Teknisk analys & trading – kurs

Kurs i trading och teknisk analys

I vår kompletta analyskola kommer du att få lära dig om teknisk analys och trading. Vi börjar på en väldigt grundläggande nivå och arbetar oss succesivt in i ämnet så att det blir mer och mer avancerat.

Teknisk analysskola kapitel/innehåll:
1. Grunderna, TA & index
2. Candlestick-graf
3. Sätt upp mål och minska riskerna
4. Trend, stöd och motstånd
5. Mönster och formationer
6. Candlestick-formationer
7. Elliots vågteori
8. Indikatorer

Kapitel 1 – Grunderna, TA & index

Det finns flera plattformar som ger dig möjlighet att skapa ett konto för att börja med aktie- och börshandel. Ditt första steg blir därmed att välja en plattform som passar din nivå.

Avanza och Nordnet är rekommenderade plattformar av flera skäl. De kan passa mycket bra för nybörjare och för dig som är lite försiktig. Om du har mindre än 50 000 kronor på kontot hos Avanza och 80 000 kr hos Nordnet behöver du inte betala avgiften som kallas för courtage som vanligtvis läggs till när du handlar med värdepapper.

Avanza och Nordnet är också plattformar som är intuitiv och enkel att förstå. Det är något som passar alla oavsett kunskapsnivå.

För att slippa betala skatt på eventuella vinsten rekommenderar vi att du öppnar ISK-konton hos Nordnet och Avanza. Då betalar du istället ett schablonskatt en gång per år och allt sköts automatiskt. Man kan lite förenklat säga att: Gör du vinst på din aktiehandel är ISK mer fördelaktigt än vanlig VP-depå.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Mer om aktier och dess värde

När du köper en aktie köper du i grund och botten en ägandedel av ett företag. Du får status som delägare med ditt aktieköp. Det är möjligt att köpa aktier i bolag som är noterade på börs eller på annan handelsplattform.

Den här typen av bolag kallas just för aktiebolag och de kan ha olika skäl till att göra det möjligt att köpa aktier. Många gånger handlar det om att det finns ett behov av att finansiera och få in nytt kapital i bolaget.

Hur sätts värdet på aktier?

Det finns flera saker som avgör aktiens värde. Den främsta är hur lönsamt aktiebolaget är och hur dess utveckling ser ut. Stigande lönsamhet under en längre tid innebär ett högre pris och tvärtom.

Förstå dig på index

Index är i grund och botten en hopsättning av ett gäng aktier (det kan även varandra instrument, till exempel råvaror). Man gör detta för att kunna visa hur en utvald grupp aktier har utvecklats. Utvecklingen kan röra ett visst land, ett särskilt område eller kanske en viss typ av aktier.

Med ett index får du en bättre överblick över aktiernas sammanslagna utveckling.
Ett bra exempel på detta är Omx30. Det är ett index som gäller för Stockholmsbörsen. Det inkluderar 30 olika aktier på Stockholmsbörsen. Med Omx30 får du medelvärdet för de 30 mest omsatta bolagen som är registrerade på denna börs.

Tänk på att börsen oftast ligger cirka 6-12 månader framför. Det innebär att börsen oftast redan prisat in händelser som kommer att ske inom den tiden så länge händelsen är känd av marknaden.

Viktiga uttryck:

Det finns några benämningar som används i marknaden och även i denna kurs som du bör känna till.

 • Bull betyder att man räknar med att exempelvis en aktie eller börsen kommer att stiga i pris.
 • Bear är precis tvärtom, priset förväntas sjunka.
 • Gå kort / korta / blanka = satsa på att en tillgång skall gå ner i pris
 • Gå lång / långa / köpa = satsa på att en tillgång skall gå upp i pris

Varför används teknisk analys?

För att kunna förstå hur värdet på en aktie, råvara eller annan underliggande finansiell tillgång rör på sig behövs det analys. Denna analys genomförs med en metod som kallas för TA-analys, eller teknisk analys.

Med denna analys försöker vi se när det kan vara klokt att ge sig in på en marknad eller för att hitta rätt tidpunkt att sälja en aktie eller annan tillgång.

Målet med TA-analys är att försöka ta reda på om priset är på väg uppåt eller tvärtom. Detta görs genom analys av tidigare rörelser, det vill säga tillgångens historia som presenteras i graf-format.

Grafen visar hur en marknad har rört sig och vad som hänt med olika indikatorer som till exempel pris och volym. Analysen kommer att inkludera parametrar som anses nödvändiga för att man ska kunna skapa en form av prognos för prisets rörelse framöver.

Med historia går det att se trender och om det finns särskilda prisnivåer som är extra viktiga. Med denna information går det att tolka nuvarande händelser på ett bättre sätt och kanske pricka rätt vad gäller prisets utveckling.

Det går att använda teknisk analys för alla marknader där det finns historisk prisinformation att tillgå. Du kan tillämpa TA-analys på:

 • Aktier och fonder
 • Index
 • Valutor
 • Obligationer
 • Optioner
 • Råvaror
 • Terminer
 • VIX-index

Metoden anses pålitlig men har också kritiserats helt enkelt för att historisk information inte lovar något om framtiden.

Så kan du använda dig av TA-analys

Även om TA-analys kan ses som en övergripande metod som alla kan använda sig av kan den finjusteras för att passa dig som trader perfekt för dina behov. Det här är minst sagt en vetenskap som du kan använda för att hålla koll på olika saker som kan påverka hur du handlar med aktier och andra tillgångar.

Du kan använda teknisk analys för att:

 • Försöka hitta trender som tycks upprepa sig.
 • Se om det finns brytpunkter och stödnivåer för priser.
 • Sätta upp så kallade stop loss för dig själv för att minska risken för stora förluster.
 • Hitta bästa tiden för entries, det vill säga när du ska gå in och köpa aktier.
 • Hitta bästa tiden för exit, det vill säga när du säljer och kliver ur en viss position.
 • Se om du kan hitta mönster som tycks upprepa sig i de grafer du har över aktiens historia.

Extratips: Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

 


Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here