Boverkets maj-enkät: Ekonomi hinder för bostadsbyggande

Boverket släppte sin årliga Bostadsmarknadsenkät för några dagar sedan, vilken medförde en del intressant information.

Bostadsmarknad i balans?

Bland undersökta kommuner tyckte allt fler att marknaden för bostäder är i balans. 180 kommuner menar att det finns ett underskott på bostadsmarknaden medan 97 kommuner, 31 fler än förra året, tycker att bostadsmarknaden kommit i balans. De sistnämnda kommunerna är framförallt de som ligger utanför storstadsregioner.

Över 1200 st lediga hyresbostäder
Skapa ett konto gratis på Samtrygg.se och ta del av de hyresbostäder som finns lediga på deras hemsida.

Underskott på bostäder för funktionsnedsatta

Precis som förra året är det ännu svårt för vissa grupperingar att få bostäder. Framförallt den som är ny på bostadsmarknaden har det svårare att komma in på den, som yngre personer, studerande och personer som är funktionsnedsatta. Även äldre personer och nyanlända har det svårare.

Det finns fortfarande inte tillräckligt med bostäder för funktionsnedsatta personer. Under en period på tio år har mer än hälften av kommunerna uppgivit att det finns en brist. Många kommuner uppger också att de har svårt att göra en bedömning av behovet.

Ekonomi avgörande faktor

Pengar blir ett mer tongivande hinder för att bygga bostäder. Hela 80 % av kommunerna menar att de höga produktionskostnaderna är ett hinder för bostadsbyggande. Mer än hälften menar också att det är svårare för privatpersoner att låna, vilket gör att den ekonomiska faktorn slår från två håll.

Färre statligt ägda hyresrätter

Den del av hyresmarknaden som ägs av allmännyttiga bostadsbolag minskar, däremot ökar allmännyttiga bostäder något. Ombildningar av allmännyttiga hyreslägenheter för att skapa bostadsrätter ligger kvar på i stort sett samma antal som under tidigare år.
Enkäten bjuder på en utförlig behovsgenomgång av olika målgrupper. Sammanställningen av enkäten i sin helhet kan läsas på följande länk:

Läs även våra artiklar om:

🔗 Skälig hyra

🔗 Hyra en bostad

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här