Hur man värderar en aktie eller ett bolag – grundläggande

16

Värdering av aktier är en komplex process. I värderingen av aktier är det massor av olika aspekter som spelar in. I denna artikel kommer vi att gå igenom grunderna och hur man skall tänka för att skapa sig en snabb överblick kring värderingen av en aktie.Om du verkligen är en amatör på aktier så bör du börja med att läsa vår artikel om aktier. Där kan du lära dig vad en aktie är och hur allt fungerar med aktier.

För den som redan vet vad en aktie är och grundläggande förstår sig på aktiemarknaden så är denna artikel en bra grund för att förstå hur ett företag och dess aktie påverkas av olika faktorer.

”Om det hade varit lätt att värdera ett företag så hade vi alla varit rika” – Andreas H

Exempel på faktorer som påverkar priset och värderingen för ett företag och dess aktie

Bolagsspecifika faktorer som påverkar värderingen av en aktie

– Bolagets omsättning
– Bolagets vinst
– Bolagets historiska omsättning samt dess ökning/minskning
– Bolagets historiska vinst samt dess ökning/minskning
– Bolagets skuldsättning
– Bolagets kassaflöde
– Bolagets produkter (har dom någon framtid?)
– Bolagets ledning
– Bolagets ägarbild

Generella faktorer för hela aktiemarknaden som påverkar värderingen av en aktie och det underliggande företaget

– Rådande marknadsläge (risk on eller risk off)
– Konjunktur
– Ränteläge
– Oroligheter i världen
– Oroligheter inom branschen som bolaget verkar i

Extremt många olika faktorer påverkar en akties värdering

Som ni kan se ovan så finns det massor av faktorer som påverkar värderingen av en aktie. De exempel som ni ser ovan är endast ett axplock av alla de faktorer som spelar in. Det är till och med så många faktorer så att det är omöjligt att räkna upp dom alla. Det är detta som gör att det är så extremt svårt att förutse hur priset på en aktie kommer att röra sig framåt i tiden. Som vi nämner ovan skall vi endast gå igenom grunderna kring värderingen av aktier och bolag. Dessa delar bör de flesta känna till och kan man dessa grundstenar så kan man ganska snabbt skapa sig en uppfattning om en aktie är dyr eller billig just nu.

Grundläggande värdering av aktier och företag

P/e-talet är en så kallad multipel som används flitigt. Ett p/e-tal är den siffra som man får fram när man delar ett företags pris per aktie med företagets vinst per aktie.

Exempel: En aktie kostar 100 kr i bolaget Volvo AB.
Volvo AB gör under året 2016 en vinst på 10kr per aktie (som ett exempel).
100 / 10 = 10
P/e-talet för Volvo är då: 10

Man kan sedan jämföra talet 10 med andra liknande företag som är verksamma inom ungefär samma bransch. I detta fall pratar vi om ett verkstadsbolag så det går bra att jämföra med andra verkstadsbolag.
Om då till exempel företaget Scania, som är Volvos konkurrent värderas till 15 gånger årsvinsten så ser Volvo ut att vara billigt. Eller?

Nej det är inte så enkelt tyvärr.
Marknaden (köpare och säljare av aktier) bedömer att Scania skall vara värderad till
P/e 15 medan marknaden samtidigt tycker att Volvo enbart är värt P/e 10.
Vad beror då detta på?
Jo marknaden bedömer då att Scanias framtidsutsikter ser bättre ut än Volvos.
Marknaden anser att sannolikheten för att Scania kommer att växa mer eller bli mer lönsamma framöver än Volvo. Så för att jämföra bör man kika på fler faktorer som i detta fall skiljer de olika företagen åt. Uppenbarligen är det något som gör att Scanias aktie värderas högre.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Tillväxt

Tillväxt är måttet på hur snabbt ett företag växer. Om man enbart använder ordet tillväxt så pratar man om bolagets omsättning. Sätter man ordet vinst framför så pratar man om vinsttillväxt. Det är måttet på hur snabbt ett bolag ökar sin vinst.
Tänk er två bolag som är identiska, bolag A och bolag B.
Bolag A växer med 10% per år och bolag B växer med endast 5% per år.
Aktien för bolag A kommer då att värderas mycket högre än bolag B.

Det finns flera typer av tillväxt. Ett företag kan skapa tillväxt genom att köpa andra bolag. Detta kallas för förvärvsdriven tillväxt. Den som vi fokuserar på i de grundläggande faktorerna är organisk tillväxt. Det innebär att bolaget ökar sin omsättning genom att sälja mer av sina egna produkter. Tillväxten i ett bolag styr värderingen på aktien väldigt väldigt mycket.
Även förväntningar om framtida tillväxt kan öka marknadens värdering av en aktie extremt mycket.

