Hitta rätt fackförbund

Har fackförbunden spelat ut sin roll på arbetsmarknaden? Frågan dyker upp med jämna mellanrum runt fikaborden i landet. Det är en fråga som bör ställas i vår tid där individualismen växer sig starkare. Fackförbunden moderniserar sig kontinuerligt för att fortsatt vara relevanta som part på arbetsmarknaden. Fokus har gått från att undvika livsfarlig arbetsmiljö och mänskliga arbetstider till att förhandla löneavtal för kollektiven och utöva medbestämmande i organisationsförändringar. Sverige har en lång tradition av facklig rätt och hög grad av facklig anslutning på arbetsmarknaden? Men finns det någon anledning att gå med i facket nuförtiden?

Facket

I Sverige är närmare 80% av alla yrkesverksamma anslutna till ett fackförbund, det är en hög siffra. Många har varit med sedan första anställningen, och de flesta ser det som naturligt att på en arbetsplats organisera sig i ett fackförbund. Som ny på arbetsmarknaden är det kanske inte lika självklart varför man skall vara fackligt ansluten. Vilka förmåner får jag och vad kostar det?

Det finns en uppsjö av fackförbund och vilket som passar just dig beror på bland annat vilken bransch du arbetar inom, eller vilken utbildning du har. Grovt kan man indela arbetsmarknaden i arbetare och tjänstemän, utefter vilken typ av arbetsuppgifter man har. Typen av frågor som är viktiga för arbetare skiljer sig från de som är viktiga för tjänstemän. Arbetsskador är olika, arbetstider skiljer sig åt, lönenivåer kan också ha stora olikheter. En andra grov indelning kan göras i dem som arbetar inom offentlig sektor, och de som arbetar inom privat sektor. Offentlig sektor omfattar alla de som är yrkesverksamma inom kommunal, regional eller statlig verksamhet. Inom privat sektor arbetar man på ett privatägt bolag. En bra hjälp att hitta rätt fackförbund finns på hemsidan www.Gåmedifacket.nu, där du hittar fackförbund och kan läsa om deras erbjudanden. Du kan också söka utefter yrkesroll för att hitta relevant fackförbund för just dig. Till exempel kan du skriva in systemutvecklare och få förslag på fackförbund som passar. Inte minst kan du se vilka erbjudanden förbundet har och vad det kostar att vara medlem. Priserna kan skilja sig åt, så det är bra att få ett hum om vad som ingår.

Förmåner och tillägg

De olika fackförbunden erbjuder också olika typer av förmåner och tillägg.

  • Flera av fackförbunden har jurister som är experter inom frågor som uppsägning, lönefrågor, diskriminering, arbetsskador och andra arbetsrättsliga frågor som kan vara svåra att hantera själv.
  • Via A-kassan i ditt fackförbund har du rätt till ersättning om du blir arbetslös. Det medför en ekonomisk trygghet om du blir av med jobbet.
  • Ekonomisk trygghet medför också alla de inkomstförsäkringar som fackförbunden erbjuder sina medlemmar. Dessa skiljer sig en del åt men har gemensamt att de stärker din inkomst utöver a-kassan upp till en viss lönenivå och över en viss tid. I vissa fall erbjuds du så mycket som 80% av din inkomst under 12 månader.
  • Som student har du också nytta av att vara fackligt ansluten, till exempel erbjuder fackförbunden CV-granskning och karriärsvägledning, samt hjälp att titta på ett anställningsavtal.
  • Fackförbunden förhandlar också fram bra medlemserbjudanden som till exempel lån och försäkringar, eller nöjen som tidningsprenumerationer.

Sök rätt fackförbund för din situation, vi rekommenderar att använda Gåmedifacket.nu´s tjänst för att hitta rätt.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here