Stipendium inom fastighet & ekonomi 2024

Ekonomifokus stipendier inom ekonomi och bostad

Hojjo Sverige AB är företaget bakom ekonomi- och fastighetssajten Ekonomifokus.se. Du som studerar på universitet eller högskola i Sverige kan nu ansöka om våra stipendier inom ekonomi och fastighet. Du som studerar utomlands är också varmt välkommen att ansöka.

”Vi kommer att bedöma din ansökan efter hur väl din uppsats är relevant till dagens samhälle. Hur väl uppsatsen berör ekonomi- eller fastighetsbranschen. Hur din uppsats samverkar med företagande och privatpersoner. Att vara kreativ och nytänkande kommer att belönas”  

Fastighetsstipendium – 5 000 kr

Varje år delar vi ut ett stipendium till drivna fastighetsstudenter i Sverige. Tag chansen att bli belönad för dina studier. Vi väljer ut den bästa uppsatsen en gång per år.

Målet med stipendiet är att öka svenskarnas kunskaper inom bostads- och fastighetsrelaterade ämnen, till exempel kunskaperna kring att hyra ut, köpa, och sälja bostäder.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna ansöka om vårt stipendium måste du uppfylla följande krav:

 • Du skriver en C- eller D-uppsats vid en högskola eller universitet i Sverige
 • Uppsatsen skall beröra ett ämne inom fastigheter
 • Uppsatsen skall skrivas eller har skrivits under år 2024
 • Om du studerar utomlands via svensk högskola eller universitet

Ansökningar mottages fram till och med 2024-12-15.
Stipendiet betalas ut en gång per år under första kvartalet.

Maila din uppsats till [email protected].

Ansökan skall innehålla:

 • Personuppgifter
 • Lärosäte
 • Utbildning samt intyg som stärker dina studier
 • Kortfattad beskrivning av din uppsatsidé.

Vinnaren kommer att utses senast 4 veckor efter sista ansökningsdag av en jury bestående av personal på Hojjo Sverige AB. Juryns beslut kan inte överklagas. Innan utbetalning av stipendiet kan ske måste vinnaren skicka in bevis på registrering på kurs vid nämnd högskola/universitet.

Stipendievinnare 2023 – Emelina Skrealid
Stipendievinnare 2022 – Inga godkända bidrag mottogs = ingen vinnare
Stipendievinnare 2021 – Inga godkända bidrag mottogs = ingen vinnare
Stipendievinnare 2020 – Johanna Larsson


Ekonomistipendium – 5 000 kr

Vi på ekonomifokus.se har som målsättning med detta ekonomistipendium att öka kunskapen inom ekonomi och lån i Sverige. Du som studerar inom ekonomi på högskola eller universitet är välkommen att ansöka.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna ansöka om vårt stipendium måste du uppfylla följande krav:

 • Du skriver en C- eller D-uppsats vid en högskola eller universitet i Sverige.
 • Uppsatsen skall beröra ett ämne inom ekonomi.
 • Uppsatsen skall skrivas eller har skrivits under år 2024.
 • Om du studerar utomlands via svensk högskola eller universitet

Ansökningar mottages fram till och med 15 december 2024.
Ekonomistipendiet betalas ut en gång per år under första kvartalet i det nya året.

Maila din uppsats till [email protected].

Ansökan skall innehålla:

 • Personuppgifter
 • Lärosäte
 • Utbildning samt intyg som stärker dina studier
 • Kortfattad beskrivning av din uppsatsidé

Vinnaren kommer att utses, senast 4 veckor efter sista ansökningsdag, av en jury bestående av personal på Hojjo Sverige AB. Juryns beslut kan inte överklagas. Innan utbetalning av stipendiet kan ske måste vinnaren skicka in bevis på registrering på kurs vid nämnd högskola/universitet.

Stipendievinnare 2023 – Vinnare utses 2023-12-31
Stipendievinnare 2022 – Edvin Sjöstrand
Stipendievinnare 2021 – Alice Olsson & Filip Magnusson
Stipendievinnare 2020 – Magdalena Pasternak & Wilma Pramberg

Har du frågor eller funderingar kring våra stipendier är du välkommen att kontakta oss. Lycka till!