Integritetspolicy

Hos Ekonomifokus.se respekterar vi våra besökares integritet genom att endast använda insamlad information för att kunna optimera användarupplevelsen på vår sajt. Vi använder även informationen för att kunna föra en kommunikation med besökarna via exempelvis kommentarer och svar på frågor ställda i vårt kontaktformulär. Då marknadsföring görs kan informationen komma att användas även i dessa syften. Dock använder vi aldrig uppgifter som kan kopplas direkt till dig som enskild person och de uppgifter vi har tillgång till har kommit till oss genom att du självmant har försett oss med dem då du har kommenterat eller sänt oss någon form av kommunikation genom vår sajt.
Hojjo Sverige AB med registrerat organisationsnummer 559122-2780 är de som driver Ekonomifokus.se och är således de som ansvarar för att all behandling och lagring av besökares personuppgifter på sidan sköts på ett fullt ut korrekt sätt.

Hur definieras en personuppgift?

En personuppgift är den information som är direkt kopplad till dig som privatperson. Namn, bostadsadress och personnummer är självklar information som ingår där men även din e-postadress räknas som en personuppgift. IP-adresser och andra delar av din elektroniska identitet räknas endast som personuppgifter om de kan kopplas till dig direkt.

Ekonomifokus.se registrerar inte aktivt personuppgifter

Vi på Ekonomifokus.se anser inte att dina personuppgifter är så viktiga, därför jobbar vi inte aktivt med att samla in dem. De personuppgifter som behandlas hos oss är endast de som har nått oss då användarna självmant har valt att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Generellt sett kan information om dina personuppgifter inte hjälpa oss väsentligt i vår kontakt med dig och därför uppmanar vi dig att inte lämna ut denna information så länge det inte är nödvändigt.

All data registreras anonymt

Information om hur du använder vår sajt registreras med hjälp av cookies och Google Analytics. Genom informationen kan det utläsas bland annat när du besökte Ekonomifokus.se och var du befann dig när du gjorde det. Denna data kan inte kopplas direkt till dig därför räknas den inte som personuppgifter. Den här informationen kan istället delas upp i främst tre punkter:

  • Platsinformation – här får vi information om din IP-adress för att kunna veta ungefär var du befinner dig. Detta hjälper oss att anpassa exempelvis vår annonsering så att den passar din position på bästa sätt.
  • Teknisk information – utöver att kunna se vilken enhet du använde för att besöka vår sajt kan denna information även avslöja när du gjorde det. Informationen ger också detaljer kring webbläsare, operativsystem, IP-adress och cookies.
  • Användarbetende – informationen som går att utläsa här visar hur du använder vår sajt genom att förse oss med information om ditt besök. Användarbeteendet visar vilka delar av sajten du besökte och hur längre du spenderade på de olika delarna.

Cookies används hos Ekonomifokus.se för att användarupplevelsen ska bli så god som möjligt. Därför registreras och sparas de val som du gör under din vistelse på sajten för att underlätta dina framtida besök. Om du vill ha ytterligare information om cookies kan du läsa mer i vår policy om cookies.
Utöver detta använder vi även Hotjar. Det är en tjänst som hjälper oss att analysera besökarnas användning av Ekonomifokus.se. Informationen som vi får ta del av genom denna tjänst är helt och hållet anonym och avslöjar inga personuppgifter.

Säkert lagrade personuppgifter som aldrig delas

Alla personuppgifter som finns hos Ekonomifokus.se är säkert lagrade och finns hos oss bara under en begränsad period. Om vi misstänker att vår säkerhet är bristfällig tas åtgärder omedelbart för att all personlig information ska säkras. Vi försäkrar att inga personuppgifter någon sälj, överlåts eller på annat sätt delas med en utomstående part.

Tillgång till dina personuppgifter

Eftersom dina personuppgifter är dina har du när som helst möjlighet att radera, ändra eller justera dem, helt utan kostnad. För funderingar och hjälp med detta ber vi dig kontakta Ekonomifokus.se via kontaktformuläret på sajten.
För att samla in och lagra samt analysera användardata använder vi oss av Google Analytics. För att blockera tillkomst till denna data kan du använda Google Analytics Opt-out. På Ekonomifokus använder vi även Googles tjänst AdSense i annonseringssyfte. I samband med annonserna kan Google komma att hantera personuppgifter. Google själva rekommenderar att du läser om deras hantering av personuppgifter.

Annonsering på Ekonomifokus.se

Ekonomifokus.se är aktiva inom flera affiliatesprogram genom Hojjo Sverige AB. Detta innebär att vi använder oss av annonser och länkningar för att få in intäkter till sajten. Detta gör vi i direkt samarbete med annonsörerna eller med program skapade av TradeDoubler Sweden AB, Adservice Scandinavia AB, Adrecord AB och Adtraction Marketing AB.