P/S-talet – värderingsmultipel

PS tal

P/S-talet är en värderingsmultipel/nyckeltal som används för att bedöma värdet på ett aktiebolag. Det är en av de mest använda värderingsmultipelarna inom fundamental analys.

P står för price (priset på 1 st aktie i bolaget)
S står för sales (bolagets omsättning/försäljning per aktie)

Om man dividerar priset på en aktie med bolagets omsättning per aktie får man fram P/S-talet. Denna värderingsmultipel berättar hur många gånger årets försäljning/omsättning som man får betala om man vill köpa aktier i bolaget.
Ett P/S-tal på 2 innebär alltså att aktiens pris motsvarar 200% av företagets omsättning per år.

Exempel:
Aktier i Volvo Ab kostar 100 kr st.
Volvo omsätter 50 kr per aktie.

100 kr dividerat med 50 kr ger ett P/S-tal på 2.

Hur skall man använda P/S-talet?

Det är en vanlig missuppfattning att ett lågt P/S-tal innebär att en aktie är billig.
Det kan vara sant i vissa fall men i andra fall kan det vara helt missvisande.
Ett lågt P/S-tal tyder ofta på att bolaget har någon sorts problem eller att det har en mycket låg förväntad tillväxt. Låg tillväxt ger oftast låga P/S-tal.

Hur höga P/S-tal som bolag har beror också ofta på vilken bransch de ligger i.
Det är till exempel normalt att ett IT-bolag har högre P/S-tal än en bank. Detta beror som vi nämner oftast på att IT-bolaget har högre (eller har möjlighet till) högre tillväxt. Ju mer potential till framtida tillväxt som marknaden ser i aktien desto högre P/S-tal får vanligtvis bolaget.

Högt eller lågt P/S-tal

Företag kan ha P/S-tal som varierar från flera tusen och ända ner till minus flera tusen. Heta bolag med hög tillväxt kan utan problem ha P/S-tal upp emot 10 (ibland till och med mer) när de är som mest upphaussade.

Mindre heta bolag som knappt växer någonting, pendlar ofta mellan nivåerna P/S 0,8 och P/S 1,2.

Man använder ofta P/S-talet för att värdera tillväxtbolag som inte gör någon vinst. Vissa bolag investerar ju all sin vinst för att få ytterligare tillväxt. Då får man försöka göra en bedömning av hur mycket vinst bolaget kan göra i framtiden när de slutar investera all sin vinst i tillväxt. Med hjälp av P/S-talet kan man då försöka bedöma eventuella framtida vinster. Dock är det extremt svårt och man får ofta fel i sina prognoser.

Kombinera P/S-talet med andra multiplar/nyckeltal

P/S-talet är ett kraftfullt nyckeltal att använda men det räcker inte att enbart kika på P/S-talet för att få en bra bild av värdet på ett bolag. Du bör alltid kombinera flera olika nyckeltal för att skapa dig en ordentlig bild. Hur du kombinerar olika nyckeltal väljer du själv. Vissa nyckeltal är relevanta inom en bransch men de kan vara helt irrelevanta i en annan. P/S-talet är relevant i de allra flesta branscherna och det är därför det är så populärt. P/S-talet kan ofta vara bra att komplettera med någon multipel som visa på bolagets förmåga att göra vinst av den omsättning man har.
Ett företag som bara omsätter en massa pengar men inte gör någon vinst är inte så mycket att ha. Men ett företag som har en hög omsättning kan kanske göra mindre justeringar som gör att man förvandlar någon eller några procent av omsättningen till vinst. Då blir vinsten stor om omsättningen är hög, trots att det endast handlar om några enstaka procent.

Sprid alltid dina risker på olika tillgångar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here