Olika typer av sparkonton & investeringskonton

0
sparkonto & investeringskonto

Det första man ska göra innan man börjar investera sina pengar är att jämföra olika typer av sparkonton. I denna artikel kikar vi på:

  • Aktie- och fondkonto
  • Investeringssparkonto
  • Kapitalförsäkring

Aktie- och fondkonto

Du kan handla med samtliga typer av värdepapper på ett Aktie- och fondkonto: aktier, fonder, obligationer, certifikat, warranter, med flera. Det är också möjligt att handla med optioner och terminer, men för att göra det krävs det att du fyller i vissa kompletterande avtal.

Skatteregler – aktie- och fondkonto

På ett Aktie- och fondkonto kan du kvitta vinster mot förluster, det är inte möjligt om du har en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Du kan kvitta aktievinster mot aktieförluster, men också aktievinster mot fondförluster eller tvärtom. De går att kvitta fullt ut mot varandra. Om du har en vinst kvar efter din kvittning, får du betala 30 procent i skatt på den vinsten.

Insättningsgarantin – aktie- och fondkonto

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Som kund har du rätt till ersättning för upp 950.000 kr. Det innebär att om banken som du har pengarna går i konkurs så betalar Riksgälden tillbaka dina pengar till dig upp till beloppet ovan.

Normala priser – aktie- och fondkonto

Fast avgift 0 kr
Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto är en kontotyp för privatpersoner som schablonbeskattas en gång per år. Skatten du betalar baseras alltså inte på den avkastning du faktiskt får, utan på en förväntad genomsnittlig avkastning (schablonintäkt). Detta gör att du slipper deklarera din värdepappersaffärer varje år.

Regler och skatt – Investeringssparkonto (ISK)

Du betalar skatt på insättningar av pengar och överföringar av värdepapper till ditt investeringssparkonto. Kontot beskattas enligt inkomstskattelagen. Det betyder att den skattepliktiga schablonintäkten på kontot får kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter du haft utanför ISK som tex bostadsaffärer eller andra skattepliktiga affärer. Du betalar schablonskatt oavsett om värdet på ditt investeringssparkonto ökar eller minskar. Investeringssparkontot omfattas av både insättningsgarantin och investerarskyddet.

Normala priser – Investeringssparkonto (ISK)

Fast avgift 0 kr
Insättningsavgift 0 kr
Uttagsavgift 0 kr

Tips
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel upp till en viss summa. Delar du upp dina pengar på två konton så kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en nästan dubbelt så stor totalsumma. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringen är en försäkring som används för att handla aktier, fonder och andra värdepapper. Den är mycket lik ISK. Företag kan inte använda ISK så om du skall investera företagets pengar rekommenderar vi att du öppnar en kapitalförsäkring.

Jämförelse

De två schablonbeskattade kontotyperna ISK och kapitalförsäkring liknar varandra på många sätt, men det ena är en bankprodukt och det andra är en försäkring. Om du har något av dessa konton slipper du deklarera dina affärer. Det måste du däremot göra med ett aktie- och fondkonto.

I ett aktie- och fondkonto betalar du 30 % i skatt på den vinst du gör vid försäljning av värdepapper, liksom för utdelningar och inkomsträntor.
Om du har ISK äger du ditt innehav och får rösta vid bolagsstämmor.
Samma sak gäller om du har ett aktie- & fondkonto, men inte om du har en kapitalförsäkring. Du kan koppla kredit till alla tre kontotyper.

Sprid alltid dina risker och investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Kameo.se investerar du i lån till olika fastighetsprojekt som du själv väljer ut och erhåller en hög ränta.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar

Vi på Ekonomifokus har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here