Fastighetsavgift & fastighetsskatt 2023 & 2024

Beräkna fastighetsskatt & fastighetsavgift kalkylator

Den statliga fastighetsskatten för småhus (vanliga hus) togs bort 2008 och ersattes av kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften är en skatt som betalas årligen och beräknas på fastighetens taxeringsvärde. För vissa typer av fastigheter, exempelvis obebyggda tomter, betalar man fortfarande statlig fastighetsskatt men småhus betalar fastighetsavgift istället.

För jordbruksfastigheter, hyresfastigheter och andra typer av fastigheter gäller andra regler och skattesatser än de vi nämner i denna artikel.

Innehåll:
1.
Fastighetsskatt / fastighetsavgift – kalkylator
2. Ingen fastighetsavgift för nybyggda hus
3. Skillnaden mellan fastighetsskatt & fastighetsavgift
4. Fastighetsavgift och takbelopp – historik
5. Fastighetsskatt bostadsrätt
6. Fastighetsavgift fritidshus
7. Fastighetsskatt för obebyggd tomt
8. Maxtak för pensionärer
9. Vem betalar skatten vid försäljning?

Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Räkna ut fastighetsskatt & fastighetsavgift – kalkylator

Fastighetsavgiften är 0,75% av fastighetens taxeringsvärde, upp till maxbeloppet.

 • Maxbeloppet för inkomståret 2023 (som deklareras 2024) är 9 287 kr
 • Maxbeloppet för inkomståret 2024 (som deklareras 2025) är 9 525 kr

För att räkna ut fastighetsavgiften multiplicerar man fastighetens taxeringsvärde med 0,0075. Överstiger summan årets maxbelopp är det istället maxbeloppet som skall betalas.

Dessa förutsättningar gäller för vanliga hus/villor/småhus. Takbeloppet följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet. Cirka hälften av alla småhusägare i Sverige betalar maxbeloppet.

Bostadens taxeringsvärde är 2 000 000 kr under inkomståret 2023.
Beräkning:
0,0075 * 2 000 000 kr = 15 000 kr
Denna bostad når upp till taket för fastighetsavgiften.
Ägaren av denna bostad skall betala 9 287 kr i fastighetsavgift i deklarationen för 2023 (deklarationen för 2023 fylls i under våren 2024)

Obebyggda tomter betalar 1 % i statlig inkomstskatt istället för fastighetsavgift. Det finns inget tak för den statliga fastighetsskatten för tomter.

Tomtens taxeringsvärde är 1 000 000 kr under inkomståret 2022.
Beräkning:
0,01 * 1 000 000 kr = 10 000 kr
Ägaren av denna tomt skall betala 10 000 kr i fastighetskatt i deklarationen för 2022 (deklarationen för 2022 fylls i under våren 2023).

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?
Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:

1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.
2. Lendo.se – Nu kan man äntligen även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo. Med en enda ansökan jämför du erbjudanden från flera olika banker & väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda & du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Ingen fastighetsavgift för nybyggda hus

Nybyggda småhus som byggdes efter 2012 är fria från fastighetsavgiften i 15 år från och med värdeåret. Värdeår är vanligtvis det år som huset blir färdigbyggt.

Hus som är byggda före 2011 betalar full fastighetsavgift.

Du hittar värdeåret i ditt senaste beslut om fastighetstaxering eller på Mina sidor på Skatteverket.se

VärdeårIngen fastighetsavgift för inkomståren
20122013–2027
20132014–2028
20142015–2029
20152016–2030
20162017–2031
20172018–2032
20182019–2033
20192020–2034
20202021–2035
20212022-2036
20222023-2037
20232024-2038
20242025-2039

Skillnaden mellan fastighetsskatt & fastighetsavgift

År 2008 tog man bort den statliga fastighetsskatten för vanliga småhus och ersatte den med en kommunal fastighetsavgift. Observera dock att det finns ett flertal undantag, exempelvis är nybyggda bostadshus som är befriade från fastighetsavgift under de första fem åren. Obebyggd tomtmark betalar fortfarande en statlig fastighetsskatt.

