Så kan Blockchain förändra bolånesektorn

Uppskattningen av den globala bolånemarknadens värde uppgår till över 30 biljoner
dollar. I USA har 66% bolån på sina hus. Samma siffra i Storbritannien och Kina
uppgår till 70 procent. I Sverige är det också vanligt att ha bolån på sitt hem.
Sommaren 2017 passerade de svenska hushållen en ny miljardgräns –
sammantaget hade det svenska folket då över 3000 miljarder i bolån. Med rekordlåg
ränta och en blomstrande samhällsekonomi som kuliss har utökade bolån suttit på
många svenskars prioriteringslista. Låneprocessen är dock en lång historia som inte
sällan är både tidskrävande, ineffektiv och kostsam. Att implementera så kallad
Blockchain-teknik på bolånemarknaden skulle kunna förändra mycket.
Internet har gjort global kommunikation möjlig på många olika sätt sedan det tog fart
på allvar under 1990-talet. Det har förändrat vårt sätt att umgås i grunden och skapat nya vägar för all typ av kommunikation över hela världen. Det har utvecklats
plattformar för studier och distansarbete, samtidigt som det har förenklat
pappersbaserade aktiviteter för organisationer och myndigheter. Investeringarna i
internetbaserade idéer och koncept ökar ständigt för att hålla den digitala forskningen
i framkant. Alla vill vara med i nästa stora succé. Något som är på framfart på
marknader över hela världen är så kallad Blockchain-teknik. Vissa känner kanske
igen begreppet Blockchain från sammanhang som kretsar kring Bitcoin och ”köp kryptovaluta” . Blockchain-tekniken ligger nämligen till grund för kryptovalutan. Men
Blockchain handlar inte bara om Bitcoin, handelsplattformar och kryptovalutor. Enligt
PwC kan tekniken revolutionera låneprocessen för de som ska köpa bostad. De spår
att bolånesektorn kan komma att förändras i grunden av det nya sättet att hantera
information.

Bitcoin och Blockchain

Sedan lång tid tillbaka har handel kännetecknats av att flera olika parter kommer
överens om att genomföra någon typ av affär. Ett kontrakt skrivs och alla parter får
varsitt exemplar. Så fort en uppdatering sker får varje part uppdatera sitt eget
dokument. När någon vill ta bort en del i kontraktet måste denne meddela samtliga
om detta personligen, och sedan får alla ett nytt kontrakt att förhålla sig till. När själva
affären genomförs är det ofta banker som för över pengarna från ett konto till ett
annat. De verifierar och sparar transaktionerna och spelar en viktig roll i alla
handelssammanhang. Om man istället använder sig av Blockchain-teknik delar alla
parter på samma dokument. Det blir som ett digitalt certifikat. Med Blockchain-teknik
kan man lägga till information, men aldrig ta bort information. Istället gör man
ändringar. Alla uppdateringar, tillägg och ändringar loggas och sparas i det digitala
certifikatet. Full transparens råder och alla parter får ögonblicklig insyn i händelserna.
Den stora fördelen med Blockchain-teknik är just transparensen och att det är mycket
svårt att förfalska informationen.

Blockchain och bolån

Precis som många andra marknader kan bolånemarknaden skörda fördelarna av att
använda sig av Blockchain-teknik. För många är bostadsköpet den mest avancerade
transaktionen som genomförs under en livstid. Att ansöka om bolån är en komplex
process som är både tidskrävande och dyr. Mängder av papper ska skrivas under,
skickas mellan olika kontor och godkännas av tjänstemän. När allt till sist är klart ska
de färdiga dokumenten levereras tillbaka till berörda parter. Viktiga papper kan
komma bort i posten. Med Blockchain-teknik skulle informationen uppdateras i ett
digitalt certifikat hos alla parter samtidigt, och behovet av fysiska dokument i flera
exemplar skulle utebli.

Efter att lånet är beviljat och alla papper underskrivna måste lånet föras över från
banken till låntagaren, som i sin tur betalar säljaren. Varje transaktion kostar, för alla
parter. Om Blockchain-tekniken infördes på bolånemarknaden skulle både banker
och låntagare kunna spara stora summor. Eftersom alla parter har tillgång till
certifikatet är transparensen stor och pengarna skulle kunna gå från första till sista
part direkt.

Möjligheterna att någon part skulle kunna manipulera informationen är mycket liten,
vilket är anledningen till varför både ansökningsprocess och transaktioner skulle
kunna effektiviseras. Förtroendet för det digitala certifikatet skulle delas av samtliga
parter, som alla skulle få lika stor insyn.
Förutom att effektivisera låneprocessen och skapa förtroende med hjälp av hög
transparens, kan Blockchain-tekniken också skapa möjligheter för den som inte är
berättigad till lån i traditionella lånesammanhang. Till exempel genom att
sammankoppla personer som söker bolån med personer som vill investera i
fastigheter i så kallade smarta kontrakt, eller genom olika typer av crowdfunding.
Blockchain-tekniken kan förändra bolånemarknaden på många olika sätt. Såväl
banker som konsumenter skulle få fördelar. Ett digitalt certifikat baserat på
Blockchain-teknik skulle resultera i en snabbare, säkrare och mindre kostsam
låneprocess för alla inblandade parter. Möjligheterna till bolån skulle dessutom
spridas till de som annars har svårt att hitta finansiering, eftersom marknaden skulle
verka i en mer decentraliserad form.

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here