Grundläggande nyckeltal & multiplar – värdera bolag på börsen

De viktigaste nyckeltalen och multiplarna på börsen

Det finns mängder av olika multiplar och nyckeltal som kan användas för att värdera bolag på börsen. Vissa nyckeltal lämpar sig bra i vissa branscher medans de är ganska meningslösa i andra. Vi skall nu gå igenom de fyra mest grundläggande nyckeltalen som du bör lära sig och som går att använda på de flesta branscher.

  1. P/S-talet – hur bolagets omsättning värderas
  2. P/E-talet – hur bolagets vinst värderas
  3. Direktavkastning – hur mycket pengar delas ut till aktieägarna
  4. Tillväxt – hur mycket bolaget växer sin omsättning varje år

Du kan läsa mer ingående om de olika nyckeltalen här på Ekonomifokus i våra artiklar om P/E-talet, Direktavkastning och P/S-talet. I artiklarna finns även kalkylatorer som hjälper dig att räkna ut de olika nyckeltalen/multiplarna.

De fyra mest basic multiplarna/nyckeltalen

P/S-talet
Detta nyckeltal förklarar hur ett bolag är värderat i förhållande till sin omsättning.
Talet visar: hur många gånger årets omsättning måste man betala för att få köpa aktier i bolaget.
Beräkningen är: Bolagets aktiepris dividerat med bolagets omsättning per aktie.

P/E-talet
Detta nyckeltal förklarar hur ett bolag är värderat i förhållande till sin vinst efter skatt (nettovinst).
Talet visar: hur många gånger årets vinst måste man betala för att få köpa aktier i bolaget.
Beräkningen är: Bolagets aktiepris dividerat med bolagets vinst per aktie.

Direktavkastning
Detta nyckeltal visar hur mycket utdelning du kan ”räkna med” att få från bolaget varje år i förhållande till det pris du betalar för aktien. Om aktien står helt still under året så får du ändå avkastning på dina investerade pengar i form av utdelning.
Utdelningens storlek i förhållande till aktiens pris är dess direktavkastning.
Beräkningen är: Bolagets utdelning dividerat med aktiepriset.
Man anger direktavkastningen i procent (%).

Tillväxt
Detta tal behöver man inte räkna ut. Det anges i företagens årsredovisningar.
Det visar hur mycket ett företag växer sin omsättning varje år. Du vill helst investera i företag som växer, annars blir det svårt att få en bra totalavkastning investeringen.
Vissa företag växer med 1-2% per år, till exempel Telia medans andra bolag kan växa med över 100% per år. Företag som växer kraftigt kallas oftast för tillväxtbolag. Tillväxtbolag har vanligtvis mycket högre värderingar än bolag med låg tillväxt.

Hur skall man använda nyckeltalen?

Med hjälp av ovan nämnda multiplar/nyckeltal kan man undvika många dåliga investeringar. Om du går in med tanken att företaget du investerar i skall generera en långsiktig avkastning till dig så kan du med hjälp av dessa multiplar hitta bolag som är rimligt, högt eller lågt värderade.

Exempel:
Företaget: Snabbmakaroner AB
Pris per aktie: 100 kr
Omsättning per aktie: 25 kr
Vinst per aktie: 10 kr
Utdelning: 5 kr (direktavkastning: 5%)
Årlig tillväxt: 10%

P/E: Snabbmakaroner AB är ett lönsamt företag vilket man kan se på siffrorna.
De gör en vinst på 10 kr per aktie varje år vilket ger ett P/E-tal på 10.
Är P/E 10 billigt? I detta fallet så är det ganska billigt (lågt) eftersom tillväxten ligger på 10%. Hade tillväxten istället legat på 1% per år så hade P/E 10 varit ganska dyrt.
Tillväxten styr väldigt mycket om ett P/E-tal är lågt eller högt.

P/S: Snabbmakaroner AB omsätter 25 kr per år. Det ger ett P/S-tal på 4 nu när aktien kostar 100 kr. Är P/S 4 billigt? I detta fallet är det ganska billigt eftersom vinsten är på 10 kr per år och att tillväxten är på 10% per år. Det innebär att företaget har höga marginaler och en bra tillväxt. Inom några år (om tillväxten fortsätter) så kommer företaget ha växt till sig rejält.

Snabbmakaroner AB kommer med nuvarande tillväxt att inom några år omsätta 50 kr. Då är P/S-talet helt plötsligt bara 2. Aktiemarknaden/börsen kommer löpande under tiden märka att bolaget växer på och levererar fint. Detta kommer göra att aktien blir dyrare. Om marknaden då fortfarande anser att aktien skall kosta 4 gånger omsättningen kommer aktien att dubblas i pris till 200 kr.

Om tillväxten börjar sjunka ner till 1-2 % per år så är helt plötsligt P/S 4 inte så billigt längre. Inte heller om bolaget börjar få sämre marginaler (till exempel på grund av tuffare konkurrens) så är P/S-talet 4 särskilt lågt längre.

Direktavkastning: Om du köper aktier i Snabbmakaroner AB för 100 kr st så kommer du att få en direktavkastning på 5%. Bolaget delar helt enkelt ut 5 kr per aktie varje år i rena pengar till sina aktieägare. Detta innebär att du får 5% i avkastning på din investering även om aktien fortfarande skulle stå i 100 kr ett år senare. Dessa 5 kronorna som du fått i utdelning kan du återinvestera för att uppnå ränta-på-ränta effekten.

Att få en direktavkastning ger en fin krockkudde om aktien skulle gå ner. Då kan du använda utdelningen till att köpa ännu fler aktier till ett lägre pris. Om aktien skulle gå ner till 98 kr så har du ju ändå fått 3% i avkastning på din investering.

Direktavkastning är också ett sundhetstecken för bolaget. Att bolaget gör vinst som de kan betala ut till sina aktieägare betyder oftast att det är ett väl fungerande bolag som är lönsamt. När ett företag börjar gå dåligt så är det första man gör att man minskar eller helt slutar med utdelningen. Du måste därför försöka investera i bolag som visar tydligt att de kommer fortsätta med sin utdelning och inte riskerar att behöva sänka eller slopa den. De riktigt välmående företagen höjer sin utdelning varje år. Om Snabbmakaroner AB höjer sin utdelning varje år så kommer du att få 100 kr per aktie i utdelning i framtiden om allt fortsätter att rulla på bra.
Det innebär att du får tillbaka din initiala investering i rena pengar varje år utan att behöva göra någonting. Det kan man kallas för en bra investering!

Tillväxt: Tillväxten påverkar värderingen av bolaget kraftigt. Företag med hög tillväxt värderas högt och vice versa. Du måste därför alltid ha tillväxten med i bakhuvudet när du räknar på och värderar bolag. För att förenkla det hela lite kan man säga att:

  • Under 5% i tillväxt = låg tillväxt = motiverar en lägre värdering på företaget
  • 5-10% i tillväxt = medeltillväxt = motiverar en normal värdering
  • 10% eller mer i tillväxt = hög tillväxt = motiverar en hög värdering

Bolag med under 5% i tillväxt värderas ofta till P/E 10 och nedåt.
Bolag med 5-10% i tillväxt värderas ofta enligt börsens snittvärdering
Bolag med över 10% i tillväxt får ofta värderingar på P/E 20 och ända upp till P/E 100. (normalt sett skall man undvika bolag med P/E 100 men i vissa fall, om de växer kraftigt eller kan öka sin vinst kraftigt så kan även de vara bra investeringar)

Sprid dina risker och investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Mycket bra och pedagogiskt klipp från Nordnet om multiplar och nyckeltal

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here