Bostadspriserna exploderar – eller dippar?


Inledningen av 2022 har varit lika stark som de senaste två åren. Småhuspriserna gick upp drygt 3% och bostadsrätter med 1,6%, men enligt statistikleverantören Valueguard landar bostadspriserna för januari på en ökning med 1% efter justering för säsongseffekter. Svensk Mäklarstatistik mäter prisutvecklingen på årsbasis till +6% för bostadsrätter och +13% för villor.

Februari pekar mot en fortsatt uppgång – men sitt inte alltför lugnt i den båten – hur påverkar kriget i Ukraina bostadsmarknaden? Historiskt har denna typ av situationer påverkat bostadsmarknaden i form av en kort dipp som snabbt återhämtat sig, men det återstår att se. Dyker en dipp upp kan man naturligtvis göra ett bra köp just då.

Stort behov och lågt utbud = Högt pris

Överhuvudtaget är utbudet just nu lite lägre och säljs därför snabbare till högre priser, behovet håller fortfarande priserna uppe. Stockholm och Göteborg befinner sig i fortsatt uppgång. I Göteborg säljs just nu 30% av bostadsbeståndet hos några av mäklarna redan innan de annonseras ut till allmänheten. Det kan bli en intressant vår – våren är oftast en mycket stark period för husköp och startläget för priserna är redan högt. Om börserna går ner på grund av kriget i Europa kan det förstås även bli skakigt på bostadsmarknaden. Det finns också mycket som pekar på att bostadspriserna kommer att normaliseras och inte stiga i samma takt.

Pandemin påverkar fritidshus och människor

Under pandemin har fritidshus ökat ordentligt i pris. Sammantaget i hela landet ligger ökningen på 20% under de senaste 12 månaderna, och i åtta av länen ännu högre, mellan 22 och 29%. Det är mycket varierande beroende på var man tittar, de högsta priserna finns runt Stockholm, Gotland och Jämtland.

Mäklare som har ställt frågor till bostadsspekulanter menar att var fjärde spekulant säger att de kommer att lägga mindre pengar på boendet när pandemirestriktionerna är borttagna. Betalningsviljan sjunker när man tillbringar mindre tid i hemmet. Det återstår att se hur distansarbetet påverkar bostadspriserna, en full återgång till arbete på kontoret eller utanför bostaden är mindre sannolikt i alla fall inom vissa yrken.

Räntor skrämmer?

Elkostnaderna är högre än någonsin men ändå är det de stigande räntorna som oroar mest, vilket också kan påverkas av kriget i Ukraina. Inflationen är lika hög som på 90-talet, det som kan ha en motverkande effekt är att restriktionerna för pandemin har slopats. Detta har medfört att aktiviteten på bostadsmarknaden hållits uppe.

🔗 Läs även vår djupgående artikel om 90-talets fastighetskris

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här