Varför ska man investera i kryptovalutor?

0

Från många investerares synvinkel är kryptovalutor fortfarande en spekulativ tillgångsklass och har inte inkluderats i portföljen. Men i år har det visat sig att spekulation i kryptovalutor också är förknippat med hög avkastning. Det är i synnerhet ökat intresse hos rika investerare för kryptovalutor som Bitcoin. Kan nykomlingar och långsiktiga investerare dra nytta av denna tillgångsklass? I den här artikeln vill vi visa varför detta också är av intresse för unga investerare med lång investeringshorisont. 

Kryptovalutor möter den traditionella ekonomin

Den så kallade traditionella ekonomin dominerar fortfarande de finansiella marknaderna. Företag som Apple och Microsoft slår regelbundet sina tidigare rekord och genererar god avkastning. Men kryptovalutor som Bitcoin ger högre avkastning i direkt jämförelse. Det är allt fler större investerare och riskkapitalbolag som ser denna potential. 

Som ett resultat kan nya investeringsfordon hjälpa till att uppfylla den ökande efterfrågan på kryptotillgångar. De är också det korrekta svaret på frågan för investerare som undrar var man kan köpa Bitcoin. Bara under de senaste åren har fler och fler certifikat och fonder uppstått som hjälper investerare att handla kryptovalutor snabbt och enkelt. Utöver Bitcoin finns det andra valmöjligheter, många väljer även att köpa Ethereum till sin portfölj. Med hjälp av dessa nya instrument har institutionella och privata investerare nu möjligheten att inkludera den lovande tillgångsklassen i portföljen. Under 2021 kommer det inte längre vara ovanligt för investerare att reservera en liten andel av portföljen till kryptovalutor. 

Vilka är anledningarna till att investera i kryptovalutor? 

Naturligtvis finns det många anledningar som talar för att investera i kryptovalutor. Men enligt oss bidrar två centrala egenskaper till varför varje privatperson bör fördela åtminstone en liten del av portföljen till kryptovalutor.

Låg korrelation mellan aktier och kryptovalutor

Hittills har forskare inom finanssektorn kommit överens om att kryptovalutor och traditionella tillgångar som aktier, råvaror eller obligationer inte har någon positiv korrelation. Denna hypotes motbevisades dock med början av coronakrisen. Majoriteten av alla tillgångar förlorade en stor del av sitt värde. Bitcoin som digitalt guld eller en säker fristad hade gjort sitt. 

Men återhämtningen följde omedelbart efter den oförutsedda kraschen. Medan BTC kort handlade under 4000 dollar i mars, återhämtade sig den till över 11 000 dollar. Återhämtningen var ännu mer uttalad för andra kryptovalutor som Ethereum eller Chainlink. Här kunder investerare multiplicera sin investering på mycket kort tid. Även om det också skett en V-formad rally i aktier, har denna till stor del drivits av teknologiaktier. Klassiska industriföretag kämpar för närvarande fortfarande med effekterna av pandemin.

Som ett resultat har särskilt investerare med en hög andel kryptovalutor gynnats av den nuvarande marknadsutvecklingen. Det finns flertalet studier som visar att kryptovalutor och andra tillgångsklasser inte korrelerar med varandra. Det är dock också viktigt att notera att kryptovalutor är en relativt ung tillgångsklass. Följaktligen kan korrelationen fortfarande etablera sig över tid, eftersom priserna är mycket beroende av investerarnas beteende. 

Ett bra risk-till-belöningsförhållande talar för kryptovalutor

Den andra anledningen till att inkludera kryptovalutor är förhållandet mellan risk och belöning. I den nuvarande marknadsmiljön letar investerare alltid efter nya tillgångsslag. Aktier, obligationer och sparavtal inkluderas i många portföljer med målet är att maximera avkastningen.

Men potentialen i kryptovalutor är också särskilt spännande här. Om vi tittar på den populäraste kryptovalutan Bitcoin finns det positiva signaler om ökad acceptans. Stigande acceptans är en bra indikator på stigande priser, eftersom tillgången på Bitcoin är begränsad till 21 miljoner mynt. 

Block-belöningen för Bitcoin minskar var fjärde år och inträffade för tredje gången i maj 2020, vilket bidrar till att den dagliga emissionen av BTC minskar med 50%. När någon slutför ett block i blockkedjan belönas de idag med 6,25 BTC. 

Samtidigt betyder det dock inte att Bitcoin inte kan bli värdelös. I värsta fall kan investerare således förlora cirka 18 000 dollar för en BTC. Å andra sidan finns det dock ingen gräns för priset. Experter förväntar sig priser på mer än 20 000 dollar innan slutet av 2020. På grund av halveringen i maj och den ökande efterfrågan är det till och med tal om priser mot 100 000 dollar inom de närmaste åren. Stock-to-Flow modellen är populär att använda för att utvärdera prisnivån.

Slutsats: Kryptovalutor – det perfekta tillskottet i portföljen

Sammanfattningsvis kan man säga att investerare har många alternativ för att investera pengar. På grund av makroekonomiska trender är dock kryptovalutor ett av de mest intressanta alternativen. Förutom Bitcoin finns det också andra kryptovalutor som ser mycket lovande ut och genererat bra avkastning i år. 

Speciellt med en långsiktig investeringshorisont kan kryptoinvesteringar uppnå betydligt högre utveckling. Förutom ökad anpassning talar också förändringar i samhället och politiken för denna trend. Det finns dock inget behov av att överexponera portföljen till kryptovalutor. Snarare kan investerare redan öka det individuella resultatet med en låg tilldelning. En andel på fem procent kan positivt påverka portföljens totala resultat.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here