Amorteringskravet är tillbaka – vad innebär detta för dig?

Amorteringskravet återupptas efter covid-19 / corona

Cirka 90% av de nya låntagarna faller under amorteringskravet men man har under Covid-19-pandemin erbjudits flexibilitet i form av att tillfälligt pausa amorteringarna. Flexibiliteten gäller till den sista augusti i år (2021), efter det återgår man till de vanliga reglerna.

I den enkätundersökning som utfördes av Mäklarhuset framkom det att 15% av de tillfrågade hade pausat sin amortering. Detta kan innebära att man istället investerat sina pengar.

Efter den 31 augusti återinförs alltså amorteringskravet trots att flertalet bankchefer har höjt rösten mot detta. Mäklarhuset har utfört en enkätundersökning som visar att förvånansvärt många människor har en positiv inställning till amorteringskravet. Man kan förstås fråga sig om ett system med amorteringskrav för alla är uråldrigt och bör gå ur tiden för att lämna plats till mer moderna och individanpassade verktyg. Speciellt unga människor behöver lättnader för att kunna agera på bostadsmarknaden och skaffa sig en bra start i livet. Det råder delade meningar om amorteringskravet och dess nyttogörande funktion.

Läs vår artikel om vilka regler som gäller just nu för amorteringskravet

Vad innebär amorteringskravet?

Amorteringskravet infördes år 2016 som ett verktyg för att bromsa bostadspriserna och sänka hushållens skulder. Kravet skärptes efter två år eftersom både bostadspriser och hushållens skulder fortsatte att stiga i snabb takt. Avsikten var att dämpa trenden, men istället fortsatte skulderna att öka på alla fronter – både i förhållande till hushållets disponibla inkomst och i lånestorlek. Skulderna har nått helt nya höjder medan ränteutgifterna för hushållen har gått i botten. Att räntan varit låg har skapat nya förutsättningar för den övergripande ekonomin där bostadsmarknaden ingår.

I korthet innebär amorteringskravet att den som har ett bolån på 50-70% av bostadsvärdet måste amortera minimum 1% årsvis. Om du däremot har belånat 70% av bostadsvärdet måste du amortera minimum 2% årsvis. På toppen av detta ska 1% per år amorteras i de fall bolånet överstiger årlig bruttoinkomst – eller årliga sammanräknade bruttoinkomster vid flera låntagare – med 4,5 gånger.

Ökning av nya amorterande bolånekunder

När Finansinspektionen införde amorteringskravet ökade antalet amorterande bolånekunder. Genomsnittet för hur mycket man amorterar ligger på strax över 3000 kronor i månaden.

Källor:
https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2021/bolan-ska-amorteras-igen/
Information om amorteringskravet finns hos Finansinspektionen på:
https://www.fi.se/sv/soksida/?q=amorteringskravet 

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här