Vinst

Bolagets vinst är en mycket viktig parameter att ta med i beräkningen när man värderar en aktie. Ett bolag kan ha en skyhög omsättning men ändå inte göra vinst. Bolagets vinst genom omsättningen i % kallas för vinstmarginal. Man kan säga att vinstmarginalen är bolagets förmåga att förvandla omsättning till vinst.
Det är även viktigt att titta på ett bolags historiska vinstutveckling.
Om bolaget stabilt, år efter år ökar sin vinst samtidigt som omsättningen stiger så är det ett tydligt styrketecken för bolaget. Om bolaget även lyckas behålla sin vinstmarginal eller till och med lyckas öka vinstmarginalen så är det enormt starkt.
Detta kommer marknaden att älska och värderingen av aktien kommer att dra iväg uppåt.
Ju fler år som ett bolag lyckas bevisa att man kan höja omsättning och/eller vinst samt vinstmarginalen desto mer kommer aktiens pris att stiga.
Marknaden belönar bolag med en postiv stabil utveckling med en hög värdering.

Exempel på en värdering av en aktie

Bolag A har under de senaste 10 åren har bevisat att man lyckats växa med 10% per år under de senaste 10 åren. Man har samtidigt lyckats behålla sin vinstmarginal på 10% under alla år så vinsten har vuxit i takt med omsättningen.
Detta bolag älskar marknaden. Det anses som stabilt och man ser det som en vinnare.
Bolaget belönas då med att aktien värderas till P/e 20 (som ett exempel)

Samma bolag A men i detta fall har bolagets omsättning ökat med 10% per år samtidigt som vinstmarginalen har sjunkit varje år ner till 5%. Marknaden bedömmer då att bolaget har svårt att växa och tjäna pengar samtidigt. Aktien straffas då med en värdering på P/e 12. Små skillnader kan göra stor skillnad på marknadens värdering av en aktie i slutändan. Ett bolags historik har där med en stor påverkan på priset på aktien.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Bolag med låg tillväxt och hög utdelning

Som vi nämner i vår artikel om utdelningsbolag så skall man inte endast titta på ett bolags utdelning när man väljer vilka aktier man ska köpa.
Utdelning är den summa som ett bolag delar ut till sina aktieägare.

Exempel:
Bolag A har gjort en fin vinst år 2016 på 1 miljard kr. Man bestämmer då på bolagsstämman att man skall dela ut 10% av vinsten till aktieägarna. Om bolaget då har 100 miljoner utomstående aktier så kommer varje aktie att få en utdelning på 1kr. Äger du 1000 st aktier i bolag A kommer du att få 1000 kr utbetalt till ditt konto under det året.

Det finns några bolag som knappt växer någonting men dom tjänar massor med pengar varje år som dom betalar ut till sina aktieägare i utdelning. Dessa kallas ofta för en ”kassako”. Ett exempel på en kassako är Telia. Telia växer knappt någonting.
1-2 procent i årlig tillväxt kan ett bolag som Telia vara nöjda med.
Eftersom Telia ändå tjänar bra med pengar varje år och delar ut dessa till sina aktieägare så finns det ändå ett fint värde i Telia som aktie och kassako.
Bolag med låg tillväxt men med en bra och stabil vinst kan ofta värderas till låga P/e 8 när börsen generellt värderas till p/e 18. Utdelningar är något som uppskattas av marknaden och en fin stabil utdelningshistorik leder ofta till en högre värdering av ett bolag.

Marknadsläge, räntor och psykologi

En faktor som har enorm påverkan på en akties värde är psykologi.
Det finns en uppsjö med böcker kring hur man skall förstå börsens psykologi.
Att lära sig börsen psykologi kräver år av träning och intresse. Det är för komplicerat för att vi skall behandla detta ämne mer i denna artikel om grundläggande faktorer.

Räntor

Ränteläget styr börsen med järnhand. Enkelt beskrivet så kan man säga att låga räntor gynnar börsen medan höga räntor är negativt för börsen och värderingen av aktier. Om räntan är låg så är det billigt att låna pengar till att investera. Detta gör att fler vill investera och det gör att aktierpriserna stiger. Företagen lånar då även pengar till att expandera sin verksamhet vilket även det leder till att priset på aktien stiger på förhoppningarna om att dessa investeringar skall bära frukt.

När räntan stiger så blir det dyrare för företagen och även för privatpersoner att investera pengar. Det gör att det inte längre ser lika ljust ut i framtiden för företagen att öka sin vinster och sin omsättning. Räntan är en extremt viktig faktor att ta hänsyn till när man värderar ett bolag och dess aktie.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

16 KOMMENTARER

 1. Har ärvt ett aktiebolag efter min man. Enligt skatteverket ska jag ta upp deklarationsvärdet på bolaget i bouppteckningen, med de kan inte svara på var jag hittar detta värde. Har inkomstdeklarationen för 2019. Var i den hittar jag deklarationsvärdet?

  • Hej Annika.

   Jag kan tyvärr inte svara på din fråga.
   Du får ringa skatteverket och ställa denna fråga istället.

   Mvh admin på EKonomifokus

 2. Är minoritetsägare i ett bolag som omsätter ca 20 miljoner kr. Bolaget gjorde en förlust på drygt en miljon kronor förra året. Nu har vi justerat en hel del och kommer i år att göra 1 miljon kronor i vinst och framöver beräknar vi 2 miljoner kronor om året i vinst. Vi har 1000 aktier á 100 kr/st. Hur mycket kan jag räkna med att varje aktie är värt idag. Kundstocken är stabil och framtidsutsikterna goda. Skulle bara vilja höra ett ungefärligt värde, vad ni kan tro.

