Binära optioner – Vad det är och hur det fungerar

Binära optioner har blivit väldigt populärt på senare år.
Det är framför allt den ökade användningen av finansiella produkter som har gjort att även handeln har ökat. Intresset för investeringar och trading har ökat kraftigt vilket även det bidrar.
De flesta har bara hört talas om namnet binära optioner någon gång men de har ingen större koll på vad det är och hur instrumentet fungerar. En binär option är lite förenklat en över/under-option. Köper du binära optioner så tjänar du pengar på att förutse om en aktiekurs, ett index eller någon annan underliggande tillgång kommer att ha en kurs som är över eller under en viss kursnivå på en förutbestämd dag eller tidpunkt i framtiden.
Man kan aldrig förlora mer än sin insats när man handlar med denna typ av instrument.
Handel med binära optioner sker i Sverige på Stockholmsbörsen och produkten går under namnet Överunder. Finansinspektionen håller koll på handeln så att allting går rätt till enligt svenska lagar och regler.

Skillnaden på en köp-option och en säljoption

Köp- och säljoptioner fungerar på samma sätt men är varandras motparter.
Det betyder att om du köper en köp-option så tjänar du pengar på att underliggande aktie, index, råvara eller liknande stiger i pris.
Om du istället köper en sälj-option så tjänar du pengar om underliggande sjunker i pris.

Exempel på ett köp av köp-optioner (call)

Volvos B-aktie står idag i 100 kr. Du förutspår att aktien kommer att stiga i pris under dagen och att den kommer att ha en högre kurs än 100 kr i eftermiddag kl 17:15.
Du köper då binära köp-optioner där du bestämmer vilken sluttid och slutpris som optionerna skall ha. Du väljer hur mycket du vill satsa.
Om du får rätt så erhåller du ett förutbestämt belopp i vinst. Om du har fel och kursen står under 100 kr på utsatt tid så förlorar du insatsen.

Exempel på ett köp av sälj-optioner (put)

Hennes & Mauritz aktie står idag i 200 kr. Efter en analys så tror du att aktien kommer att ha ett lägre pris än 200 kr imorgon kl 12:00.
Du köper då binära sälj-optioner och du får välja vilken sluttid och slutpris som du vill satsa på. I detta exempel väljer vi 200 kr och kl 12:00.
Om Hennes & Mauritz kurs är lägre än 200 kr klockan 12:00 imorgon så får du tillbaka din insats plus en förutbestämd vinst. Om aktien har en högre kurs än 200 kr så förlorar du din insats.

Välj storleken på din potentiella vinst

När du köper en binär option så väljer du slutpris och sluttid för optionen.
Ju längre det valda slutpriset på optionen är ifrån dagens kurs på underliggande tillgång desto större blir vinsten om du får rätt. Anledningen är att underliggande tillgång måste göra en kraftigare rörelse i pris för att du skall kunna vinna. Du har då tagit en större risk och har då möjlighet till en högre vinst.

Andra namn som används

Binära optioner kallas ofta för flera olika namn. De kallas ibland för digitala optioner, fixed-return-options (FRO), över/under-optioner och allt eller inget-optioner.
Namnet digitala optioner används mestadels för binära optioner som rör räntemarknaden eller valutamarknaden.

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

2 KOMMENTARER

 1. EMSA har från April 2018 förbjudit försäljningen av binära optioner inom EU. Men det finns ju trots detta många mäklare som är verksamma utanför EU och som just nu bedriver försäljning av binära optioner, exempelvis High Low. Är det tillåtet att som svensk medborgare i Sverige köpa binära optioner av en mäklare utanför EU? Om inte, vilka konsekvenser kan det i så fall leda till?

  Eftersom försäljning av binära optioner begränsas hur påverkar detta skatten? Är det fortfarande den underliggande tillgången som ska beskattas?

  • Hej Niklas.

   Tyvärr är jag dåligt inläst på detta och kan inte svara på dina frågor.

   Mvh admin på EKonomifokus

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here