Börsbloggens rekommendationer följs alltid upp och resultatet publiceras

0

Alla köp-rekommendationer som publiceras här på börsbloggen kommer alltid att följas upp hela vägen.
Så fort vi bestämmer oss för att sälja positionen så kommer vi att meddela detta. Vi kommer också att presentera utfallet oavsett om det blir vinst eller förlust på affären.

Detta görs för att ni som läsare skall kunna bygga upp ett förtroende och även se vilka resultat börsbloggen kan prestera.

Ställ en fråga till oss

Använd dig av formuläret nedan.

Please enter your comment!
Please enter your name here