  • Hej Tomas.

   Det är omöjligt att säga eftersom det beror på hur er tillväxt ser ut, vilken bransch ni är i, vilka tillgångar ni har osv.
   Onoterade bolag säljs ofta för 3-6 gånger årsvinsten så det är väl ungefär det jag kan säga.

   Men som sagt, det är helt omöjligt att bedöma ett företags värde baserat på den lilla informationen.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 3. Intressant artikel!
  Funderar på hur den sammanslagna värderingen sker, alltså grafen man kan se för en eller flera aktier. Om det nu finns så många enskilda delar av värderingen. Hur slås dom samman? Finns det en app för att få fram värdet på aktien?

  • Hej Joachim.

   Du kan se det nuvarande börsvärdet och ytterligare några värderingsmultiplar på Avanza och Nordnet.
   Börsdata.se är den absolut bästa tjänsten om man vill värdera företag fundamentalt.

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Tips
   1. Mäklarofferter.se - Jämför mäklarna och deras offerter
   2. Lånekoll.se - Jämför räntor på lånelöften för bolån & privatlån

  • Hej, min man har ett aktiebolag, bolaget har ett kapital på
   ca 3 000 000kr. Vi ska nu göra en bodelning i samband med en skilsmässa. Min fråga är hur mycket aktierna är värda, finns 1000 aktier.
   Mvh
   Merit

  • Hej,

   Bolaget jag jobbar för startades upp för 1,5 år sedan och har uppnått en oms på ca 15 msk. Bolaget har precis levererat svarta siffror någon enstaka månad. Ägarna, som består av två huvudägare 25% var och en investerare som har högt eget kapital och involverad i många bolag äger 20% av bolaget. Resterande är fördelat på minoritetsägare och huvudägarna sitter på resterande aktier tills någon intresent vill köpa. Vad ska jag tänka på när jag värderar aktien om jag vill köpa mig in i bolaget? De värderar varje % i bolaget till 50 000 kr. Låter det rimligt med den oms och med ett företag som fortfarande blöder? Bolaget äger inga fastigheter eller andra ägor men har tre huvudägare om jag får säga, som satt eget kapital i bolaget och budgeterat för att tappa första två åren. Jag har hört något om att det är substansvärdet jag ska titta på. Vad säger du?

   • Hej Dao.

    Mycket intressant och bra fråga!
    Alla branscher har ju olika värderingar och förutsättningar så jag kan inte säga om det är billigt eller dyrt.
    Substansvärdet tittar man främst på i bolag som äger mycket tillgångar såsom rederier, transportföretag, fastighetsbolag osv.
    I detta fall, med det lilla jag vet så hade jag fokuserat på omsättning, resultat och skuldsättning.
    Har bolaget skulder?

    Du måste göra en bedömning om du tror att omsättningen kommer att fortsätta öka och om du tror att bolaget kan fortsätta att växa samtidigt som de kan hålla kostnaderna på rimliga nivåer.
    I slutändan vill du ju att bolaget skall göra vinst så att du kan få tillbaka dina investerade pengar i form av aktieutdelningar.

    Om bolaget hade varit börsnoterat så hade det garanterat varit värderat med mycket högre multiplar än 0,33 gånger omsättningen.
    Men aktier i börsnoterade bolag kan man köpa och sälja precis som man vill.
    Onoterade bolag köper man normalt sett på lång sikt för att man tror att företaget kan eller kommer att kunna göra fina vinster.

    Alltså, bedöm framtidsutsikterna för företaget. Kommer de kunna göra vinst eller kommer förlusterna att fortsätta vilket kan leda till att man behöver skjuta in ännu mer kapital i bolaget?
    Eller bedömer du att vinsterna kommer att öka successivt och att omsättningen kommer att öka successivt?
    Om du tror att vinsterna kommer att komma så tycker jag absolut inte att 5 miljoner kr är en hög värdering.
    Men om du är osäker på om bolaget kommer att kunna förbättra marginalerna och visa fina vinster framöver så kan 5 miljoner vara väldigt dyrt.

    Mvh Andreas på Ekonomifokus

  • Hej,
   Jag är 100% ägare till ett bolag med ca 100 milj i omsättning och en vinst år efter på ca 18%.
   En konkurrent vill köpa hela bolaget. Detta är skulderfritt och tar marknadsandelar.
   Hur mkt är mitt bolag värt ? Dvs mellan tummen och pekfingret !
   hlsn
   Ridha Hadfi

   • Hej Ridha.

    Det är väldigt svårt att svara på.
    Vilken bransch verkar bolaget inom?
    Hur ser försäljningstillväxten ut under de senaste 5 åren?
    Finns det några yttre faktorer i branschen som är på väg att förändras?
    Finns det tillgångar i bolaget?

    Mvh admin på Ekonomifokus

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here