Hem Ekonomi Aktieskola Nyemission – hur man skall tänka

Nyemission – hur man skall tänka

12
Nyemssion

Nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier som säljs till befintliga eller nya aktieägare. Det heter då att de emitterar (skapar nya) aktier. Dessa aktier kan köpas (tecknas) av befintliga aktieägare och ibland även av allmänheten. En nyemission görs för att företaget behöver ta in pengar.

 • Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag.
 • Vanlig nyemission = Allmänheten kan köpa aktier.
 • Företrädesrätt = Ibland kan befintliga aktieägare ha företrädesrätt framför allmänheten. Det innebär att befintliga aktieägare får teckna aktier först. Om det sedan blir några aktier över så får allmänheten teckna dessa.

Exempel:
Företaget Bilbyggarna Ab är uppdelat på 10.000 st aktier. Företaget behöver få in mer pengar för att kunna bygga en ny fabrikslokal. Man vänder sig då till marknaden genom att emittera 1.000 st nya aktier som säljs på marknaden för 1500 kr st. Företaget får då in 1,5 miljoner kr i sin kassa som kan användas för att bygga den nya lokalen.

Utspädning vid nyemission

När nya aktier emitteras ut så ökar aktiekapitalet och storleken på ägandet i befintliga aktier sjunker. Om man äger en viss procent av aktierna i ett företag och det emitteras nya så äger man helt enkelt en mindre del av företaget när de nya aktierna emitterats. Dock har det ju kommit in pengar i bolaget vilket gör att man äger en mindre del av företaget men företaget är större och mer värt efter emissionen.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Varför nyemissioner görs – bra eller dåligt?

Ett företag gör nyemissioner för att få in pengar i företaget. Om det är bra eller dåligt beror på vad pengarna skall användas till.
Om företaget gör förluster och gör en nyemission endast för att kunna betala löpande kostnader så är det vanligtvis negativt för aktieägarna men det kan vara positivt om man tror att företaget kommer reda upp situationen längre fram och vända förlusterna till vinster.

Om företaget gör en nyemission för att kunna finansiera en expansion så är det positivt om man anser att den planerade expansionen är väl genomtänkt. Om en fabrik bestämmer sig för att bygga ut fabriken för att kunna öka produktionen så är det positivt om man tror att företaget kommer kunna växa på grund av detta och bli mer lönsamt. Då är en nyemission väldigt positiv.

Det går alltså inte att säga om nyemissioner är bra eller dåliga. Det beror helt enkelt på vad pengarna skall användas till.

Emissionen blir övertecknad – vad betyder det?

När ett företag emitterar aktier så är det inte säkert att det finns köpare till alla de nya aktierna. Ett företag som emitterar 1.000 st nya aktier kanske endast hittar köpare till 500 st av aktierna. Företagen har därför vanligtvis en minsta teckningsgräns för nyemissionen. Dvs en minimum gräns för hur många aktier som måste tecknas/köpas för att emissionen skall bli av.

Ibland kan emissionen istället bli övertecknad. Det innebär att efterfrågan på aktierna är högre än utbudet. Marknaden har ansökt om att få teckna fler aktier än vad som säljs. Marknaden kanske har anmält att de vill teckna 2.000 st aktier men företaget har endast tänkt emittera 1.000 st nya aktier. Detta innebär att emissionen är övertecknad. Alla som ansökt om att få köpa aktier får då inte köpa eller så får de endast köpa en bråkdel av de aktier som de önskat köpa.

Få köpa fler aktier i en övertecknad nyemission

Detta problem går delvis att komma runt när man skall teckna aktier i ett börsbolag som gör nyemission. Man kan öppna en depå eller ett ISK hos flera olika nätmäklare. Man kan kostnadsfritt öppna konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan man ansöka om att köpa/teckna aktier i emissionen på båda sina konton. Då får man vanligtvis köpa fler aktier än om man endast har ett konto. Det är gratis att öppna och att ha konto hos både Nordnet.se och Avanza.se.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Du får en hög avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna investeringar hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa vår utveckling via vår portfölj.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig. Han har även sen tidig ålder haft ett stort intresse för både aktier, fonder och andra typer av investeringar. Målsättningen är att öka läsarnas kunskaper inom ekonomi genom att dela med sig av tips och erfarenheter inom privatekonomi, investeringar, förtagande och sparande.

