SAVR

Savr

Kort och gott kan man säga att SAVR är ett svenskt fondtorg. Med ett fondtorg menas en plattform från vilken du köper och säljer olika fonder. Hos SAVR.com/sv har du tillgång att handla med 1300 fonder. Ett urval av dessa är bland annat SEB hållbarhetsfond, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Core Ny Teknik.

Det speciella med just SAVR är att de vill göra sparande i fonder billigare för dig. Det åstadkommer man genom att låta en del av förvaltningsavgiften gå tillbaka till dig som sparare, något som ger ungefär 50 % till 60 % mindre avgifter. Filosofin är att om man slipper lägga en del av sitt kapital på avgifter så kommer det egna sparandet att växa mycket snabbare.

Hur SAVR sänker avgifterna för investeringar i fonder

För att ta reda på hur du kan få lägre fondavgifter hos SAVR är det bra att först veta hur fonder fungerar. När du sparar i fonder tillkommer en förvaltningsavgift. En del av denna avgift går i vanliga fall tillbaka till bankerna och aktiemäklarna som en kommission. Det är alltså så de tjänar pengar på ditt sparande. Säg att du till exempel sparar fonder genom någon av de stora aktörerna, till exempel Avanza eller Nordnet. Då är det de som får ta del av den förvaltningsavgift du betalar i samband med ditt sparande. Det unika med SAVR är att de inte själva tar denna kommission utan istället låter den gå tillbaka till dig som kund. Det är alltså förklaringen till att du kan handla med fonder billigare hos SAVR.com/sv.

Vad är insättningsgaranti och tillhandahåller SAVR en sådan?

När man talar om sparande brukar man nämna något som kallas insättningsgaranti, men vad är då det? Kort kan man säga att det är en säkerhet för dig som sparar. Insättningsgaranti innebär att du inte ska kunna förlora de pengar du ursprungligen sätter in i ditt sparande. Om du sätter in en summa pengar i ditt sparande så får du genom insättningsgarantin tillbaka dessa pengar om din bank till exempel skulle gå i konkurs.

När du sätter in pengar på ditt konto hos SAVR omfattas dessa av insättningsgarantin. När du väljer att investera dem i fonder gör de dock inte det. Det beror på att värdet på fondens aktie kan röra sig ganska kraftigt upp och ned i värde. Det är viktigt att vara medveten om att man alltid tar en risk när man investerar i både aktier och fonder. Å andra sidan ger det pengarna större utrymme att växa än om man skulle spara dem på ett vanligt bankkonto med ränta, eller i obligationer. Det finns dock fonder som är säkrare än andra. Det vill säga att risken att du skulle förlora dina pengar är mindre när du investerar i dem.

Hur går investeringarna hos SAVR till?

Det är helt och hållet du själv som väljer hur du ska investera dina pengar hos SAVR. Det innebär att du själv väljer vilka fonder, av de 1300 som finns att välja bland, du sparar i. Du kan även alltid höja eller sänka ditt sparande hos enskilda fonder.

När du sparar hos SAVR.com/sv sparar du i ett investeringssparkonto (förkortat ISK). Att spara i ett investeringssparkonto är förmånligt för dig som kund eftersom du inte betalar vinstskatt. Du betalar inte heller någon skatt som är baserad på summan av dina besparingar eller förluster. Istället betalar du en mindre schablonskatt.

Tillkommer några avgifter?

Varken att starta ett sparkonto, sätta in eller ta ut pengar kostar något hos SAVR. När du väljer att investera i fonder som är svenska betalar du dock en avgift varje år. Denna avgift är på 0,09 % av ditt totala sparkapital. När du väljer att investera i icke-svenska fonder tillkommer istället en växlingsavgift på 0,5 % när du säljer eller köper fonder som är utländska.

Finns det några nackdelar med SAVR?

Visst låter det bra med upp till 60 % mindre avgifter, gratis insättningar och uttag samt låga avgifter? Samtidigt är det svårt att låta bli att undra om det inte finns några nackdelar med SAVR? Svaret på det är naturligtvis ja. Det är få fondmäklare som endast går att ge positiva omdömen. Med det sagt så är det ändå viktigt att framhålla att SAVR ändå är en bra tjänst för den som vill investera, kanske främst för nybörjaren som är lite osäker på hur det går till att spara i fonder. Några möjliga nackdelar med SAVR.com/sv är dock:

  • Årsavgiften på 0,09 % och växlingsavgiften på 0,5%
    Dessa avgifter kan bli betungande om du inte gör speciellt stor vinst på ditt sparande. Det vägs dock i viss mån upp av att SAVR låter kommissionen gå tillbaka till dig.
  • Nya på marknaden 
    SAVR är relativt nya på marknaden och det kan alltid kännas lite skakigt att investera i nya investeringsplattformar. En trygghet är dock att dina insatta pengar alltid omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here