Lönsamhet – mäta & beräkna företags lönsamhet

lönsamhet

Alla företag har som mål att vara lönsamma. Att vara ett lönsamt företag innebär att företagets intäkter är högre än kostnaderna, dvs att man gör vinst. Med hjälp av bokföringen kan företag tillfälligt trixa till sig vinster men de behöver inte vara lönsamma företag för det. Ett lönsamt företag är ett företag som över tid genererar mer pengar in i kassan än de betalar ut. Ett ord som ofta används när man talar om att mäta lönsamhet är ordet räntabilitet. Ordet räntabilitet är synonymt med avkastning och det visar hur väl ett företag lyckas skapa vinster på sitt kapital.

De allra flesta investerare köper aktier i lönsamma bolag eller bolag som de tror kommer bli lönsamma i framtiden. Hur avgör de då lönsamheten i bolaget? Hur räknar man på företagens lönsamhet och hur skall man tänka? Vilka nyckeltal är lämpliga att använda? Det skall vi gå igenom i denna artikel.

Beräkna lönsamhet i företag

Det finns en uppsjö av nyckeltal som används för att räkna på företagens lönsamhet. Vissa är komplicerade medan vissa är lite enklare. De flesta nyckeltal kan du se i företagens årsredovisningar.

Här följer de två vanligaste formlerna/nyckeltalen som man ofta använder när man mäter lönsamheten hos företag:

  • (ROA) Räntabilitet på det totala kapitalet = Resultatet / Totalt kapital
  • (ROE) Räntabilitet eget kapital = Resultatet / Eget kapital äntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital
  • Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultatet / Operativt kapital

Exempel på beräkning av ROE:
Resultat (vinst efter skatt): 250 kr
Eget kapital: 170 kr
ROE: 210 / 170 = 1,47 = 147%
Företagets avkastning på eget kapital är 147%

Exempel på beräkning av ROA:
Resultat (vinst efter skatt): 250 kr
Totalt kapital: 300 kr
ROA: 250 / 300 = 0,83 = 83%
Företagets avkastning på eget kapital är 83%

Olika branscher har olika lönsamhet

Det går sällan att jämföra företagens lönsamhet om de inte är verksamma i samma bransch. Du bör därför alltid jämföra bolagen med likvärdiga konkurrenter.

Du Pont-modellen

En populär modell att använda är Du Pont-modellen. Denna modell består av en resultatdel och en kapitaldel. Formeln för den modellen är:

  • Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstmarginal * kapitalets omsättningshastighet.

Denna modell är lite mer avancerad än andra enklare nyckeltal men den gör det lättare att ta reda på vad som kan förbättras i verksamheten för att uppnå en högre lönsamhet.

Sprid alltid riskerna i dina investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here