Medlemskap i bostadsrättsförening

medlemskap bostadsrättsförening

En förutsättning för att kunna bli ägare av en bostadsrätt är att man blir godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen måste godkänna köparen/köparna som medlemmar i föreningen för att en överlåtelse skall gå igenom.

Att ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen är något som man gör direkt efter köpare och säljare skrivit under överlåtelseavtalet. Det brukar vara mäklaren som skickar in ansökan om medlemskap till föreningen. Om du säljer privat, utan mäklare måste du själv ordna med en ansökan och sedan skicka den till föreningens styrelse efter du skrivit ett avtal med en köpare.

Artikens innehåll:
1.
Medlemskapsansökan
2. Krav för att bli medlem
3. Nekat medlemskap – överklagan
4. Bosättningskrav – vad gäller?

Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Ansökan om medlemskap i brf

Om det finns en förvaltare som hjälper bostadsrättsföreningen med den ekonomiska förvaltningen så skall medlemskapsansökan skickas till förvaltaren. Om föreningen inte har någon förvaltare skall ansökan skickas direkt till föreningens styrelse.

Några exempel på de största förvaltarna av bostadsrättsföreningar i Sverige:

 • HSB
 • Riksbygen
 • SBC
 • Husjuristerna

Hur lång tid tar en ansökan?

Det står ofta i bostadsrättsföreningens stadgar hur lång tid styrelsen har på sig att behandla en ansökan. Det normala är att bostadsrättsföreningen har 4 veckor på sig att behandla och godkänna eller neka en medlemskapsansökan.

Vad krävs för att bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen?

En bostadsrättsförening får endast neka en medlemskapsansökan av ekonomiska skäl om inget annat står i föreningens stadgar. Om inga giltiga skäl finns skall medlemmen godkännas.

Föreningen gör en kreditupplysning på den/de som söker medlemskap och undersöker om den blivande medlemmen har en taxerad inkomst samt om det finns betalningsanmärkningar. Om den sökande saknar taxerad inkomst i Sverige eller har en för låg inkomst kan man komplettera sin ansökan. Komplettering sker med arbetsgivarintyg eller annat bevis på att man har en tillräcklig inkomst och kan betala sin månadsavgift till bostadsrättsföreningen.

Nekat medlemskap – överklagan

Ibland kan vissa föreningar ha villkor som måste uppfyllas för att man skall kunna bli medlem. Ett exempel på ett sådant villkor är att föreningen endast godkänner medlemmar som är 65 år eller äldre. Detta måste då stå med i stadgarna för att det skall vara en godkänd grund att neka nya medlemmar.

Om en bostadsrättsförening nekat en ny medlem på felaktiga grunder så kan man välja att överklaga detta. Man vänder sig då till Hyresnämnden med sin överklagan.

Om styrelsen i en bostadsrättsförening nekat en ny medlem på felaktiga grunder och detta leder till ekonomisk skada för säljaren eller köparen av bostadsrätten så kan styrelsemedlemmarna bli personligt ersättningsskyldiga för skadan som de orsakat. Det är därför av största vikt att människor som sitter i en styrelse för en bostadsrättsförening har koll på alla lagar och regler som gäller.

💡 Planerar du att köpa bostad?
Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos ett stort antal banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Kan man bli medlem även om man saknar taxerad inkomst i Sverige?

Ja i vissa fall brukar det gå att lösa genom kommunikation med föreningens styrelse. Ett exempel på en lösning kan vara att den som söker medlemskap men saknar taxerad inkomst istället får deponera en viss summa pengar på ett av föreningen ägt konto. Dessa pengar ligger som säkerhet för att täcka upp om medlemmen inte betalar sin månadsavgift som utlovat.

Bosättningskrav / krav att man skriver sig i bostaden

En bostadsrättsförening kan neka medlemskap om det står i stadgarna att medlemmen måste bosätta sig i bostaden, dvs skriva sig där, och medlemmen inte avser att göra det. Däremot kan föreningen sannolikt inte kasta ut (förverka bostadsrätten) någon som redan är medlem på grund av att medlemmen inte är skriven och bosatt på adressen.

I 7 kap. 18 § punkt 7 i bostadsrättslagen anges att en grund för förverkande av bostadsrätten är om ”bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han eller hon ska göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs”. För att få sin bostadsrätt förverkad enligt punkt 7 krävs alltså ett brott mot exempelvis stadgarna och att det är av ”synnerlig vikt” för föreningen att den enskilda bestämmelsen följs.

Vår bedömning är att det inte är av synnerlig vikt för föreningen att en medlem uppfyller bosättningskravet i stadgarna. Föreningen har i så fall inte rätt att förverka bostadsrätten.

