Marknadsföringstips för ditt företag

För redan etablerade företag finns nog inget värre skräckscenario än
ekonomisk stiltje. Kundstocken slutar växa, omsättningen stagnerar och
företaget har i allmänhet slutat utvecklas. I ett sådant läge finns det egentligen
bara ett botemedel som verkligen hjälper och det är välplanerad
marknadsföring. Här får du reda på hur detta kan se ut i praktiken och hur du
redan med små förändringar kan få saker och ting att röra på sig.

Formulera konkreta mål

Det råder inga tvivel: Att starta ett företag är ett våghalsigt projekt som kräver
mycket kraft och uthållighet, särskilt av företagets ledare. Men om steget till
att bli egenföretagare lyckas så var det mödan värt. Med de första
framgångarna uppstår dock ett nytt problem: Du har inte längre några mål att
sträva efter. Men du får inte låta det gå så långt. Sätt istället kontinuerligt upp
små milstolpar som du vill uppnå med din firma. Skriv upp målen och tala öppet
om dina visioner inom företaget. För bara den som har konkreta långsiktiga mål
har möjlighet att vidareutveckla sitt företag över tid.

Slå på stora reklamtrumman

Utgifter för marknadsföring är en fråga som får många företagsledare att rynka
på näsan. Reklam ses ofta som en slags finansiell risk. Det finns aldrig några
garantier för att marknadsföringskostnaderna verkligen kommer att leda till
större lönsamhet. Men denna bild av reklam är nuförtiden delvis oförtjänt.
Under de senaste åren har särskilt de sociala nätverken blivit till en slags
kostnadsfri reklamplattform. Det kostar ingenting att skapa en företagsprofil
som man kan använda för att få direkt kontakt med kunder. Och när
användarna gillar och delar ditt innehåll sprids dina företagsinlägg praktiskt
taget av sig själva. Men trots det bör du inte enbart satsa på online-reklam. Om
du marknadsföringstekniskt vill sticka ut från mängden bör du även prova med
reklam i form av skräddarsydda tryck- och reklamartiklar. Dessa framstår som
särskilt innovativa i en tid när allt annat är digitaliserat.

Håll ett öga på konkurrensen

Om du någon gång skulle ha brist på nya och innovativa affärsidéer så kan du
helt enkelt följa författaren Oscar Wildes exempel. Han ansåg att den främsta
formen av erkännande är att andra tar efter en. Så våga kasta en blick på dina

konkurrenter inom branschen. Vad är deras nyckel till framgång och hur sticker
de ut från mängden? Du bör såklart inte direkt kopiera kampanjinnehåll eller
upplägg. Men ibland kan en liten blick utanför den egen bubblan räcka för att
få idéer till nya och ovanliga marknadsföringsåtgärder.

Flytta fokus till kunden

Ur ett marknadsföringsperspektiv är detta något som många företag gör
alldeles för sällan. Ofta tycker man att de egna affärsidéerna är så övertygande
att de faktiska användarna hamnar i skymundan. Så ta oftare på dig
kundglasögonen och granska företagets tjänster och produkter ur den
synvinkeln. Fråga dig dessutom gång på gång vilka önskemål och behov som
företagets produkter och tjänster behöver leva upp till hos målgruppen. Endast
på detta vis kan du bygga upp ett förtroende hos befintliga och nya kunder
med hjälp av de olika marknadsföringsverktygen.
Utarbeta en tydlig strategi
Sammanfattningsvis är framgångsrik marknadsföring inget olösligt mysterium.
Det viktiga är i första hand att du varken tar ditt företags framgång för given
eller vilar på dina lagrar. För att lyckas med olika marknadsföringsverktyg som
reklam, nya produkter eller olika kommunikationskanaler så måste du känna till
dina egna personliga mål samt dina kunders och användares önskningar. Därför
är det oumbärligt att ha en tydligt formulerad marknadsföringsstrategi som tar
hänsyn till dessa faktorer.

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here