Fundamental analys – aktier

0
Fundamental analys

Pris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Värdeinvesterare använder sig nästan uteslutande av fundamental analys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod vi tillämpar i vår 8 stegs fundamentala analysskola.

Steg-för-steg analysskola:

1. Marknadsanalys
2. Produktkännedom & affärsmodell
3. Ledning & ägarbild
4. Vallgravar
5. Resultaträkning
6. Balansräkning & kassaflödesanalys
7. Värdering & nyckeltal
8. Margin of safety & psykologi

Analysera företag och aktier

Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar.

Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar vi en Margin of Safety vid en investering. Delvis för att dämpa fallet om något oförutsett händer och för att ha en säkerhetsmarginal om det visar sig att mina antaganden visade sig vara fel när vi gjorde analysen och kom fram till ett intrinsic value för bolaget.

Därför skriver vi en en serie inlägg som beskriver hur vi går tillväga när vi analyserar bolag. Den första delen är klar och beskriver hur vi går tillväga vid en marknadsanalys.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here