💡 Planerar du att sälja en bostad?
Hittamäklare.se
hjälper dig att samla in offerter och jämföra de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Vanliga frågor och svar

Kan man köpa en bostadsrätt som övernattningslägenhet?

Ja, men kolla in bostadsrättsföreningens stadgar ifall de har krav på bosättning. Om krav på bosättning (du måste skriva dig där) finns riskerar du att bli nekad medlemskap.

Måste man bli medlem i HSB om föreningen förvaltas av HSB?

Ja. Är ni två eller flera personer som köper bostadsrätten ihop måste samtliga delägare bli medlemmar i HSB.

Joakim har studerat fastighetsförmedling på Högskolan i Väst under 3 års tid. Med ca 10 års erfarenhet som fastighetsmäklare vill nu Joakim via sina guider inom bostad förmedla kunskap till läsarna och hjälpa dem att fatta bättre beslut vid köp av ny bostad eller försäljning av befintlig.

105 KOMMENTARER

 1. har föreningen rätt att neka en medlem som är handikappad och sitter i rullstol en dörr öppnare till lägenhet med krav att den skall åtgärdas vid av flyttning frän lägenheten

  • Hej Karin.

   Jag vågar inte svara på vad som gäller för handikapsanpassning tyvärr.

   Mvh admin på Ekonomifokus

 2. Hej, har man som bostadsrättsförening rätt att neka om den som söker finns i brottsregistret, har föreningen rätt att begära ett utdrag ur registret när någon vill köpa bostad?

  • Hej Eva.

   Nej, man får endast neka pga ekonomiska skäl eller om man har särskilda medlemskrav inskrivna i stadgarna, exempelvis att föreningen bara skall acceptera medlemmar som är 65+ eller liknande.

   Mvh admin på Ekonomifokus

  • Tips
   1. Hittamäklare.se - Jämför mäklarna och deras offerter
   2. Lånekoll.se - Jämför räntor på lånelöften för bolån & privatlån

 3. En ny medlem från den 22 januari 2021, hävdar att han har rätt att bestrida beslut som Styrelsen tagit innan han bodde i/var medlem i, Bostadsrättsföreningen och därmed ”strunta i att betala”. T.e.x: beslutade Styrelsen och stämman, genom att på Föreningsstämma gällande räkenskapsår 1 jan-31 dec 2019, att koppla in fiber till samtliga lägenheter och att Brf bekostade fiberinkoppling, samtidigt slöts ett avtal angående leverans av TV via fiber till en kostnad av 110 kr/månad och lgh, TV avgiften erlägger varje lgh. till Brf. I och med ingånget avtal får samtliga boende, rabatt på TV avgift via fiber (t.o.m. 31 okt 2025), hade var och en slutit egna avtal hade det kostat mer än det dubbla per månad. Samtliga boende i Brf (endast 7 lgh), godkände förslaget på stämman, godkännandet finns nedskrivet i stämmoprotokoll gällande räkenskapsåret 1 jan-31 dec 2019. Vid årsstämman gällande räkenskapsåret 1 jan-31 dec 2021, tog personen ånyo upp denna fråga och hävdar att han absolut har all rätt i världen att motsätta sig styrelse/stämmobeslut och fortfarande ”strunta i att betala TV-avgiften” . Fråga: Har medlem som ej bodde i Brf under år 2019 & 2020 rätt att motsätta sig på Föreningsstämman tagna beslut, när han inte bodde i Brf och därmed hävda att hans rösträtt trädde i kraft långt innan han blev medlem i Brf? Kan inte riktigt finna någonstans om hur detta förhåller sig, i vår styrelse har vi ansett att rösträtten i Brf inträffar först när man blivit medlem och därför inte har rätt att rösta om styrelsebeslut/stämmobeslut som härrör sig till tiden innan man blev medlem i föreningen och därmed inte kan ifrågasätta styrelsens tagna beslut. Vore mycket intressant att få reda på om ”personen” har rätt eller om vår styrelse har rätt, måste få till ett slut på denna fråga, eftersom ”personen” anser att ”styrelsen är dåligt påläst” och är vi det får vi ändra på våra svar till ”personen” och be om ursäkt, men ett slut måste till. Hoppas någon kan hjälpa oss.
  Vänligen,
  Pauline

  • Hej Ann-Eva.

   Nej, medlemmen har ingenting att säga till om i detta läget. Betalar han inte så är det bara att skicka ärendet vidare för indrivning precis som vanligt.

   mvh admin på ekonomifokus

Ställ en fråga eller skriv en kommentar

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här