Stipendium inom fastighet & ekonomi

stipendium ekonomi och fastighet

Ekonomifokus Fastighetsstipendium – 5.000 kr

Varje år delar vi ut ett stipendium till drivna fastighetsstudenter i Sverige. Tag chansen att bli belönad för dina studier. Vi väljer ut den bästa uppsatsen en gång per år.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna ansöka om vårt stipendium måste du uppfylla följande krav:

 • Du skriver en C- eller D-uppsats vid en högskola eller universitet i Sverige.
 • Uppsatsen skall beröra ett ämne inom fastigheter.
 • Uppsatsen skall skrivas eller har skrivits under år 2019 eller 2020.

Ansökningar mottages fram till och med 2020-12-31.
Stipendiet betalas ut en gång per år under första kvartalet.
Maila din uppsats till [email protected].

Ansökan skall innehålla:

 • Personuppgifter
 • Lärosäte
 • Utbildning samt intyg som stärker dina studier
 • Kortfattad beskrivning av din uppsatsidé

Vinnaren kommer att utses, senast 4 veckor efter sista ansökningsdag, av en jury bestående av personal på Hojjo Sverige AB. Juryns beslut kan inte överklagas. Innan utbetalning av stipendiet kan ske måste vinnaren skicka in bevis på registrering på kurs vid nämnd högskola/universitet.


Ekonomifokus Ekonomistipendium – 5.000 kr

Vi på ekonomifokus.se har som målsättning med detta ekonomistipendium att öka kunskapen inom ekonomi, lån och sparande i Sverige.

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna ansöka om vårt stipendium måste du uppfylla följande krav:

 • Du skriver en C- eller D-uppsats vid en högskola eller universitet i Sverige.
 • Uppsatsen skall beröra ett ämne inom ekonomi.
 • Uppsatsen skall skrivas eller har skrivits under år 2019 eller 2020.

Ansökningar mottages fram till och med 2020-12-31.
Stipendiet betalas ut en gång per år under första kvartalet.
Maila din uppsats till [email protected].

Ansökan skall innehålla:

 • Personuppgifter
 • Lärosäte
 • Utbildning samt intyg som stärker dina studier
 • Kortfattad beskrivning av din uppsatsidé

Vinnaren kommer att utses, senast 4 veckor efter sista ansökningsdag, av en jury bestående av personal på Hojjo Sverige AB. Juryns beslut kan inte överklagas. Innan utbetalning av stipendiet kan ske måste vinnaren skicka in bevis på registrering på kurs vid nämnd högskola/universitet.

Har du frågor eller funderingar kring våra stipendier är du välkommen att kontakta oss. Lycka till!