EV/Sales

EV Sales

EV/Sales är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värderingen på ett företag. Multipeln liknar P/S-talet men med skillnaden att det tar hänsyn till företagets skulder.

EV står för Entreprise value (börsvärdet + totala skulder – kassa)
Sales står för just Sales (företagets försäljning per år)

Man dividerar alltså företagets Enterprise value med försäljningen för att få fram detta nyckeltal. Detta nyckeltal skiljer sig från det snarlika P/S-talet genom att man här tar hänsyn till företagets skuldsättning.

Exempel:
Volvo Ab har ett börsvärde på 10 miljarder. Man har skulder på 1 miljard och en kassa på 200 miljoner. Volvo AB har en försäljning på 3 miljarder per år.
EV = 10+1-0,2 = 10,8
Sales = 3
EV/Sales = 3,6

Hur används EV/Sales?

Nyckeltalet används för att värdera företagets försäljning av produkter och tjänster.
Hur mycket är varje försäljnings-krona värderad till. Detta kan man sedan använda när man kikar på bolaget och försöker bedöma om det är billigt eller dyrt i förhållande till hur det presterar i sin verksamhet.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here