Förvärvsdriven tillväxt

Förvärvad tillväxt

Organisk tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom ökad försäljning av tjänster och varor.
Förvärvad tillväxt = Företaget ökar sin omsättning genom att köpa upp andra företag/verksamheter.

Vilket är bäst?

Vad är bäst, organisk eller förvärvad tillväxt och vad skall man fokusera på när man investerar i företag på börsen? Det enkla svaret är att bägge två är bra om de görs på rätt sätt och bägge två är dåliga om de görs på fel sätt.

Företag som förvärvar tillväxt kan göra fantastiska resor och skapa massor av aktieägarvärde så länge de gör kloka förvärv. Om de gör dåliga förvärv kan det innebära att företagets aktie går kräftgång under flera år.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Skapa aktieägarvärde via förvärv

Att förvärva bolag och tillväxt kräver kunskap. Ett företag kan göra dåliga och bra förvärv så om du skall investera i ett företag som förvärvar andra bolag så gäller det att du tror på att ledningen har koll på vad de gör, annars kan det bli en dyrköpt tillväxt.

Vissa bolag förvärvar andra bolag för att komma åt deras teknik, kunder, personal osv. Andra förvärvar för att öka sin omsättning, vinst och kassaflöden.

Det finns en del bolag på börsen som har en uttalad strategi att förvärva andra bolag för att växa. Ett exempel är AQ Group. De köper oftast flera andra bolag per år och de köper vanligtvis onoterade bolag. När ett onoterat bolag förvärvas så görs det ofta till en lägre multipel än om bolaget hade varit börsnoterat. Vilka multiplar som bolagen köps för varierar kraftigt mellan olika branscher.

Värde skapas genom att ta ett onoterat bolag in i ett börsnoterat.
När AQ Group förvärvar ett bolag för, låt säga, en multipel på 6 ggr EBIT och lyfter in företaget i AQ Groups koncern som själva värderas till 12 ggr EBIT så skapas det värde d för aktieägarna direkt. Helt plötsligt värderas det förvärvade företaget högre bara för att det lyfts in i en börsnoterad koncern.

Förvärvets egna kassaflöde finansierar lånekostnader
Förvärvande bolag som AQ Group vill oftast köpa upp företag som har fina kassaflöden. Om ett företag som förvärvas har fina kassaflöden kan det själv finansiera räntekostnader och amortering på eventuella lån som upptagits för förvärvet och i et senare skede kan detta kassaflöde även belånas och användas för att köpa ännu fler bolag.

Det blir lite samma princip som fastighetsbolagen använder när de köper upp fastigheter, belånar dom och köper ännu mer fastigheter. Eftersom värderingen på det förvärvade bolaget stiger bara av att det lyfts in i det noterade så finns det ofta utrymme för ytterligare belåning med bolaget som säkerhet.

Synergier och ökade möjligheter
Många företag som förvärvar andra letar efter synergier. De försöker förvärva andra företag inom samma eller liknande branscher för att kunna skapa synergier mellan bolagen. Gemensamma inköp kan vara ett exempel på en synergi som minskar kostnad.

Ofta kan även det förvärvade bolaget få hjälp med finansiering, kunskap eller andra värdeskapande funktioner som finns i det företag som förvärvar. Det är också exempel på synergier som kan nyttjas.

Slutsats

Förvärv kan alltså skapa väldigt mycket aktieägarvärde om det görs på rätt sätt men det kan även vara ren kapitalförstöring om det görs på fel sätt. Om du vill investera i ett börsnoterat företag som förvärvar andra företag skall du se till att du har förtroende till ledningen. Du måste ha en tro på att ledningen vet vad de håller på med och att de inte köper upp andra bolag bara för köpandets skull.

Se även till att inte ledningen har incitamentsprogram som gynnas av förvärv för då kan det bli så att ledningen gör en massa dåliga förvärv bara för att de själva skall tjäna pengar. De struntar i aktieägarna helt enkelt och försöker bara tjäna pengar åt sig själva.

Det börsnoterade företaget Catena Media är ett bra exempel på detta. Drä förvärvade man till alldeles för höga multiplar och blev då sittandes med ett skuldberg som tog flera år att arbeta ner till rimliga nivåer. Detta gjorde man på grund av att ledningens incitamentsprogram gynnades av förvärv, oavsett om förvärven vad bra eller dåliga.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here