En snabb presentation av CFD-handel

Målgrupperna som visar ett intresse för investering, vare sig det är för dagshandel eller
långtidsinvesteringar, växer. Stereotyper som att det endast är män eller yngre generationer som sysslar med trading har gång på gång motbevisats. Däremot är det inte den traditionella aktiehandeln som lockar dessa växande målgrupper; Det är för CFD-handeln vi ser ett ökat intresse.

Vad är CFD-handel?

CFD är en förkortning av engelskans ”contracts for difference” och är ett derivatinstrument där man spekulerar i huruvida priset på en underliggande tillgång kommer att stiga eller falla. Med andra ord äger tradern inte själva tillgången, utan spekulerar i om tillgången kommer att öka eller tappa i värde. Detta har blivit en populär handelsform bland de som ägnar sig åt dagshandel, på engelska daytrading. Men CFD-kontrakten behöver inte stängas dagligen utan kan vara öppna längre. Det är upp till varje investerare att avgöra hur de vill göra.

Ett CFD-kontrakt är ett kontrakt med en hävstångseffekt. Det innebär att du kan spekulera för mer än ditt faktiska kapital, vilket du till exempel inte kan göra med traditionella aktier då du måste ha hela kapitalet först. Handeln sker via plattformar och är inte begränsad till en specifik marknad eller geografiskt område. IG, som erbjuder online trading i Sverige, erbjuder över 15 000 marknader som inkluderar alltifrån valutor och index till aktier och obligationer, vilket ger investeraren stora valmöjligheter att välja den marknad som den anser sig ha bäst förståelse för och information om.

Viktigt med mål

För att lyckas med sin investering måste investeraren ha både disciplin och en tydlig plan. När målet med investeringen är tydligt blir det lättare att planera för den. Är målet exempelvis långsiktigt eller kortsiktigt? Den här planen måste sedan följas och backas upp med noggranna marknadsundersökningar för att välgrundade och smarta beslut skall tas om huruvida man ska gå lång eller kort, det vill säga om marknaden ökar eller sjunker.
Erfarna investerare spekulerar ofta på flera marknader samtidigt. För nybörjare däremot kan det i början vara bra att välja en specifik marknad. Det finns mycket information att hämta och du kan lära dig om en marknad genom att läsa analyser och nyheter samt ta del av spekulationer från erfarna marknadsexperter. Det finns exempelvis de som tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur, medan andra tror på en sämre vår men en bättre höst, och investeraren måste avgöra hur detta kan påverka ens valda handelsmarknad.

Riskhanteringen

Som med all handel finns det risker med CFD. Dessa måste investeraren känna till i förväg och en god riskhantering och en bra förståelse av marknaden är avgörande för att lyckas nå sitt investeringsmål. Nybörjare som erfarna kan använda sig av särskilda försäkringar och analysverktyg för att minska en eventuell förlust. Ett vanligt exempel är garanterade stopp. Då sätter plattformen, mot en mindre kostnad, ett tak på förlusten. Det innebär att din position stängs även om marknaden fortsätter att gå emot dig.
Ovanstående information är en kortfattad förklaring av CFD-handel. Ju mer du vet, desto bättre blir din investering, vilket är sant för samtliga investeringsformer.

Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here