hittamäklare.se

Nyheter

Bostadspriserna exploderar – eller dippar?

Inledningen av 2022 har varit lika stark som de senaste två åren. Småhuspriserna gick upp drygt 3% och bostadsrätter med 1,6%, men enligt statistikleverantören...

Så hög inkomst behöver du ha för att kunna köpa lägenhet i Stockholm

För en genomsnittlig fyra i Stockholmsregionen krävs det drygt 850 000 kr på kontot och minst 80 000 kr i månadsinkomst. För en etta...

Vad är viktigast när vi väljer bostad?

Tryggheten i ett bostadsområde är det allra viktigaste när vi väljer bostad. Även närheten och tillgängligheten till kollektivtrafik ses som en viktig faktor för...

Movesta | Köper din bostad via AI teknik

Kan det bli lättare att sälja bostäder? Absolut!Och nu tar startup-bolaget Movesta täten, uppbackad av 85 friska miljoner från en nyemission. Intressanta namn finns...

Villapriser ner kraftigt i Stockholm och Malmö under april

Kraftiga prisfall på villor i Stockholm och Malmö i april, skriver SBAB:s pressmeddelande från 3 maj. Villapriserna i båda storstäderna dippade med över 3%...

Covid -19 ledde till stigande bostadspriser

När Covid -19 slog till trodde de flesta att bostadspriserna skulle gå ner. Arbetslösheten steg och stigande arbetslöshet har tidigare påverkat bostadspriser negativt. I...

Är det en bra idé att köpa ny bostad under våren 2022

Har du planerat att köpa en bostad under våren 2022, men undrar om du verkligen ska göra det? Det finns de som anser att...

Villapriserna har ökat mer än bostadsrättspriserna sedan Corona

Sedan Corona bröt ut i Sverige har bostadspriserna, mot allas förvåning, stigit kraftigt i Sverige. Anledningen till de stigande bostadspriserna är med största sannolikhet...

Skandiabankens kunder binder räntan i allt högre utsträckning

Det råder en ständig diskussion om räntan på bolånen – ska man binda den på kort tid, lång tid eller ska man låta den...

Fri hyressättning

Nu kommer den fria hyressättningen!I alla fall har regeringens förslag till hur det kan se ut presenterats.I takt med att världen förändras påverkas och...

Fler mäklare blir anmälda för lockpris

Stockholmsregionen har ledande positioner inom många affärsområden, så också inom fastighetsmäkleriet och uppkomna misstankar om felaktig prissättning. Stockholms mäklare misstänks vara främst i landet...

Så hög bolåneränta klarar svenska hushåll

Experterna uttalar sig dystert om de höga boräntorna. Bankerna förväntar sig att Riksbanken ska höja räntan flera gånger – och boräntan följer naturligtvis med....

Amorteringskravet är tillbaka – vad innebär detta för dig?

Cirka 90% av de nya låntagarna faller under amorteringskravet men man har under Covid-19-pandemin erbjudits flexibilitet i form av att tillfälligt pausa amorteringarna. Flexibiliteten...

Bolånetagare rekordhögt skuldsatta – förtroendet för banken sjunker

Bankerna höjer räntorna. Finansinspektionen menar att ränterallyt blir dramatiskt för enskilda hushåll som kan få det svårt att gå ihop. Skuldsättningen hos de nya...

Startlån för förstagångsköpare

Regeringens utredare Eva Nordström har idag lämnat ett betänkande ”Startlån till förstagångsköpare av bostad” till Bostadsminister Johan Danielsson. Avsikten är att underlätta för förstagångsköpares...

Valuegard HOX-index – bostadspriserna faller

Den 19 maj släppte Valuegard sitt HOX-index1 som beskriver en vikande trend i bostadsmarknaden, detta kan till och med betyda ett större prisfall redan...

Vad innebär ”Tryggare Bostadsrätt”?

Regeringen proposition 2021/22:171 ”Tryggare Bostadsrätt” har mötts med positiva reaktioner. Redan 1 januari 2023 föreslås bostadsrättsköpare som förhandstecknar sig för en bostadsrätt få ett...

Finansinspektionens årliga bolånerapporter – bolånetagarens återbetalningsförmåga krymper

FI (Finansinspektionen) gör årligen en undersökning av bolånemarknaden för att belysa skuldsättning, belåningsgrad, lånevillkor och den aktuella återbetalningsförmågan hos de svenska hushållen. Rapporterna är...