Utdelning & direktavkastning – aktier

direktavkastning och utdelning

Utdelning kallas de vinstpengar som ett företag delar ut till sina aktieägare. Det korrekta namnet är aktieutdelning. Direktavkastning kallas det istället när man dividerar aktieutdelningen med aktiens pris.

På engelska heter aktieutdelning dividend och direktavkastning heter yield.

Exempel:
Volvo AB delar ut 5 kronor per aktie i aktieutdelning under år 2019.
Aktier i Volvo AB kostar 100 kr/st.
5 kr / 100 kr = 0,05 = 5% i direktavkastning

Aktieutdelning och direktavkastning

Direktavkastning är en viktigt parameter när man gör en investeringskalkyl.
Både när man skall investera i aktier och även i fastigheter så är detta nyckeltal viktigt. Ett företag som gör fina vinster kan välja att återinvestera pengarna i sin egen verksamhet. Om företaget inte anser att de kan investera pengarna på ett bra sätt i verksamheten så väljer de oftast att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare.

Om du som aktieägare får en direktavkastning på några procent varje år så vet du att du får avkastning på dina investerade pengar även om aktien skulle stå still och inte öka i pris. Utdelningar och direktavkastning är själva grunden i investeringar. Man investerar sina pengar i ett företag som via sin verksamhet skapar vinster. Vinsterna går tillbaka till aktieägarna i form av utdelningar.

Den genomsnittliga direktavkastningen för företagen som är noterade på Stockholmsbörsen pendlar normalt mellan ca 3% och 6%.

Utdelningsandel

Hur stor del av företaget vinst som delas ut skiftar kraftigt från företag till företag.
Den del av vinsten som delas ut till aktieägarna kallas för utdelningsandel.
Utdelningsandel mäts i procent. Om ett företag gör 1.000.00 kronor i vinst och delar ut 700.000 kronor till aktieägarna har företaget en utdelningsandel på 70% av bolagets vinst.

Utdelning och direktavkastning kan ändras

Beräkningen av direktavkastning har alltså två delar:
1. Aktiens pris
2. Utdelningen

Om någon av dessa delar ändras så ändras direktavkastningen. Man måste därför alltid vara medveten om att storleken på ett företags utdelning kan ändras. Om företaget ändrar storleken sin utdelning så ändras även din direktavkastning. Det kan till exempel vara så att företaget du investerat i inte längre går lika bra och de kan då tvingas att sänka utdelningen. Då sänks även din direktavkastning. Även det motsatta gäller ju givetvis. Om företagets vinster växer kan de dela ut mer pengar till aktieägarna och din utdelning blir större.

När du väl har köpt aktien så är ju ditt aktiepris (även kallat din GAV-kurs) spikad så då är det bara utdelningen som kan ändras uppåt eller nedåt. Om du däremot ännu inte köpt aktien så har du ju möjlighet att försöka köpa in aktien på ett lägre pris och därmed få en högre direktavkastning om utdelningen fortfarande är densamma. Därmed får du bättre siffror i din investeringskalkyl.

Om man istället pratar om investeringar i fastigheter så kan direktavkastningen påverkas av att räntan på lånen stiger/sjunker, driftskostnaderna stiger/sjunker eller oväntade renoveringar dyker upp.

Sprid alltid ut dina investerade pengar (diversifiera)

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here