hittamäklare.se

Uncategorized

Vad är viktigast när vi väljer bostad?

Tryggheten i ett bostadsområde är det allra viktigaste när vi väljer bostad. Även närheten och tillgängligheten till kollektivtrafik ses som en viktig faktor för...

test calcul

function initAutocomplete() { // Create the autocomplete object, restricting the search to geographical ...