Marknadsanalys – Del 1

2
Marknadsanalys

Detta är del 1 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren

De olika delarna i vår fundamentala analysskola
1. Marknadsanalys
2. Produktkännedom & affärsmodell
3. Ledning & ägarbild
4. Vallgravar
5. Resultaträkning
6. Balansräkning & kassaflödesanalys
7. Värdering & nyckeltal
8. Margin of safety & psykologi

Det är ingen större idé att försöka analysera ett bolag som verkar på en marknad som inte kommer att vara relevant inom en snar framtid. Investeringar bör ske i bolag som växer och är konkurrenskraftiga samt som är verksamma i en växande marknad. Därför är det väldigt viktigt att bilda sig en uppfattning om hur de framtida marknadsutsikterna ser ut för det bolag som analyseras. Det är väldigt svårt för ett bolag att prestera bra om marknaden för en bransch går dåligt som helhet. Självklart kommer det finnas bolag som presterar bättre än sina konkurrenter annars vore det poänglöst att investera i enskilda bolag men allt är relativt. Bättre än konkurrenterna kan betyda att bolaget förlorar mindre pengar än sina konkurrenter eller att vinsten inte minskar i lika snabb takt som konkurrenternas.

Ett exempel då marknadsanalysen var viktig

Det var till exempel inte särskilt klokt att investera i Nokia när smartphonemarknaden tog fart efter att Apple (AAPL) släppte den första Iphonen. Vanliga mobiltelefoner blev föråldrade, det var början på slutet för traditionella mobiltelefoner och den marknaden är bara en bråkdel av va den en gång var. På samma sätt som att det var ett misstag att investera i hästskor när bilmarknaden tog fart på allvar 1913.

Adresserbar marknad – TAM

När det kommer till nya adresserbara marknader kan det vara svårt att förutspå hur stor marknaden kommer att vara och dessutom är det väldigt svårt att veta vilket bolag som kommer att gå vinnande ur striden om marknadsandelar. Fingerprint Cards (FING B) är ett bra exempel på detta. Det råder väldigt delade meningar kring hur stor TAM (Total Addressable Market) är och hur stor del av TAM Fingerprint Cards kommer att ha. Denna osäkerhet är en av anledningarna till att kursen har blivit nedpressad. Därför kan det vara en god idé att inte investera i marknader som är alldeles purfärska. Det kan vara klokt att låta marknaden och bolagen mogna lite för att tydligare utgöra hur bra framtiden ser ut för marknaden i helhet samt vilket bolag som verkar vara starkast.

Cykliska bolag

Många bolag är så kallade cykliska bolag och det är också något att ta hänsyn till. Är det lågkonjunktur så kommer det säljas mindre bilar och biltillverkare kommer att värderas lägre än när det är högkonjunktur och det säljs mycket bilar. Investerar man i ett cykliskt bolag är det vettigt att lägga lite eftertanke på vart i cykeln marknaden befinner sig i. Det finns också många bolag som inte är konjunkturkänsliga, spelbolag är ett exempel. Människor har en tendens att spela mer när ekonomin är dålig.

Marknadsposition

Marknadsposition är också en viktig faktor att ta med i beräkningen. Om bolaget har monopol eller endast en väldigt liten marknadsandel så är förutsättningarna vitt skilda. Ett bolag som har ett monopol har ensamrätt på marknaden och avnjuter en plats på tronen utan några konkurrenter som försöker ta över kungariket. Bolag som Google (GOOG) och Netflix (NFLX) har nästan monopolliknande marknadspositioner på grund av deras extremt starka varumärken.

Geografiska risker och möjligheter

Det är även intressant med den geografiska spridningen. Är bolaget verksamma i flera länder eller bara ett? Valuta och politiska risker är geografiska risker. Det är också viktigt med den ekonomiska tillväxten i länder som bolaget är verksamma inom. Befolkningstillväxten bör även den tas hänsyn till i vissa fall.

Ett nuvarande exempel är Betssons (BETS B) geografiska risker. Betsson är verksamma i många länder som medför politisk risk. I Turkiet har det till exempel blivit olagligt med nätspel och i många av länderna är spelmarknaden olicensierad och därmed betalar Betsson ingen inkomstskatt i dessa länder. Det finns en viss risk att inkomstskatten blir högre än vad marknaden förutspått när eller om dessa marknader licensieras.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Valutarisk

Kopparbergs (KOBR MTF B) är ett bra exempel på när valutarisker ställer till det. Kopparbergs resultat har lidit på grund av brexit och försvagningen av pundet som efterföljde. Då de köper in mycket insatsvaror i euro men säljer stora volymer i pund så påverkas de kraftigt av fluktuationer i just det valutaparet.

Politiska risker

I Novo Nordisk (NOVO B) så var det politiska risker som fick marknaden att skälva av rädsla. Trump har uttalat sig om läkemedelsindustrin och att läkemedelspriser är alldeles för höga.

Sammanfattning av marknadsanalys

När det kommer till att göra en marknadsanalys så handlar det mycket om att följa omvärldstrender och detta gör man bäst genom att hålla sig uppdaterad på vad som händer runt om i världen. Jag gillar att hålla mig uppdaterat genom att läsa nyheter och hänga på Twitter. Det är alltså ett större fokus på makroekonomi än mikroekonomi.

Jag vill vara tydlig med att det vi tittar efter är framtidsutsikterna för bolaget och branschen som bolaget verkar i. Det är enligt mig lönlöst att försöka förutspå hur ekonomin som helhet kommer att gå i framtiden. Människor som är betydligt duktigare än mig på det försöker att göra det utan någon vidare framgång. Vad styrräntan kommer stå i om ett år och hur inflationen kommer att se ut har jag ingen som helst aning om. Den som påstår sig veta det har nog ingen aning om det heller och saknar troligtvis självinsikt. Det som spelar roll är om bolaget kommer att ha en högre vinst om två, fem eller tio år. Allt annat är brus.

Steg ett är alltså att hitta en marknad som verkar ha en ljus framtid framöver. Förenklat vill vi hitta en kaka, förstå kakan, det ska vara en växande kaka och vi vill hitta ett bolag som tar en stor del av kakan.

Nu kan vi fortsätta analysskolan och gå in mer på djupet och försöka att hitta ett bolag som är bättre än sina konkurrenter. Nästa steg i analysen är att förstå bolagets affärsmodell och produkt/tjänst.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

2 KOMMENTARER

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here