
EV EBIT

EV = Företagets börsvärde + totala skulder – Kassa och bank
EBIT = Resultat före räntor och skatter (EBIT är samma sak som rörelseresultat)

EV/EBIT är en värderingsmultipel/ett nyckeltal som används för att värdera och jämföra företag med andra likvärdiga företag och verksamheter. Denna multipel tar hänsyn till företagets skuldsättning vilket inte det klassiska P/E-talet gör.

För att räkna ut EV/EBIT använder man följande uträkning:
1. Börsvärde + totala skulder – kassa och bank = EV (Enterprise Value).
2. Man dividerar sedan EV med företagets EBIT-resultat.
EBIT är samma sak som rörelseresultat.
EV/EBIT visar hur marknaden värderar företaget i förhållande till rörelseresultatet, justerat för skulder. EBIT är engelska och står för Earnings Before Interest & Taxes.

Exempel:
Enterprise value (EV): 100 000 kr
Rörelseresultat (EBIT): 40 000 kr
Beräkning: 100 000 / 40 000 = 2,5
Bolagets EV/EBIT är 2,5

EV/EBIT – fördelar

När man på detta vis justerar för företagets skuldsättning innebär det att en nettoskuld ökar företagets EV medan en nettokassa minskar företagets EV.
Ett högt EV innebär dock inte att bolaget är mer värt, utan att det skulle vara dyrare för en eventuell köpare att förvärva företaget. EBIT, som även kallas för rörelseresultatet räknar ju bort den påverkan som skatter har på resultatet. Det gör att det blir enklare att jämföra bolag och branscher som har olika skatteregler och skattesatser.

P/E-talet, som är den mest använda värderingsmultipeln, tar inte alls hänsyn till bolagets skulder. Därför brukar det vara bra att kombinera kika både på P/E och EV/EBIT när man värderar ett företag.

Om du vill lära dig skillnaderna mellan EBIT, EBITA och EBITDA så har vi på Ekonomifokus skrivit en artikel om just de olika resultatmåtten.

Sprid alltid riskerna i dina investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. Alla rika människor diversifierar sin investeringar. Ett tips är att kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin ränta. Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan se våra portföljer + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Gå in djupare i EV/EBIT (obs videon är på engelska)

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here