Skälig hyra – hyresrätt, bostadsrätt och villa

0
Skälig hyra

Oavsett om du vill hyra en bostad eller själv vill hyra ut behöver du ta reda på hur stor hyran får vara enligt lag. I Sverige har vi lagar som styr hur stor hyran får vara till och med då det rör en bostad som ägs av en privatperson. Begreppet skälig hyra innebär en hyresavgift som är i enlighet med de regler som gäller för hur mycket en hyresvärd får begära av den som hyr bostaden.

Vad är en skälig hyra?

Det finns två huvudsakliga kategorier när det handlar om uthyrningsavgift. De är
bostadsrätt/villa och hyresrätt. Du måste alltså börja med att se på skälig hyra för den typ av bostad som du vill hyra ut eller bo i. Beloppet beräknas baserat på flera viktiga punkter som regleras av den svenska hyreslagen eller privatuthyrningslagen.

Få hjälp med uthyrningen

Varje år beräknas 250 000 andrahands-hyresavtal tecknas i Sverige.
Samtrygg.se är en tjänst för andrahandsuthyrning av hus och lägenheter i hela Sverige.
Samtrygg ser till att din bostad bli uthyrd till en bra hyra. För sina tjänster tar de en liten del av hyran.
Dock gör deras trygghetslösningar att det är värt att ge bort en liten del av intäkterna mot att de garanterar att du får dina pengar, de har bra försäkringar och de hjälper till med avtal.
Den del av hyran som Samtrygg.se tar tjänar du oftast igen på att de kan ta ut riktigt bra hyror av sina hyresgäster. Dessutom upplever nästan 55 % av alla som hyr ut i andra hand allvarliga problem med sin hyresgäst. Undvik den knipan med rätt hjälp.

Skillnader mellan hyresrätt och bostadsrätt eller villa

Det finns flera viktiga skillnader mellan hyresrätt och bostadsrätt eller villa. En av de största är just prissättningen, det vill säga den skäliga hyran. Enligt lagen är den fri när det rör uthyrning av egen bostad. Så är det inte då en hyreslägenhet ska hyras i andra hand. Dessutom finns det skillnader vad gäller hur lång uppsägningstid man kan ge och hur avtalet för uthyrningen kan förlängas.
Men nu är det inte så enkelt att du som äger en bostadsrätt kan hyra ut den för hur mycket som helst. Det finns regler som säkrar att hyran blir skälig. Dessutom måste du ju få tillstånd av bostadsrättsföreningen för att få hyra ut din bostad i andra hand.

Skälig hyra för bostadsrätt

Sedan vintern 2013 är det lättare att ta ut en högre hyra för egen bostad. Tidigare skulle hyran motsvara bruksvärdet för bostaden men så är det inte längre. Privatuthyrningslagen reglerar också skälig hyra för hus, radhus, villa eller ett enkelt rum i ett boende som du äger. Men hyran ska ändå vara skälig och det innebär att den inte får överstiga summan av de kostnader du har för kapital och drift.

Kapitalkostnad – Kapitalkostnaden är den årliga avkastningsräntan på bostadens
marknadsvärde. Det här brukar vara 4 %. Om det finns ett kapital bundet i bostaden finns rätten till den årliga avkastningsräntan. Räntan är hypotetisk och gäller oavsett om du har lån på bostaden eller inte.

Driftkostnad – Driftkostnaderna är utgifter för el, vatten, avgiften till bostadsrättsföreningen, internet, parkering och andra kostnader som kan tillkomma. Det går också att lägga till en avgift för slitage av möblerna i bostaden. Om du äger mer än en bostad och vill hyra ut fler kan reglerna se annorlunda ut. Det kan till exempel vara så att du följer den friare privatuthyrningslagen för uthyrningen av din villa men hyreslagen för uthyrningen av en sommarstuga.

Skälig hyra för hyresrätt

Hyresrättens hyra regleras av hyreslagen. Om du hyr en hyresrätt som du vill hyra ut i andra hand får du ta ut samma hyra som du betalar. Du kan lägga till pengar på hyran om det är så att hyresrätten är möblerad eller om det finns andra förmåner.

Reglerna för skälig hyra skiljer sig åt när man beräknar skälig hyra på en första- eller andrahandsuthyrning. Den skäliga hyran för förstahandskontrakt på en hyresrätt beaktar två viktiga punkter:

Bruksvärdet
En skälig hyra för hyresrätt ska representera det som beskrivs som bruksvärde. Bruksvärdet styrs av:

 • Lägenhetens storlek
 • Planlösning
 • Hur modern bostaden är
 • Läget i bostadshuset
 • Reparationsstandard
 • Fördelar som hiss och sopnedkast
 • Om det finns tvättstuga i samma hus
 • Närhet till kommunikationer

Likvärdiga bostäder
Hyran kan också påverkas av det som kallas för likvärdiga bostäder. Här ser du på lägenheter som finns i samma område och som har samma egenskaper. För att jämförelsen ska bli relevant ska lägenheterna bland annat ha samma:

 • Storlek och planlösning
 • Modernitetsgrad
 • Läge i huset (våning)
 • Ljudisolering
 • Behov av reparationer
 • Funktioner som hiss, tvättstuga och sopnedkast
 • Parkering eller garage
 • Fastighetsservice

Det går att ange en mindre lägenhet som jämförelselägenhet då den har en bättre planlösning. Det går att kvitta andra egenskaper mot varandra när man jämför lägenheter för att komma fram till skälig hyra. På så vis kan en lägenhet som ligger på femte våningen och är utan hiss men har sopnedkast och långa tvätt tider ha samma bruksvärde som lägenheten som ligger på en lägre våning men är utan tvättstuga.

Påslag för möbler i hyresrätten

Det finns ingen tydlig svensk lag för hur mycket du får lägga på för möbler i en hyresrätt. Normen är 10-15 % extra då bostaden är fullt möblerad. Du får också öka hyran för tjänster som tv, internet, el, gas, parkering och mer. Om förmånen kan kopplas till lägenheten är det tillåtet att ta ut mer hyra för den.

Oskälig hyra

Det är mycket viktigt att ta reda på vad som kan räknas in i en skälig hyra. Det går nämligen att anmäla en hyresvärd för oskälig hyra. Om du tar ut för mycket hyra och detta anmäls kan du bli återbetalningsskyldig. Den som hyr en lägenhet som kan anses ha en oskälig hyra kan anmäla om detta till Hyresnämnden. Genom att noga undersöka vilken hyra som är skälig för bostaden som du vill hyra ut bidrar du till en tryggare bostadsmarknad. Och du slipper eventuella problem med hyresgäst och hyresnämnd!

Samtrygg

Glöm ej att kika in på Samtrygg.se och se vad hemsidan kan erbjuda dig när du skall hyra ut din bostad och vilka trygghetslösningar de erbjuder.
Även du som vill hyra en lägenhet kan skapa ett gratis-konto på Samtrygg och se om det finns någon lägenhet där som är intressant för dig.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here