EV/Sales

0
EV Sales

EV/Sales är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värderingen på ett företag. Multipeln liknar P/S-talet men med skillnaden att det tar hänsyn till företagets skulder.

EV står för Entreprise value (börsvärdet + totala skulder – kassa)
Sales står för just Sales (företagets försäljning per år)

Man dividerar alltså företagets Enterprise value med försäljningen för att få fram detta nyckeltal. Detta nyckeltal skiljer sig från det snarlika P/S-talet genom att man här tar hänsyn till företagets skuldsättning.

Exempel:
Volvo Ab har ett börsvärde på 10 miljarder. Man har skulder på 1 miljard och en kassa på 200 miljoner. Volvo AB har en försäljning på 3 miljarder per år.
EV = 10+1-0,2 = 10,8
Sales = 3
EV/Sales = 3,6

Hur används EV/Sales?

Nyckeltalet används för att värdera företagets försäljning av produkter och tjänster.
Hur mycket är varje försäljnings-krona värderad till. Detta kan man sedan använda när man kikar på bolaget och försöker bedöma om det är billigt eller dyrt i förhållande till hur det presterar i sin verksamhet.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. Alla rika människor gör detta. Ett tips är att öppna ett kostnadsfritt konto hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin ränta. Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de vi nämner ovan och du kan se våra portföljer + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here