Gratis courtage

0
Gratis courtage

Banker och nätmäklare verkar i en stenhård bransch. Konkurrensen är väldigt tuff och det gäller att hänga med i svängarna om man kan inte skall bli omkörd som bank.
Den senaste snackisen inom sektorn för handel av aktier och andra värdepapper har varit gratis courtage. I många år har bankerna tagit ut hutlösa summor i courtage av sina kunder. Under många år har minimum-courtaget ofta legat på 99kr per affär.
Bankerna har tjänat väldigt stora summor varje år på courtaget och andra avgifter för transaktioner/handel av aktier, fonder osv som bankernas kunder genomfört.

Vad är courtage

Courtage är den kostnad som din bank eller mäklare tar för att genomföra din affär.
Kostnaden brukar vara fast tills dess att du når upp till en viss storlek på affärer.
När du handlar med större belopp så blir oftast courtaget en viss procentsats på affären.

Exempel: Du köper aktier i H&M för 10.000 kr. Courtaget blir då en fast summa, minimum courtage.
Exempel: Du köper aktier i H&M för 200.000 kr. Courtaget blir då en vissa procentsats på affären. 0,15% på beloppet eller liknande.

Få gratis courtage

På grund av den konkurrens som finns i branschen så har nu Avanza.se och Nordnet.se börjat erbjuda gratis courtage till den som vill handla med aktier och andra värdepapper via deras hemsidor. Det är ett mycket generöst erbjudande eftersom det även är gratis att starta ett konto samt att inneha ett konto hos både Avanza och Nordnet. Dessa erbjudanden gäller för nya kunder som har mindre än ett visst belopp i sparade pengar.

Vi här på Ekonomifokus har därför valt att dela upp våra besparingar på Avanza.se och Nordnet.se för att minska våra courtagekostnader. Eftersom det är gratis att ha och att starta konto hos bägge aktörerna så kan man lika gärna nyttja deras generösa erbjudanden. Vi har även ett konto hos vardera aktör för att kunna ansöka om tilldelning vid nyintroduktioner på båda våra konton och därmed få en bättre tilldelning.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here