hittamäklare.se

Nyheter

Så hög inkomst behöver du ha för att kunna köpa lägenhet i Stockholm

För en genomsnittlig fyra i Stockholmsregionen krävs det drygt 850 000 kr på kontot och minst 80 000 kr i månadsinkomst. För en etta...

Vad är viktigast när vi väljer bostad?

Tryggheten i ett bostadsområde är det allra viktigaste när vi väljer bostad. Även närheten och tillgängligheten till kollektivtrafik ses som en viktig faktor för...

Amorteringskravet är tillbaka – vad innebär detta för dig?

Cirka 90% av de nya låntagarna faller under amorteringskravet men man har under Covid-19-pandemin erbjudits flexibilitet i form av att tillfälligt pausa amorteringarna. Flexibiliteten...

Covid -19 ledde till stigande bostadspriser

När Covid -19 slog till trodde de flesta att bostadspriserna skulle gå ner. Arbetslösheten steg och stigande arbetslöshet har tidigare påverkat bostadspriser negativt. I...

Villapriserna har ökat mer än bostadsrättspriserna sedan Corona

Sedan Corona bröt ut i Sverige har bostadspriserna, mot allas förvåning, stigit kraftigt i Sverige. Anledningen till de stigande bostadspriserna är med största sannolikhet...

Fri hyressättning

Nu kommer den fria hyressättningen!I alla fall har regeringens förslag till hur det kan se ut presenterats.I takt med att världen förändras påverkas och...

Movesta | Köper din bostad via AI teknik

Kan det bli lättare att sälja bostäder? Absolut!Och nu tar startup-bolaget Movesta täten, uppbackad av 85 friska miljoner från en nyemission. Intressanta namn finns...

Fler mäklare blir anmälda för lockpris

Stockholmsregionen har ledande positioner inom många affärsområden, så också inom fastighetsmäkleriet och uppkomna misstankar om felaktig prissättning. Stockholms mäklare misstänks vara främst i landet...