12 KOMMENTARER

 1. På tal om detta med emissioner och dyl. Om vi säger att jag skulle äga stamaktier i ett bolag och bolaget ska ha en emission då kan det ju bli så att stamaktierna sjunker då många tecknar upp för nya aktier. Sjunker stamaktien först när bolaget sätter in fler aktier i bolaget eller sjunker det under tiden tills dess att de nya aktierna sätts in i bolaget? Hoppas jag inte rörde till det för mycket nu. Mvh

  • Hej Jocke.

   Priset på aktien sjunker/stiger så fort informationen om att det skall genomföras en emission når marknaden.
   Det som avgör om priset påverkas positivt eller negativt av emissionen är:
   Hur många nya aktier som emitteras, till vilket pris, av vilken anledning emissionen görs och vilken typ av emission som görs.

   Marknaden brukar vara väldigt snabb på att räkna ut utspädningseffekten osv och reagera på nyheten om emissionen.

   Svaret är alltså att priset brukar justeras snabbt efter det att nyheten släppts.
   Det kan ibland ske reaktioner även på och strax efter emissionsdagen eftersom det kan komma ut mycket nya aktier i marknaden som skall byta ägare.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 2. Hej, Jag vill gärna ta in finansiering i mitt bolag men förstår inte riktigt hur det går till. Jag vill göra en riktad nyemission till de investerare som vill kontakta. Jag har ett aktiekapital på 25000 och alltså 500 aktier till ett värde om 50 kr st. Nu till frågan, jag vill ta in 10 000 000 och emittera B-aktier. Hur bestämns värdet på dem och hur mycket späds mitt ägande ut? Vad ska jag säga till de tilltänkta investerarna?

 3. Kan man göra en emission där olika nya aktieägare betalar olika mycket? Har en kund som jag hjälper som har skrivit konvertibla skuldebrev vid olika tidpunkter men inte gjort den formella registrering hos Bolagsverket med alla nödvändiga protokoll mm.
  Som jag ser det verkar man vara tvungen att göra det som en flerstegs raket, dvs alla de som får nya aktier i en emission betalar lika mycket?

 4. Hej,
  Var kan man köpa nyemisioner riktad mot allmänheten? Det finns företag som meddelar nyemisioner men information om hur man köper dem svårt att hitta!

  • Hej Hasse.

   Jag vet inte om det finns någon bra lista med företag som skall genomföra nyemissioner tyvärr.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 5. Om man bara har stamaktier kan det då vara en bra idé att sälja dom innan utspädningen kommer i samband med en nyemmission?

  • Hej Calle.

   Det beror helt på hur du tror att aktien kommer att utvecklas efter emissionen.
   Om du äger stamaktier så kommer du ju vanligtvis att få teckningsoptioner som du kan välja att teckna eller att sälja på marknaden.

   Om du skall behålla dina aktier beror alltså på hur du tror att aktien kommer utvecklas efter emissionen är klar. Det går ju dock aldrig att veta.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 6. Krävs det en extra bolagsstämma för att genomföra en riktad emission där emmitenten är styrelseordförande och får 15% rabatt mot gällande kurs?
  KFB

  • Hej Kf.

   Beslut om nyemission kan fattas av:

   1. bolagsstämman
   2. styrelsen, efter bemyndigande i förväg från bolagsstämman
   3. styrelsen, med godkännande av bolagsstämman i efterhand.

   För att ett beslut om nyemission ska kunna fattas måste bolagsstämman eller styrelsen ha fått ett underlag i form av ett förslag till beslut att ta ställning till.

   Mvh Admin på EKonomifokus

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här