Kommunal fastighetsavgift

Fastighetsavgift betalas för fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som:

 • Småhus (radhus, villa, fritidshus)
 • Lantbruk med bostadsbyggnad och tomtmark, jordbruksfastighet
 • Ägarlägenhet
 • Hyreshus

Fastighetsavgiften varierar mellan olika fastighetstyper. Läs mer och se nuvarande avgiftsnivåer på Skatteverkets hemsida.

Statlig fastighetsskatt

Fastighetsskatt betalas för fastigheter som inte innehåller bostäder och som vid fastighetstaxeringen betecknas som:

 • Obebyggd tomt eller tomt där bebyggelse pågår
 • Lantbruk med obebyggd tomtmark, jordbruksfastighet
 • Ägarlägenhet
 • Hyreshus
 • Industrifastighet
 • Elproduktion

Fastighetsavgift och takbelopp – historik

InkomstårSkattTakbelopp
20240,75 %9 525 kr
20230,75 %9 287 kr
20220,75 %8 874 kr
20210,75 %8 524 kr
20200,75 %8 349 kr
20190,75 %8 049 kr
20180,75 %7 812 kr
20170,75 %7 687 kr
20160,75 %7 412 kr
20150,75 %7 262 kr

Fastighetsskatt bostadsrätt

Fastighetsskatten betalas av bostadsrättsföreningen. Man behöver alltså inte tänka på den biten som bostadsrättsägare.

Fastighetsavgift fritidshus

Fritidshus räknas som småhus och betalar alltså samma fastighetsavgift som vanliga hus.

Fastighetsskatt obebyggd tomt

För obebyggda tomter eller tomter där man håller på att bygga ett hus betalar man 1 % i statlig fastighetskatt. När huset är byggt börjar man betala fastighetsavgift istället.

Maxtak för pensionärer

Pensionärer har ett tak som gör att de inte kan bli för hårt drabbade. Lite förenklat kan man säga att tanken är att en pensionär inte skall behöva betala mer än 4 % av sin årsinkomst i fastighetsavgift. Skattereduktion ges till pensionärer om fastighetsavgiften blir 3 585 kronor (gäller för inkomstår 2023) eller högre och är högre än 4 % av summan av beskattningsbar förvärvsinkomst + överskott av kapital.

Vem betalar skatten vid försäljning?

Vid en försäljning delas skatten upp mellan köparen och säljaren. Det är alltid säljaren som betalar in skatten till Skatteverket via sin deklaration eftersom det är den som står som lagfaren ägare av fastigheten vid ingången av året som betalar.

Kostnaden regleras sedan via likvidavräkningentillträdet så att köparen ersätter säljaren med den del av skatten som är hänförlig till den tid då köparen äger fastigheten. Man delar skatten på 365 dagar och reglerar kostnaden utefter hur många av årets dagar som köpare och säljare ägt fastigheten. Tanken är alltså att man bara skall betala för de dagar under året som man äger fastigheten.

Husets fastighetsavgift är 7 300 kr och det är säljaren som betalar den till Skatteverket via sin deklaration. Fastigheten säljs under året och köparen tillträder den 1:a februari.

7 300 / 365 dagar = 20 kr per dag
Säljaren äger bostaden i 31 dagar under året: 31 * 20 = 620 kr
Köparen äger bostaden i 334 dagar under året: 334 * 20 = 6 680 kr

Köparen ska alltså ersätta säljaren med 6 680 kr på tillträdet.

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?
Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:

1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.
2. Lendo.se – Nu kan man äntligen även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo. Med en enda ansökan jämför du erbjudanden från flera olika banker & väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda & du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Vanliga frågor och svar

Hur ofta betalar man fastighetsavgiften?

1 gång per år

Vem betalar fastighetsavgiften?

Den som står som ägare till fastigheten vid årets ingång.

Hur betalar man in fastighetsavgiften eller fastighetsskatten?

Du behöver inte betala in fastighetsavgiften varje år, den kommer förtryckt i din deklaration och räknas ihop med resten av din deklaration. Får du ett underskott i deklarationen får du betala in restskatt.