P/B-talet – värderingsmultipel

0
PB-talet

P/B-talet är en värderingsmultipel/ett nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det engelska uttrycket är price-to-book. Det är en av de mest använda värderingsmultiplarna inom fundamental analys. Den används främst i branscher där företagen äger mycket tillgångar såsom banker och fastighetsbolag.

P står för price (priset på 1 st aktie i bolaget)
B står för book value (bolagets egna kapital per aktie)

Om man dividerar priset på en aktie med bolagets egna kapital får man fram P/B-talet. Eget kapital är företagets tillgångar minus dess skulder.
P/B-talet ger en bra indikation på hur mycket eget kapital ett företag har i förhållande till aktiepriset. Dvs hur mycket eget kapital som varje aktie “innehåller”.

Exempel:
Aktier i Volvo Ab kostar 100 kr st.
Volvo har ett eget kapital på 25 kr per aktie (tillgångar – skulder = eget kapital).

100 kr dividerat med 25 kr ger ett P/B-tal på 4.

Hur och när man använder P/B-talet

P/B-talet används främst inom vissa specifika branscher. Det är oftast branscher där företagen äger mycket tillgångar. Några exempel är banker och fastighetsbolag.
Svenska banker handlas normalt till P/B-tal som är mellan 1 och 2 men ibland, om banken har problem kan P/B-talet vara under 1. Europeiska banker handlas i nuläget till väldigt låga P/B-tal. Deutsche bank var till och med så lågt värderade att deras P/B-tal va 0,2. Det är näst intill en konkursvärdering för en bank.

Både banker och fastighetsbolag äger mycket tillgångar och därför visar P/B-talet en bra bild av hur värderingen ser ut i förhållande till de tillgångar som bolaget äger.

Diversifiera alltid dina investeringar och sprid riskerna

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. Alla rika människor diversifierar sin investeringar. Ett tips är att kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Brocc.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin ränta. Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan se våra portföljer + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here