P/E-talet – värderingsmultipel

0
PE tal

P/E-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är den mest använda värderingsmultipeln inom fundamental analys.

P står för price (priset på 1 st aktie i bolaget)
E står för earnings (bolagets vinst per aktie efter skatt, dvs nettovinst)

Om man dividerar priset på en aktie med bolagets vinst per aktie får man fram P/E-talet. Denna värderingsmultipel berättar hur många gånger årets vinst man måste betala för att köpa aktier i företaget.

Exempel:
Aktier i Volvo Ab kostar 100 kr st.
Volvo gör 10 kr per aktie i vinst efter skatt (nettovinst).

100 kr dividerat med 10 kr ger ett P/E-tal på 10.

Hur skall man använda P/E-talet?

Det är en vanlig missuppfattning att ett lågt P/E-tal innebär att ett bolag är billigt.
Det kan vara sant i vissa fall men i andra fall kan det vara helt fel.
Ett lågt P/E-tal tyder ofta på att bolaget har någon sorts problem eller att det har en låg tillväxt. Låg tillväxt ger oftast låga P/E-tal.

Hur höga P/E-tal som bolag har beror också ofta på vilken bransch de ligger i.
Det är till exempel normalt att ett IT-bolag har högre P/E-tal än en bank. Detta beror som vi nämner oftast på att IT-bolaget har högre ( eller har möjlighet till) högre tillväxt. Ju mer potential till framtida tillväxt som marknaden ser i aktien desto högre P/E-tal får vanligtvis bolaget.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Högt eller lågt P/E-tal

Företag kan ha P/E-tal från flera tusen och ända ner till minus flera tusen.
Snitt P/E-talet på Stockholmsbörsens index OMXs30 brukar pendla mellan 10 och 20 ungefär. Det betyder att när indexet handlas under P/E 10 så är det historiskt sett lågt och när det handlas över 20 så är det historiskt sett högt.

Heta bolag med hög tillväxt kan utan problem ha P/E-tal upp emot 100 (ibland till och med mer) när de är som mest upphaussade.

Mindre heta bolag som knappt växer någonting, till exempel Telia, pendlar ofta mellan nivåerna P/E 5 och P/E 10.

Negativt P/E tal

Om ett företag går back, det vill säga gör förlust, så kommer P/E-talet att bli negativt. Man brukar inte använda P/E-talet när man analyserar och värderar företag som gör förlust. Negativa P/E-tal är alltså oftast inte relevanta.

Kombinera P/E-talet med andra multiplar/nyckeltal

P/E-talet är ett kraftfullt nyckeltal att använda men det räcker inte att enbart kika på P/E-talet för att få en bra bild av värdet på ett bolag. Du bör alltid kombinera flera olika nyckeltal för att skapa dig en ordentlig bild. Hur du kombinerar olika nyckeltal väljer du själv. Vissa nyckeltal är relevanta inom en bransch men de kan vara helt irrelevanta i en annan. P/E-talet är relevant i de allra flesta branscherna och det är därför det är så populärt. Det finns dock några branscher där P/E-talet är ganska meningslöst att använda. Du bör till exempel inte använda P/E-talet när du värderar fastighetsbolag. I ett fastighetsbolag räknas förändringar i fastigheternas värde in i vinsten vilket gör att det inte riktigt passar sig att använda det vanliga P/E-talet i fastighetsbolag. Istället räknar man med något som kallas för förvaltningsresultat.

Sprid alltid dina risker på olika tillgångar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Mycket bra klipp från Nordnet om P/E-talet

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here