Indikatorer & verktyg – Teknisk analys

0

Detta är en fortsättning på vår artikel om teknisk analys. Om du inte redan läst artikeln om teknisk analys så bör du göra det innan du börjar läsa om dessa indikatorer. Du kan läsa den första artikeln HÄR.

Indikatorer och teknisk analys

De klassiska indikatorerna används flitigt av såväl amatörer som av proffs. Det finns olika sätt att använda indikatorerna på vid teknisk analys men vi skall gå igenom det vanligaste sätten. De flesta indikatorerna ger bäst resultat i en månadsgraf. Om du använder indikatorer i en dagsgraf eller mindre tidsupplösning så blir resultatet ofta sämre och sämre. Med resultat så syftar jag på träffsäkerhet och förmåga att leverera en vinst till användaren.

Det är även viktigt att skilja på olika tidshorisonter. En aktie som på 10 års sikt (lång sikt) liger i en stigande trend kan på 6 månaders sikt (medellång) samtidigt ligga i en sjunkande trend.

Trend

Det finns ett antal olika sätt att identifiera trenden.

Trendlinjer

Det absolut mest använda sättet att göra en teknisk analys av en aktie, ett index, en råvara osv är att definera trenden. Det enklaste sättet är att dra ett streck som förbinder topparna och bottnarna i en graf:

De röda linjerna förbinder toppar och bottnar i grafen. Både bottnarna och topparna är i detta fall stigande (linjerna lutar uppåt) vilket gör att denna aktie är i en stigande trend.
Hade bottnarna och topparna pekat neråt så hade trenden varit sjunkande. Var noga med att tänka på tidshorisonten du tittar på. Du kanske läser i en tidning eller på någon hemsida/blogg att H&M ligger i en fallande trend men grafen ser ut som ovan.
Det innebär då att aktien ligger i en fallande trend på medellång sikt men att den är stigande på lång sikt.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden används väldigt ofta inom teknisk analys och dessa visar hur trenden i en aktie, råvara, index osv pekar. Indikatorn glidande medelvärde räknar ihop ett snitt av de senaste staplarna i grafen. Om du till exempel vill se 12 staplars glidande medelvärde i en månadsgraf så får du en indikator som heter  ”MA 12” i en månadsgraf . Den skapar ett snitt av de 12 senaste månadernas staplar. Du kan sedan använda denna linje som skapas för att se hur nuvarande kurs ligger i förhållande till 12-månaders snitt.
Du kan även välja 11, 9 eller 20 månader om du vill.

Den blå linjen i grafen är det glidande 12-månaders medelvärdet. Hur använder man då detta för att skapa sig en edge mot marknaden? Man kan antingen titta på lutningen på det glidande medelvärdet. I detta fallet lutar linjen neråt vilket tyder på att kursen är på väg neråt och ligger i en fallande trend.

Man kan även titta på hur kursen står i förhållande till linjen. Dvs är kursen över eller under linjen för det glidande medelvärdet. Om medevärdet pekar uppåt och kursen befinner sig ovanför linjen så är trenden stark uppåt och vice versa.

Det finns även en arbetsmetod som är vanlig inom teknisk analys där man tittar på flera olika medelvärden och hur de står gentemot varanda. En klassisk signal som ofta använda är det så kallade dödskorset och det gyllene korset. Detta betyder att 50-dagars medelvärde korsar 200-dagars medelvärde i grafen. När det kortsikiga 50-dagars korsar det långsiktiga 200-dagars underifrån så är det positivt. Det betyder att trenden förmodligen har vänt från fallande till stigande och vice versa.

Ovan ser ni ett inom teknisk analys kallat dödskors. Detta indikerar att den stigande trenden är bruten och att mer nedgångar skall komma. I detta fall ger vi dödskorset 100% rätt.

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Momentum-indikatorer

Det finns en uppsjö av olika momentum-indikatorer på marknaden.
De flesta visar ungefär samma sak men har olika namn. En momentum-indikator visar hur bra momentum som ett pris har. En kurs som stiger kraftigt under kort tid har starkt momentum och vice versa. En momentumindikator visar om en aktie har ett ”bra tryck” i stigningen eller kursfallet.

MACD

MACD är en momentumindikator som är väldigt populär. Den går ofta under smeknamnet ”MACKEN”.

Ett bra sätt att använda MACD för teknisk analys är att kolla på de två olika linjerna som indikatorn presenterar. Om blå linje bryter igenom röd linje ovanifrån så är det ett svaghetstecken och vice versa. Som ni ser i bilden så kan alla indikatorer ge falska signaler så det gäller att använda dom på rätt sätt och aldrig förlita sig på enbart en indikator. MACD är väldigt bra att använda för att komplettera strategier och sätta ihop med andra indikatorer.

RSI

RSI är fömodligen den mest kända matematiska indikatorn. RSI visar trycket i en uppgång eller en nedgång.

RSI kan användas på många olika sätt. Ett bra sätt är att titta på nivån runt 70 i indikatorn. Befinner sig RSI på nivåer över 70 så är det mycket bra tryck uppåt i kursen och befinner sig RSI under 30 så är det bra tryck i kursfallet. Denna indikator är sällan bra att använda enskilt utan bör kombineras med andra indikatorer. Men ett bra sätt använda indikatorn är att vara extra försiktig om 70 eller 30 nivåerna bryts. Oftast håller sig inte RSI utanför 70 och 30 området särskilt länge utan söker sig in i medelområdet igen.

Stöd och motstånd i grafen

Även denna metod är extremt välanvänd både bland proffs och amatörer. Ett stöd är en zon i grafen på nedsidan där det bör samlas en hel del nya köpare. Detta ger ett stöd åt kursen som blir svårt att bryta igenom. När kursen faller ner till stödet så kommer det in köpare i leken och köper upp kursen. Det är helt enkelt små zoner där det samlas köpare eller säljare som fångar upp kursens rörelse genom att köpa eller sälja aktien, råvaran eller indexet. Detta gör att kursen ofta ”studsar” på stödet eller motståndet. Det visare sig sedan om stödet eller motståndet är tillfälligt eller om det håller på lite längre sikt.

Stöd och motstånd kan bestå av horisontella zoner eller även av till exempel ett trendgolv eller trendtak. Det svåra är att identifiera de verkliga stöden och motstånden i en graf. Som amatör kan man ofta hitta zoner som man tror är ett stöd eller motstånd men så visare det sig att det inte fanns några köpare eller säljare där just denna gången.

Tekniska formationer i grafen

En gammal klassisk variant av teknisk analys är satt söka formationer i grafen. Man har sedan räknat ut sannolikheten för att kursen skall gå upp eller ner efter den utvalda formationen.

Huvud-skuldra-formation

En väldigt populär formation är den så kallade huvud-skuldra-formationen. Denna formation indikerar att den tidigare trenden i kursen är på väg att brytas. Formationen består av ett huvud med två skuldror på varsin sida. När denna formation visar sig i grafen så skall man dra öronen åt sig. Den har även en hög sannolikhet att föranleda ett kraftigt kursras. Det finns även en omvänd huvud skuldra. Det är en huvud skuldra som är upp-och-ner. När den visar sig i grafen så är det oftast en rejäl uppgång som väntar.

Det finns massor av olika formationer inom teknisk analys. Det är bra att ha formationerna i bakhuvudet så att du snabbt kan se när någon av de vanligaste formationerna börjar dyka upp i grafen.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here