Bostadsanpassning vid funktionshinder – en rättighet

Bostad funktionshindrad

Den som har svårt att leva självständigt på grund av funktionsnedsättning kan ha rätt till bostadsanpassningsbidrag. Bidraget innefattar allting från allergier till rörelsenedsättning och utvecklingsstörning. Under år 2020 betalade de svenska kommunerna ut bidrag till 53 000 ansökande, vilket motsvarande en halv miljard kronor, visar Boverkets siffror enligt Hemhyras sajt.

Alla som har en funktionsnedsättning som är ett hinder i boendet kan söka pengar för bostadsanpassning. Om åtgärden bedöms som nödvändig kommer den att beviljas. Privatpersoner ansöker om detta hos kommunen där man bor. Fastighetsägaren behöver också ge sitt medgivande. Det finns ingen övre gräns för vad en bostadsanpassning får kosta.

Underskott på bostäder

Det råder ett stort underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning.
I bostadsmarknadsenkäten 2022 uppger 152 kommuner att de har underskott när det gäller bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Den största bristen syns inom boendetypen gruppbostäder.

Personer med funktionsnedsättning behöver dessutom ofta särskilt anpassade bostäder. De är också i behov av trygga och organiserade boendeformer. Den som är äldre kan behöva trygghetsboende eller speciellt anpassat seniorboende. Andra bostadstyper är servicebostäder eller familjehem.

En rättighet

Bidrag vid funktionshinder är en rättighet. Hemhyra har listat vad som gäller när man ansöker om bidrag för bostadsanpassning på grund av funktionshinder.
­Åtgärden måste bedömas som nödvändig.
-Ansökan görs av dig som privatperson hos din kommun.
-För att få godkänt krävs fastighetsägarens medgivande. Den uppmanas du själv att inhämta – men kommunen kan oftast hjälpa till.
-Det finns ingen övre gräns för hur mycket anpassningen får kosta.

Över 1200 st lediga hyresbostäder
Skapa ett konto gratis på Samtrygg.se och ta del av de hyresbostäder som finns lediga på deras hemsida.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här