Vad innebär ”Tryggare Bostadsrätt”?

tryggare bostadsrätt

Regeringen proposition 2021/22:171 ”Tryggare Bostadsrätt” har mötts med positiva reaktioner. Redan 1 januari 2023 föreslås bostadsrättsköpare som förhandstecknar sig för en bostadsrätt få ett större skydd. Delen som avser den ekonomiska planeringen och intygsgivare föreslås dock att gälla från 1 januari 2024.

Propositionen välkomnas av bostadsbranschen. Vissa ser detta som ett första steg i rätt riktning – men vad innebär egentligen ”Tryggare Bostadsrätt” för dig som köpare?

Sammanfattning av nyheterna

Bland nyheterna i propositionen syns bland annat bättre information om förhandsavtalet då man tecknar sig för en ny bostadsrätt. Riskerna ska förtydligas och en minsta betänketid på sju dagar ska vara gällande när man erbjuds köp. Det ska också finnas ett bestämt datum för tillträde och den tid som beräknas för upplåtelsen av bostadsrätten enligt förhandsavtalet får inte vara längre än tre månader.

Det föreslås en skärpning av kraven på den ekonomiska planen och på intygsgivarna som ska granska den. Här ska också särskild information, som bostadsrättsföreningens intressenter kan ha nytta av, finnas med i årsredovisningen. Varje medlem i föreningen ska ha maximalt en röst på föreningsstämman.

  • Riskerna skall förtydligas
  • Minsta betänketid på sju dagar
  • Bestämt datum för tillträdet skall alltid finnas
  • Tiden mellan förhandsavtalet och upplåtelseavtalet får max vara 3 månader
  • Hårdare krav på den ekonomiska planen
  • Hårdare krav på den intygsgivare som granskar den ekonomiska planen
  • En medlem i en bostadsrättsförening får max ha 1 st röst på föreningsstämman
  • Bostadsrättsföreningens årsredovisning skall innehålla särskild information som är viktigt för föreningens intressenter

Undvika att sitta fast i avtal

Ett problem som regeringen velat justera är de bundna avtalen som bostadsrättsköpare fastnat i då man tecknat avtal innan byggstart. Ibland har köpare suttit fast i flera år. Att upplåtelsetiden begränsas är en drastisk förändring som kommer att gynna köparen. Dessutom kan köparen komma att få rätt att säga upp avtalet om förseningar uppstår.

Den 31-åriga Bostadsrättslagen och den 27-åriga årsredovisningslagen är två av lagarna som ingår i propositionen. Det är onekligen dags att förnya och uppdatera dessa för att anpassas till en mer modern och dynamisk bostadsmarknad och situation. Hur djupt man grävt i den ekonomiska delen som rör redovisning för bostadsrättsföreningen återstår att se, förmodligen kan det finnas mer att förbättra här. Huvudpunkten, det vill säga att skydda köparen, har man däremot lyckats med.

Källor:

1. https://data.riksdagen.se/fil/B51C08A4-810C-4794-82E6-C5CA68A75C34
2. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/tryggare-bostadsratt/

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här