Beräkna fastighetsskatt & fastighetsavgift 2023

Beräkna fastighetsskatt kalkylator

Fastighetsskatten heter idag kommunal fastighetsavgift. Det är den skatt man betalar till staten eller kommunen varje år när man äger en fastighet. Fastighetsavgiften betalas till kommunen. Du behöver inte göra någon inbetalning av din fastighetsavgift, den är förtryckt i din deklaration.

Det är andra förutsättningar än de vi nämner ovan för till exempel jordbruksfastigheter och hyresfastigheter och obebyggda fastigheter. Den typ av fastigheter kommer vi inte gå igenom här. I denna artikel är det endast vanliga småhus som gäller.

Fastighetsskatt/fastighetsavgift – kalkylator

Fastighetsavgiften är 0,75% av fastighetens taxeringsvärde, upp till ett maxbelopp som 2023 är 9 287 kr.

Dessa förutsättningar gäller för vanliga hus/villor/småhus. Cirka hälften av alla småhusägare betalar i dagens läge maxbeloppet. Om din fastighet har ett taxeringsvärde som överstiger ett visst belopp (ca 1 200 000 kr) så kommer du att behöva betala maxbeloppet.


År 2008 tog man bort den statliga fastighetsskatten för vanliga småhus och ersatte den med en kommunal fastighetsavgift. Observera dock att det finns ett flertal undantag, exempelvis är nybyggda bostadshus som är befriade från fastighetsavgift under de första fem åren. Obebyggd tomtmark betalar fortfarande en statlig fastighetsskatt.

Fastighetsskatt bostadsrätt

Om man äger en bostadsrätt så betalas fastighetsskatten via månadsavgiften/hyran. Bostadsrättsföreningen betalar sin fastighetsskatt och delar sedan upp den summan på alla bostäder i föreningen.

Maxtak för pensionärer

Pensionärer har ett tak som gör att de inte kan bli för hårt drabbade. Lite förenklat kan man säga att tanken är att en pensionär inte skall behöva betala mer än 4% av sin årsinkomst i fastighetsavgift. Skattereduktion ges nämligen till pensionärer om fastighetsavgiften blir 3 230 kronor eller högre och är högre än 4 % av summan av beskattningsbar förvärvsinkomst + överskott av kapital.

💡 Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.