Väx med lån till företag

Att driva företag är både inspirerande och utmanande på samma gång och ibland kan det vara svårt att få balans mellan intäkter och utgifter. Helst ska intäktssidan vara större, gärna betydligt större, än utgiftssidan, men så är inte alltid fallet. Ett företags ekonomi är som ett kretslopp, man producerar varor eller tjänster, säljer till sina kunder, får in betalningen och betalar ut löner. Sedan börjar det om igen. Men om denna kedja inte löper friktionsfritt kan det lätt uppstå orosmoment som gör att det kan bli svårt att betala ut löner, expandera och att anställa ny personal.

När kunder inte betalar

När en eller flera av ett företags kunder inte betalar för varor eller tjänster som de har köpt, uppstår ett underskott i företagets ekonomi. Detta underskott kan bidra till att det kan bli väldigt kännbart att betala ut löner och om intäkterna inte kommer in, så kan företag tvingas gå med underskott varje månad, vilket inte är hållbart i längden. Den tilltänkta investeringen av ett fordon, ergonomiska arbetsredskap, större lokalyta, nytt IT-system eller nyanställningar kan inte göras som det är tänkt om intäkterna uteblir. Men, det finns en lösning runt detta. Lån till företag är oftast väldigt fördelaktiga och flera banker och låneinstitut är villiga att låna ut för framtida investeringar så att företag kan fortsätta att växa. Många gånger krävs det en kreditprövning och att företaget lämnar sin årsredovisning till långivaren, som ett beslutsunderlag.

Begär låneoffert

Det är A och O att ha full kontroll på företagets kostnader och genom att ta ett lån till företaget tillkommer ränta och amorteringar, vilket måste betalas. För att säkerställa att du som företagare har råd att ta ett lån till företaget ska du:

  • be om en offert där uppläggningsavgiften för lånet ingår
  • be om det specificerade lånebeloppet
  • be om en avbetalningsplan med datum/tidsintervaller för ränte- och amorteringsinbetalningar
  • specifikation av räntan, och om den är rörlig eller bunden
  • den totala löptiden för lånet
  • regler och villkor om lånet måste skrivas om under låneperioden

Med ovan nämnda punkter på papper kan du som företagare i lugn och ro skapa dig en bild av vad du får och vad som förväntas av företaget. Med ett ekonomiskt tillskott i företagets kassa i form av ett lån kan du sedan påbörja investeringen i ditt företag, vare sig det gäller i form av personalresurser, material eller utökat fysiskt utrymme.

Utvärdera löpande

För att undvika otrevliga överraskningar såsom uteblivna eller missade betalningar, ska företagets ekonomiavdelning löpande utvärdera ekonomin, och ”flagga” för chef och verkställande direktör om ekonomin försämras eller helt plötsligt tar fart mot ett mer positivt resultat än väntat. Och, vänta inte med att ta lån till företaget. Det kan verka skrämmande att sätta sig i skuld, men det kan ses som en tillfällig lösning. Med ett lån kan du söka efter nya pålitliga kunder som behöver dina produkter och tjänster och du kan således fasa ut kunder som visat sig vara opålitliga när det kommer till betalningar. Ett lån till företaget kan få hela företagets verksamhet att vända från negativ till positiv utveckling på bara några månader. Gör det som känns bäst och rätt. Utveckla och investera. Ta ett kort- eller långsiktigt lån – det kan löna sig.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here