Fyra saker du inte visste om alternativa långivare

Capitalbox
Capitalbox

Under de senaste åren har många nya långivare dykt upp på marknaden för företagslån, vilket förmodligen beror på att banksektorn har haft svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Denna utveckling har i hög grad varit gynnsam för Sveriges alla små och medelstora företag, som utgör ryggraden i Sveriges ekonomi. De står faktiskt för över 61,2 % av näringslivets bidrag till Sveriges BNP och 65,2 % av den totala sysselsättningen.

Utsikterna för små och medelstora företag är ganska positiv i många branscher, men trots detta nekas många företag att få ett banklån: 4 procent fler svenska företag får avslag på sina låneansökningar jämfört med genomsnittet i EU.

Därför har alternativa långivare blivit räddningen för många svenska företag som inte får låna pengar av sin bank.

De mindre företagens andel av den totala ekonomin förväntas öka ytterligare och tillgången till snabb och enkel finansiering är därför en viktig faktor för tillväxten i Sverige.

Många företagare som inte kan låna pengar hos sin vanliga bank är tveksamma till att låna pengar från andra aktörer. Därför vill vi med följande information räta ut eventuella frågetecken:

1. Den nya tekniken har underlättat för företag som behöver finansiering

För att kunna konkurrera med den traditionella banksektorn ligger de flesta alternativa långivare långt fram i den tekniska utvecklingen och använder smidiga lösningar som till exempel Mobilt Bank-ID. Detta gör det möjligt för dessa långivare att hjälpa små och medelstora företag att växa genom att ge dem tillgång till extra rörelsekapital. Deras strategi är att fylla i de luckor där bankerna har svårt att anpassa sig och de är ofta beredda att bevilja lån till små och medelstora företag som har svårt att få lån i traditionella banker.

CapitalBox är en av dessa alternativa långivare som erbjuder företagslån med kort handläggningstid. Ofta går det även att utöka lånet vid behov.

2. Alternativa långivare är inte den sista utvägen

En vanlig missuppfattning angående alternativa långivare är att de skulle vara den sista utvägen för företag som inte får låna pengar i en bank.

Sanningen är att alternativa långivare dök upp på marknaden för att fylla företagens behov av snabb och smidig finansiering. Alternativa långivare använder vanligtvis fler verktyg än traditionella banker när de bedömer ett företags potential och ekonomiska situation. Det innebär att de i sin kreditbedömning tar hänsyn till fler faktorer än bara ekonomiska rapporter, kontoutdrag och affärsplaner.

3. Hjälper små och medelstora företag att växa

Fintech-bolag är aktörer inom den finansiella sektorn som genom innovation och modern teknik, digitaliserar, automatiserar eller skräddarsyr sina produkter och tjänster. Den här sektorn växer explosionsartat just nu, vilket beror på att det finns ett stort behov av den här typen av flexibla finansieringslösningar hos små och medelstora företag. Låt oss säga att du driver ett mindre företag och behöver extra rörelsekapital så att du kan få företaget att växa, till exempel genom att anställa personal eller investera i ny utrustning. Genom att vända dig till en alternativ långivare kan du snabbt och enkelt få tillgång till det extra kapital du behöver. CapitalBox erbjuder företagslån från 20 000 kr upp till 2 miljoner kronor med en återbetalningstid på upp till 36 månader.

4. Den stora fördelen är att det går fort

Den stora fördelen med att vända sig till en alternativ långivare istället för till en bank är att ansökningsprocessen går betydligt snabbare. Det är mindre pappersarbete, alternativen är fler och utbetalningen sker vanligtvis direkt.

Hos CapitalBox behandlas din låneansökan normalt inom 24 timmar och utbetalningen sker direkt. Att vi kan erbjuda företagslån med så extremt kort handläggningstid beror på att vi använder innovativa digitala lösningar. Vi vet också hur viktigt det är för mindre företag att snabbt kunna få tillgång till extra rörelsekapital när nya affärsmöjligheter dyker upp.

Den enda som kan avgöra om ett företagslån är det bästa alternativet för ditt företag är du själv! Och kom ihåg att du inte behöver gå till banken. Tack vare Fintech-lösningar som Mobilt BankID finns det andra långivare som snabbt kan hjälpa till när du behöver extra kapital till ditt företag.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here