Nyemission – hur man skall tänka

2
Nyemssion

Nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier som säljs till befintliga eller nya aktieägare. Det heter då att de emitterar (skapar nya) aktier. Dessa aktier kan köpas (tecknas) av befintliga aktieägare och ibland även av allmänheten. En nyemission görs för att företaget behöver ta in pengar.

Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag.
Vanlig nyemission = Allmänheten kan köpa aktier.
Företrädesrätt = Ibland kan befintliga aktieägare ha företrädesrätt framför allmänheten. Det innebär att befintliga aktieägare får teckna aktier först. Om det sedan blir några aktier över så får allmänheten teckna dessa.

Exempel:
Företaget Bilbyggarna Ab är uppdelat på 10.000 st aktier. Företaget behöver få in mer pengar för att kunna bygga en ny fabrikslokal. Man vänder sig då till marknaden genom att emittera 1.000 st nya aktier som säljs på marknaden för 1500 kr st.
Företaget får då in 1,5 miljoner kr i sin kassa som kan användas för att bygga den nya lokalen.

Utspädning vid nyemission

När nya aktier emitteras ut så ökar aktiekapitalet och storleken på ägandet i befintliga aktier sjunker. Om man äger en viss procent av aktierna i ett företag och det emitteras nya så äger man helt enkelt en mindre del av företaget när de nya aktierna emitterats. Dock har det ju kommit in pengar i bolaget vilket gör att man äger en mindre del av företaget men företaget är större och mer värt efter emissionen.

Varför nyemissioner görs – bra eller dåligt?

Ett företag gör nyemissioner för att få in pengar i företaget.
Om det är bra eller dåligt beror på vad pengarna skall användas till.
Om företaget gör förluster och gör en nyemission endast för att kunna betala löpande kostnader så är det vanligtvis negativt för aktieägarna men det kan vara positivt om man tror att företaget kommer reda upp situationen längre fram och vända förlusterna till vinster.

Om företaget gör en nyemission för att kunna finansiera en expansion så är det positivt om man anser att den planerade expansionen är väl genomtänkt.
Om en fabrik bestämmer sig för att bygga ut fabriken för att kunna öka produktionen så är det positivt om man tror att företaget kommer kunna växa på grund av detta och bli mer lönsamt. Då är en nyemission väldigt positiv.

Det går alltså inte att säga om nyemissioner är bra eller dåliga. Det beror helt enkelt på vad pengarna skall användas till.

Emissionen blir övertecknad – vad betyder det?

När ett företag emitterar aktier så är det inte säkert att det finns köpare till alla de nya aktierna. Ett företag som emitterar 1.000 st nya aktier kanske endast hittar köpare till 500 st av aktierna. Företagen har därför vanligtvis en minsta teckningsgräns för nyemissionen. Dvs en minimum gräns för hur många aktier som måste tecknas/köpas för att emissionen skall bli av.

Ibland kan emissionen istället bli övertecknad. Det innebär att efterfrågan på aktierna är högre än utbudet. Marknaden har ansökt om att få teckna fler aktier än vad som säljs. Marknaden kanske har anmält att de vill teckna 2.000 st aktier men företaget har endast tänkt emittera 1.000 st nya aktier. Detta innebär att emissionen är övertecknad. Alla som ansökt om att få köpa aktier får då inte köpa eller så får de endast köpa en bråkdel av de aktier som de önskat köpa.

Få köpa fler aktier i en övertecknad nyemission

Detta problem går delvis att komma runt när man skall teckna aktier i ett börsbolag som gör nyemission. Man kan öppna en depå eller ett ISK hos flera olika nätmäklare.
Man kan kostnadsfritt öppna konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan man ansöka om att köpa/teckna aktier i emissionen på båda sina konton. Då får man vanligtvis köpa fler aktier än om man endast har ett konto. Det är gratis att öppna och att ha konto hos både Nordnet.se och Avanza.se.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. Alla rika människor gör detta. Ett tips är att öppna ett kostnadsfritt konto hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin ränta. Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de vi nämner ovan och du kan se våra portföljer + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

2 KOMMENTARER

 1. Krävs det en extra bolagsstämma för att genomföra en riktad emission där emmitenten är styrelseordförande och får 15% rabatt mot gällande kurs?
  KFB

  • Hej Kf.

   Beslut om nyemission kan fattas av:

   1. bolagsstämman
   2. styrelsen, efter bemyndigande i förväg från bolagsstämman
   3. styrelsen, med godkännande av bolagsstämman i efterhand.

   För att ett beslut om nyemission ska kunna fattas måste bolagsstämman eller styrelsen ha fått ett underlag i form av ett förslag till beslut att ta ställning till.

   Mvh Admin på EKonomifokus

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here